Резус фактор це: Неприпустима назва — Вікіпедія

By | 01.04.2021

Групи крові та резус-фактор | Кровопедія

Група крові — це генетично наслідувані ознаки, що не змінюються протягом життя за природних умов, та опис індивідуальних антигенних характеристик еритроцитів, які визначають за допомогою методів ідентифікації специфічних груп вуглеводів і білків, уміщених до мембрани еритроцитів людини або тварини. Г.к. також характеризує системи еритроцитарних антигенів, або аглютиногенів (речовин, які організм людини розглядає як чужорідні, потенційно небезпечні, проти яких починає виробляти власні антитіла; див. Аглютиногени), які контролюються певними локусами (конкретна ділянка в хромосомі), що містять різну кількість алельних (варіанти послідовності нуклеотидів ДНК у локусі) генів, таких, напр., як A, B і 0 у системі AB0. Наявність у людей різних Г.к. зумовлена генетичними чинниками, які містяться у довгому плечі 9-ї хромосоми.

До початку 20-го століття ніхто й гадки не мав, що кров може бути різною. Переворот в цій області знань зробив австрійський лікар Карл Ландштейнер, який виявив і дослідив три антигени А, В і С. У 1900 році він поставив незвичайний експеримент: він брав сироватки крові одних людей і змішував з еритроцитами інших, а саме взявши кров у собі и п’яти своїх співробітників, відділів сироватку від еритроцитів за допомоги центрифуги й змішав окремі зразки еритроцитів з сироваткою крові різних осіб та власної. Деякі сироватки склеювали еритроцити, а деякі – ні. І в залежності від наявності або відсутності цієї реакції (аглютинації) були виявлені групи крові.

У спільній роботі з Л. Янським за наявністю або відсутністю аглютінації Ландштейнер розділів всі зразки крові на три групи: А, В і 0. Два роки по тому учні Ландштейнера, А. Штурлі и А. Декастелло, відкрили четверту групу крови – АВ.
Загальноприйнятим є літерно-цифрове позначення Г.к.: перша група — 0 (І), друга група — А (ІІ), третя група — В (ІІІ), четверта група — АВ (ІV). У середньоєвропейській популяції за системою AB0 близько 43% людей мають першу Г. к., 42% — другу, 11% — третю та близько 4% — четверту. Г.к. за системою АВ0 відрізняють за наявністю антигенів (аглютиногенів) на еритроцитах та антитіл (аглютинінів) у сироватці крові (табл. 1).

Еритроцит може володіти тільки антигеном А (ІІ група крові), тільки антигеном В (ІІІ група крові) або і А, і В одночасно (IV група крові). Якщо ж на поверхні еритроцитів немає жодного з цих антигенів, значить, він відноситься до клітин І(0) групи крові.

Кров завжди готова до того, що в неї можуть потрапити сторонні еритроцити. Якщо у людини є антиген А (ІІ група крові), то в плазмі обов’язково присутні антитіла бета. Як тільки в організм потрапляє еритроцит, що несе на собі антиген В, антитіла тут же приліпляться чужинця, як мітка. Це передасть імунній системі сигнал про небезпеку. У володарів антигену В (ІІІ група крові) функцію антитіла відіграють альфа розпізнають еритроцити з А-антигеном.

Таблиця 1. Основні чинники, що зумовлюють групову належність крові за системою АВ0

Група крові Антигени (аглютиногени) Антитіла (аглютиніни)
І 0 α та β
ІІ А β
ІІІ В α
ІV АВ Відсутні

Для клінічної практики найбільше значення мають дві класифікації Г.к. людини: система AB0 і резус-система (Rhesus), — унаслідок того, що ці системи володіють найбільшою антигенною силою. При кожному переливанні крові від людини до людини обов’язково враховують сумісність саме за цими двома системами, оскільки в разі переливання людині іншої (несумісної) Г.к. відбувається аглютинація (склеювання) та гемоліз (руйнування) еритроцитів, що може спричинити смерть.

Система антигенів резус (Rhesus; Rh+ та Rh−) представлена 6 антигенами, які успадковуються і не змінюються протягом усього життя; локус резус-системи міститься в 1-й хромосомі. Після антигенів АВ0 система антигенів резус має найбільше значення у клінічній практиці, оскільки резус-фактор є важливим чинником у виникненні гемолітичної жовтяниці немовлят та резус-конфлікту між матір’ю та плодом унаслідок того, що імунна система організму матері починає виробляти антитіла проти власної дитини (у разі, коли еритроцити резус-позитивного плода потрапляють у кров резус-негативної матері). При переливанні резус-позитивних еритроцитів резус-негативним особам або навпаки виникають імунні реакції гемолітичного типу внаслідок аглютинації (склеювання) та гемолізу (руйнування) еритроцитів. Понад 90% ускладнень при переливанні крові пов’язані з резус-несумісністю донора і реципієнта за антигеном Rh0 (D). За загальноприйнятою номенклатурою наявність антигену резус позначають знаком «+», а його відсутність — знаком «−». Резус-належність еритроцитів визначається за наявністю у людини антигену Rh0 (D). Людей, в еритроцитах яких цей антиген наявний, відносять до резус-позитивних, за його відсутності — до резус-негативних. При оцінці резус-належності донорів до резус-позитивних зараховують усіх осіб, еритроцити яких містять антигени D, С і Е. Резус-негативними називають донорів, еритроцити яких не містять жодного з цих антигенів. Така оцінка резус-належності дозволяє уникнути можливої сенсибілізації реципієнта до будь-якого з цих антигенів, що володіють високою імуногенною активністю. У європейців частота резус-позитивних осіб сягає 85%, резус-негативних — 15%. У представників монголоїдної раси кількість резус-негативних осіб становить близько 1%.

Міжнародне товариство з переливання крові (International Society of Blood Transfusion) наразі визнає 29 основних систем Г.к. (табл. 2) на підставі того, що в мембрані еритроцитів людини міститься понад 300 різних антигенних детермінант, молекулярна будова яких закодована відповідними генними алелями хромосомних локусів. Кількість таких алелів і локусів на сьогодні точно не встановлена. Таким чином, на додаток до антигенів AB0 і Rhesus є багато інших антигенів. Напр., людина може бути AB RhD-позитивною і водночас M- і N-негативною (система MNS), K-позитивною (Kell system) і Lea- або Leb-негативною (Lewis system). Багато систем Г.к. були названі ім’ям пацієнта, в якого вперше ідентифікували відповідні антитіла (це розчинні глікопротеїни, наявні в сироватці крові, які використовуються імунною системою для ідентифікації та нейтралізації чужорідних об’єктів).

Таблиця 2. Системи груп крові людини

Тривіальна назва Офіційна абревіатура Епітоп або носій, примітки Локус
001 AB0 AB0 Вуглеводи (N-ацетилгалактозамін, галактоза). Антигени A, B і H здебільшого викликають IgM реакції антиген-антитіло, хоча anti-H трапляється рідко, див. Hh antigen system (Бомбейський фенотип, ISBT № 18) 9
002 MNS MNS GPA/SPB (глікофорину A і B). Основні антигени M, N, S, s 4
003 P P1 Гліколіпіди 22
004 Резус RH Білок. Антигени C, c, D, E, e (відсутній антиген «d», символ «d» свідчить про відсутність D) 1
005 Lutheran LU Білок (належить до надсімейства імуноглобулінів). Складається з 21 антигену 19
006 Kell KEL Глікопротеїн. K1 може спричинити гемолітичну жовтяницю новонароджених (anti-Kell), яка може становити серйозну загрозою 7
007 Lewis LE Вуглевод (залишок фукози). Головні антигени Lea і Leb — пов’язані з відділенням тканини антигену ABH 19
008 Duffy FY Білок (рецептор хемокінів). Головні антигени Fya і Fyb. Індивіди, в яких цілком відсутні антигени Duffy, мають імунітет проти малярії, викликаної Plasmodium vivax і Plasmodium knowlesi 1
009 Кидд JK Білок (транспортер уреї). Основні антигени Jka і Jkb 1
010 Diego DI Глікопротеїн (band 3, AE 1 або обмін іонів). Позитивна кров існує тільки серед жителів Східної Азії та американських індіанців 17
011 Yt або Cartwright YT Білок (AChE, ацетилхолінестерази) 7
012 XG XG Глікопротеїн Х
013 Scianna SC Глікопротеїн 1
014 Dombrock DO Глікопротеїн (прикріплений до клітинної мембрани за допомогою GPU, або глікозилфосфатидилінозитол) 12
015 Colton CO Аквапорини 1. Головні антигени Co (a) і Co (b) 7
016 Landsteiner — Wiener LW Білок (належить до надсімейства імуноглобулінів) 19
017 Chido/Rodgers CH/RG C4A C4B (компонент комплементу) 6
018 Hh H Вуглевод (залишок фукози) 19
019 Kx XK Глікопротеїн Х
020 Gerbich GE GPC/GPD (глікофорини C і D) 2
021 Cromer CROM Глікопротеїн (DAF або CD55, контролює фракції комплементів C3 і C5, прикріплений до мембрани за допомогою GPI) 1
022 Knops KN Глікопротеїн (CR1 або CD35, рецептор компонента комплементу) 1
023 Indian IN Глікопротеїн (CD44 рецептор клітинної адгезії та міграції) 11
024 Ok OK Глікопротеїн (CD147) 19
025 Raph MER2 Трансмембранний глікопротеїн 11
026 JMH JMH Білок (прикріплений до клітинної мембрани за допомогою GPO) 6
027 Ii I Розгалужені (І)/нерозгалужені (і) полісахариди 6
028 Globoside P Гліколіпіди 3
029 GIL GIL Аквапорини 3 9

Термін «тип крові» відображає антигенний фенотип людини (повний антигенний «портрет», або антигенний профіль) — сукупність усіх групових антигенних характеристик крові. Еритроцити (червоні кров’яні тільця) однієї людини можуть переносити молекули, що діють як антигени (речовини, які організм людини розглядає як чужорідні або потенційно небезпечні агенти й проти яких починає виробляти власні антитіла), у той час як в іншої людини еритроцити можуть не містити таких антигенів.

Відоме цікаве явище наявності у різнояйцевих близнюків (dizygotic twins) двох груп крові одночасно, що має назву «химеризм за групами крові»; це явище зумовлене обміном гемопоетичними клітинами під час внутрішньоутробного розвитку.

Розподіл груп AB0 й Rh у різних країнах

За статистикою, найпоширенішою є перша група крові (0): до неї належать 33,5 % населення Землі. Найменш поширеною є четверта група крові (АВ) — 5 % населення. При цьому розподіл поширеності людей з певним типом крові має свої відмінності у різних країнах, що ілюструє наступна таблиця:

В українців найпоширенішою групою крові є друга група (А) — 40 %. Далі йдуть перша група (0) — 37 %, третя (В) — 17 %, четверта (АВ) — 6 %.

Сумісність

Донор та реципієнт крові повинні мати «сумісні» групи крові та резус-фактори. У середині двадцятого століття вважалося, що група 0(I)Rh(мінус) сумісна зі всіма групами. Люди з цієюї групою та Rh-фактором крові вважались «універсалами», і їх кров могла бути перелита будь-якій людині. Зараз такої практики немає, а переливання між різними групами крові неприпустимо. Несумісність групи 0(I)Rh(мінус) з іншими групами спостерігалася відносно рідко, і на це не звертають увагу, тим більше, коли йдеться про порятунок життя людини. У таблиці показано, які групи крові вважались сумісними.

Таблиця 3. Таблиця сумісності різних груп крові (застаріле)

Реципієнт Донор
0- 0+ A- A+ B- B+ AB- AB+
0- +
0+ + +
A- + +
A+ + + + +
B- + +
B+ + + + +
AB- + + + +
AB+ + + + + + + + +

У плазмі групові антигени еритроцитів I групи A і B практично відсутні, тому раніше вважали, що еритроцити I групи можна змішувати з іншими групами крові без жодних наслідків.

Проте в плазмі групи I містяться аглютиніни і цю плазму можна вводити лише в дуже обмеженому об’ємі.

Таблиця 4. Таблиця сумісності плазми

Тип крові донора Реципієнт може бути
AB AB
A A або AB
B A або AB
0 Будь-який тип крові
Успадкування групи крові

Успадкування різних груп крові АВО-системи визначається різним поєднанням трьох алелів однієї алеломорфної групи генів, які позначаються як JA, β та І’ і розташовані в дев’ятій парі хромосом.

Алель JA визначає утворення антигену А на поверхні еритроцитів і аглютиніну β у плазмі крові, алель JB – утворення антигену В на еритроцитах і аглютиніну α в плазмі і, врешті-решт, за алеля J відсутні антигени А, В на поверхні еритроцитів і містяться аглютиніни α і β в плазмі.

Генетичні дослідження показали, що в цій системі існують наступні співвідношення між генотипом і його фенотипним проявом:

 • генотипи JAJA і JAJ0 дають однаковий фенотип А з антигеном А і аглютиніном β;
 • генотипи JBJB і JBJ° зумовлюють однаковий фенотип В з антигеном В і аглютиніном α;
 • генотип JAJB визначає фенотип АВ з антигенами А і В, але без аглютинінів α і β;
 • генотип J°J° зумовлює фенотип 0 без антигенів А і В, але з аглютинінами α і β.

Гени JA і JB по відношенню до гена J° поводять себе домінантно.

Література:

 1. Лавряшина М.Б., Толочко Т.А., Волков А.Н. Аллоантигены крови человека: Учеб. пособ. — Кемерово, 2006; Практическая трансфузиология / Под ред. Г.И. Козинца. — М., 2005.
 2. Українська Вікіпедія – стаття “Група крові”.

Резус фактор та групи крові. Реферат – Освіта.UA

Групи крові. Резус-фактор. Переливання крові. Вікові особливості

Групи крові. Резус-фактор

Належність до тієї чи іншої групи часто впливає на долю людини. Особливо це стосується групи крові.

Наявність (чи відсутність) у крові людини певних білків, отриманих у спадок від батька й матері, зовні ніяк не проявляється. Але в певні моменти життя саме ці прості молекули визначають, де і як жити людині і чи жити взагалі.

Кожна людина повинна знати свою групу крові і резус. А спортсменам та людям, професійна діяльність яких пов’язана з високим ризиком травматизму (пожежники, рятувальники, каскадери тощо), слід завжди носити браслети із зазначеною на них інформацією про свою кров. Іноді це важливіше, ніж паспорт, бо саме ця інформація може виявитися перепусткою у продовження життя.

Ще в давні часи люди вважали кров носієм життя і намагалися використати її чудодійні властивості для рятування тяжко поранених або повернення здоров’я і молодості старим. У XVII столітті одному знекровленому юнакові навіть примудрилися перелити кров ягняти. Він тоді дивом вижив. Але потім переливання крові тварин хворим людям завжди закінчувалися трагічно.

Вперше переливання людської крові було здійснено 1812 року у Великобританії. Іноді така операція рятувала життя, але часто пацієнти вмирали одразу ж після переливання. Стало зрозуміло, що не кожна кров у силу своїх особливостей підходить тій чи іншій людині. Відкриття груп крові належить вченим Карлові Ландштейнеру та Яну Янському. Саме вони встановили, що люди за біологічними властивостями крові поділяються на 4 групи. Належність до певної групи крові — це властивість вроджена і незмінна.

Наша кров, грубо кажучи, складається із плазми (розчину) і формених елементів — клітин, або “тілець”. На червоних кров’яних тільцях — еритроцитах — розміщуються специфічні білки. Їх називають антигенами груп крові. У плазмі ж містяться інші білки — антитіла.

Взаємодію антигену з антитілом можна схематично уявити собі у вигляді замка й ключа, що його одмикає. При зустрічі однойменних антигенів та антитіл відбувається склеювання еритроцитів у монетні стовпчики. У такому вигляді вони не можуть переносити кисень. Тож у крові однієї людини не зустрічаються однойменні антиген і антитіло. Їхня комбінація і є групою крові. Її необхідно враховувати при переливанні крові та інших маніпуляціях із кров’ю, щоб уникнути склеювання еритроцитів.

     

Антигени й антитіла груп крові успадковуються нами від батьків, причому саме білки, а не самі групи крові. Тому комбінація цих білків у дітей може відрізнятися від комбінації їх у батьків. Таким чином і утворюється інша група крові. Прийнято вирізняти чотири групи крові, хоча насправді на сьогоднішній день відома вже велика кількість антигенів на еритроцитах і, відповідно, можна визначити більше груп крові. Але в першому наближенні цілком достатньо й цих чотирьох.

Для позначення антигенів використовують літери А та В, а антитіла позначають як альфа і бета. Відсутність цих чинників позначають, звісно ж, цифрою 0. У рутинній діагностиці користуються визначенням групи крові по системі АВ0.

Що ж таке перша група крові (позначення I (0))? Для неї характерна відсутність антигенів на еритроцитах. Люди з цією групою крові є універсальними донорами, оскільки їхню кров можна переливати людям решти трьох груп. Друга група крові позначається як II (А) і має антиген А на еритроцитах, третя —III (В) — антиген В. Люди з четвертою групою крові, або IV (АВ), на своїх еритроцитах носять обидва антигени, але натомість у плазмі відсутні антитіла.

Новонародженим визначають групу крові у пологових будинках. Часто, довідавшись про групу крові своєї дитини, деякі надто прискіпливі татусі починають псувати собі життя зайвими підозрами. Мовляв, у мене така-то група крові, а у тебе — така-то, тож у дитини мусить бути або така, як у мене, або твоя.

Для таких татусів пропонуємо невеличку шпаргалку. Якщо у обох батьків перша група крові, то в них може народитися дитина тільки з першою групою. У подружжя із другою групою крові народжуються діти з першою або другою групами. Наступний варіант: чоловік і жінка мають третю групу крові. В такому разі їхні діти матимуть першу або третю. Якщо ж обом батькам випало бути носіями четвертої групи крові, то в них можуть народитися діти із другою, третьою та четвертою групами.

Ось така нескладна “бухгалтерія”. Але ж у батьків дитини далеко не завжди однакові групи крові. Тоді маємо такий “розклад”: при поєднанні у шлюбі першої і другої груп народяться діти з першою або другою; поєднання першої та третьої дасть нащадкам також або першу, або третю групи. Батьки, носії першої та четвертої груп, матимуть дітей із другою або третьою групами крові.

Більша спадкова “варіабельність” виникає при поєднанні четвертої з другою або третьою групами крові — діти, народжені в таких шлюбах, матимуть кров другої, третьої або четвертої груп. Якщо в одного з батьків перша група крові, у дитини не може бути четвертої. І навпаки — якщо в одного з батьків четверта, у дитини не може бути першої групи. А найбільша різноманітність перепадає дітям, батьки яких мають другу та третю групи. Таке подружжя може народити дітей із будь-якою групою крові.

Резус-фактор. Це також білок, що міститься на мембрані еритроцитів. Він є у 85% людей. Їх називають резус-позитивними. Решта ж 15% — це особи резус-негативні, тобто у них цього білка немає. Успадковується ця ознака таким чином: якщо батьки резус-позитивні, то дитина може бути як резус-позитивною, так і резус-негативною. У резус-негативних батьків може народитися лише резус-негативна дитина.

Резус-фактор, як і групу крові, необхідно враховувати при переливанні крові. При потраплянні резус-фактора в кров резус-негативної людини, до нього утворюються антирезусні антитіла, що становить загрозу життю.

Резус-конфлікт і групова несумісність

Така ситуація може виникнути при вагітності резус-негативної жінки резус-позитивним плодом (резус-фактор від батька). При потраплянні еритроцитів плоду в кровообіг матері проти резус-фактор у неї утворяться антирезусні антитіла. У нормі кровообіг матері і плоду змішується тільки під час родів, тому теоретично можливим резус-конфлікт вважається при другій та наступних вагітностях резус-позитивним плодом.

Але на практиці навіть при першій вагітності таке явище спостерігається досить часто. Лікарі пояснюють це тим, що часто відбувається підвищення проникності судин плаценти та мають місце різноманітні патології вагітності, які призводять до потрапляння еритроцитів плоду у кров матері і під час першої вагітності.

Тому антирезусні антитіла необхідно визначати при будь-якій вагітності у резус-негативної жінки, починаючи з 8-ми тижнів. Саме на цьому терміні вагітності відбувається утворення резус-фактора у плоду. Акушери навчилися боротися із небезпекою виникнення резус-конфлікту. Із цією метою майбутній матері вводять антирезусний імуноглобулін.

При вагітності може виникнути не лише резус-конфлікт, але й несумісність за групами крові. Якщо плід має антиген, якого немає в матері, її організм може виробляти проти нього антитіла. Конфлікт може виникнути якщо:

 • а) плід має II групу крові, а мати — I або III;
 • б) плід має III, а мати — I або II групу;
 • в) плід — IV, а мати — будь-яку іншу.

Щоб уникнути неприємних та небезпечних ситуацій, пов’язаних із такими конфліктами, треба перевіряти наявність “групних” антитіл в усіх парах, де в чоловіка та жінки різні групи крові, за винятком випадків, коли чоловік має першу групу. Такі аналізи проводяться зараз у більшості лабораторій, щоправда, приватних. А визначити групу крові та резус-фактор можуть у будь-якій поліклініці чи лікарні.

Переливання крові

Ще в давнину люди намагалися лікуватися кров’ю тварин. У творах давньогрецького поета Гомера мовиться про те, що Одіссей давав пити кров тіням підземного царства, щоб повернути їм свідомість, пам’ять і мову. Гіппократ радив хворим, що страждали на захворювання з порушенням психіки, пити кров здорових людей. Вказівки про подібне лікування кров’ю є в творах Плінія і Цельса, які повідомляли про те, що хворі епілепсією і люди похилого віку пили кров вмираючих гладіаторів.

Крові приписували омолоджуючу дію. Так, наприклад, в Римі дряхлий Папа Інокентій VIII лікувався кров’ю, узятою від трьох хлопчиків 10 років. Проте приготований з крові дітей напій не допоміг, і незабаром Папа помер.

Кров тварин з лікувальною метою пили під час воєн, тому услід за єгипетськими військами йшли цілі стада баранів, кров яких використовували для лікування поранених. У стародавніх папірусах залишилися нотатки про те, що кров використовували для ванн. Так, старогрецькому царю Костянтину, що страждав проказою, були призначені ванни з крові.

Вважалося, що кров – це чудодійна рідина: стоїть тільки її застосувати, як життя може бути продовжене на багато років. Якщо людина вип’є кров, то вона замінить йому ту, яка була ним втрачена.

У 1628 р. англійський учений В. Гарвей відкрив закон кровообігу. Він встановив принцип руху крові в живому організмі і тим самим розкрив широкі можливості для розробки методу переливання крові.

Перші успішні експерименти по переливанню крові від одного собаки до іншого були зроблені в 1666 р. англійським анатомом Р. Лоуером, а в 1667 р. французький учений Д. Б. Дені провів перше переливання крові від тварин людині. Він перелив хворому, страждаючому лихоманкою, один стакан (270 унцій) крові ягняти. Хворий видужав, але, не дивлячись на це, більше ніхто з хворих не наважився на переливання крові собі.

Тоді учений оголосив, що той, хто дасть собі перелити кров, одержить значну платню. Робітник бідного кварталу Парижа був першим, хто надав себе для досвіду по переливанню крові. Після переливання реципієнт відчув себе відмінно і запропонував свою власну кров для переливання. Він мимоволі став першим свідомим донором в історії людства.

Але не всі переливання Д. Б. Дені були вдалими. Почалися ускладнення, з’явилися смертельні випадки, і переливання у Франції було заборонено.

Причина цих невдач полягала в тому, що кров тварин і людини несумісна. Кров тварин, перелита в організм людини, руйнується. Проте думка врятувати вмираючого вливання йому кров здорової людини не залишала лікарів.

У 1832 р. петербурзький акушер Г. Вольф зробив перше в Росії переливання крові від людини людині. Це була породілля, що втратила велику кількість крові. Переливання пройшло успішно, і жінка була врятована.

Розвиток донорства супроводжувався численними зльотами і падіннями – від обожнювання цього методу до державної заборони його застосовувати.

До 1875 р. доктор медицини Леонард Ландуа знайшов в літературі декілька сотень випадків переливання крові між тваринами, між людьми і від тварин людям. Як донори крові використовувалися головним чином собаки і вівці (ягнята, барани). Перелита здоровим і хворим людям кров тварин викликала численні, зокрема смертельні, ускладнення. Перші документальні внутрішньовенні вливання відносяться до початку діяльності першої в світі академії наук – Лондонського Королівського суспільства, заснованого в 60-і роки 17 століття.

Зробити внутрішньовенне вливання крові людині в ті часи було не просто – вже хоч би по тому, що до винаходу порожнистої ін’єкційної голки і сучасного шприца залишалося ще цілих два сторіччя. Крістофер Рен в 1656 році використовував як ін’єкційну голку пташине перо, а замість шприца міхури риб і тварин.

Не дивлячись на те, що перші спроби давали добрі результати, метод переливання крові не набув широкого поширення тому, що по-перше, це була у той час досить складна в технічному відношенні операція, по-друге, у ряду хворих перелита кров викликала важкі ускладнення, аж до смертельних результатів. Причина їх була тоді абсолютно незрозуміла.

Використання крові як лікувального засобу давно привертало до себе увагу дослідників. Думка людини працювала над тим, як відшкодувати втрату крові в організмі при пораненнях і рясних кровотечах, як поліпшити склад і якість кров, що гіршала при захворюваннях, і т. д. В даний час ясно, що невдачі були слідством переливання великих кількостей невідповідної або, як тепер говорять, несумісної за системою АВО крові. Було встановлено, що і від людини людині переливати кров можна тільки за певними показниками, оскільки кров різних людей теж не завжди буває сумісною.

Дуже важливу роль зіграло відкриття груп крові, внаслідок чого були розкриті причини деяких ускладнень, що дало можливість попередити їх. Виявилось, що ускладнення при переливанні крові тварин людині відбуваються тому, що сироватка крові людини склеює і руйнує кров’яні тельця тварин.

Використовуючи ці дані, віденський бактеріолог К. Ландштейнер (1901 р.) і польський лікар Я. Янській (1907 р.) відкрили закони склеювання еритроцитів однієї людини сироваткою іншої і встановили, що по властивостях крові все людство можна розділити на 4 групи: О (I), А (II), В (III), АВ (IV). З відкриттям груп крові, її переливання як лікувальний метод став швидко розвиватися. Перше переливання з урахуванням груп сумісності провів в 1909 р. американський хірург Дж. Крайл. Це відкриття різко скоротило число ускладнень. У 1940 р. був встановлений резус-фактор (Rh-фактор) позитивний і негативний, названий так по назві мавп резусів, у яких була виявлена наявність антиген в еритроцитах.

В даний час донорство вийшло за межі вузько медичної проблеми, коли вирішувалось тільки питання про забезпечення кров’ю лікувальних установ, і стало проблемою соціальною, яка відображає взаємовідношення між людьми, і тим самим зачіпає інтереси всього нашого суспільства

Вікові особливості

У дорослої людини кількість крові становить приблизно 7… 8% маси її тіла. У дітей крові відносно маси тіла більше, ніж у дорослих. У новонароджених кількість крові становить 14,7% маси, у дітей одного року— 10,9%, у дітей 14 років — 7%. Це пов’язано з більш інтенсивним обміном речовин у дитячому організмі. У дорослих людей масою 60… 70 кг загальна кількість крові 5… 5,5 л.

У новонародженого лейкоцитів значно більше, ніж у дорослої людини (до 20 000 в 1 мм3 крові). В першу добу життя кількість лейкоцитів зростає (відбувається розсмоктування продуктів розпаду тканин дитини, тканинних крововиливів, можливих під час пологів) до 30 000 в 1 мм3 крові.

3 другої доби життя кількість лейкоцитів знижується і до 7. .. 12-го дня досягає 10 000… 12 000. Така кількість лейкоцитів зберігається у дітей першого року життя, після чого вона знижується і до 13… 15 років дорівнює кількості лейкоцитів у дорослої людини. Чим менше вік дитини, тим її кров містить більше незрілих форм лейкоцитів.

Лейкоцитарна формула має свої вікові особливості: високий вміст лімфоцитів і мала кількість нейтрофілів у перші роки життя поступово вирівнюються, досягаючи до 5… 6 років майже однакових величин. Після цього процент нейтрофілоци-тів неухильно зростає, а процент лімфоцитів знижується.

Малим вмістом нейтрофілів, а також недостатньою їхньою зрілістю почасти пояснюється велика сприйнятливість дітей молодшого віку до інфекційних хвороб. У дітей перших років життя до того ж фагоцитарна активність нейтрофілів найнижча.

Серце дитини після народження не тільки росте, збільшуючись у всіх напрямках, у ньому відбуваються процеси формоутворення. Серце новонародженого має поперечне положення і майже кулясту форму. Відносно велика печінка робить високим склепіння діафрагми, ось чому і положення серця у новонародженого вище. На кінець першого року життя під впливом сидіння і стояння та у зв’язку з опусканням діафрагми серце займає косе положення. В 2…3 роки верхівка серця доходить до 5 ребра, а у 10-річних дітей межі серця майже такий самий, як і в дорослих.

Ріст передсердь протягом першого року життя випереджає ріст шлуночків, потім вони ростуть майже однаково і тільки після 10 років ріст шлуночків починає обганяти ріст передсердь.

Список використаної літератури

 1. Антипчук Ю. П., Вожик Й. Б., Лебедєва Н. С., Луніна Н. В. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни). Практикум. – К.: Вища школа, 1984.
 2. Белецкая В. И. и др. Школьная гигиена. – М.: Просвещение, 1983.
 3. Гуминский А. А., Леонтьева И. И., Тупицина Л. П. Руководство к выполнению лабораторных занятий по возрастной физиологии. – М.: МГПИ, 1984.
 4. Даценко І. І. Гігієна і екологія людини. – Львів: Афіша, 2000.
 5. Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология. – М.: Высшая школа, 1985.
 6. Литвинова Г. О., Ванханен В. Д. Гігієна. – К.: Здоров’я, 1994.
 7. Подоляк-Шумило Н. Г., Познанський С. С. Шкільна гігієна. – К.: Вища школа, 1981.
 8. Хрипкова А. Г. Вікова фізіологія. – К.: Вища школа, 1982.
 9. Хрипкова А. Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М.: Просвещение, 1990.


08.11.2011

Група крові та резус-приналежність – ціна аналізу у Дніпрі в ІНВІТРО

Досліджуваний матеріал
Цільна кров (із ЕДТА)

Визначає приналежність до певної групи крові за системою АВ0.

Групи крові — це генетично наслідувані ознаки, що не змінюються протягом життя за природних умов. Група крові представляє собою певне поєднання поверхневих антигенів еритроцитів (аглютиногенів) системи АВ0.


 

Визначення групової приналежності широко застосовується в клінічній практиці при переливанні крові та її компонентів, у гінекології та акушерстві при плануванні та веденні вагітності. 

Система груп крові АВ0 є основною системою, що визначає сумісність і несумісність переливання крові, тобто антигени в її складі є найбільш імуногенними. Особливістю системи АВ0 є те, що у плазмі неімунних людей є природні антитіла до відсутнього на еритроцитах антигена. Систему групи крові АВ0 складають два групових еритроцитарних аглютиногена (А і В) та два відповідних антитіла – аглютиніни плазми альфа (анти-А) і бета (анти-В). 

Різні сполучення антигенів та антитіл формують 4 групи крові:

 1. Група 0 (І) — на еритроцитах відсутні групові аглютиногени, у плазмі наявні аглютиногени альфа і бета;
 2. Група А (ІІ) — еритроцити містять лише аглютиноген А, у плазмі наявний аглютиноген бета;      
 3. Група В (ІІІ) — еритроцити містять лише аглютиноген В, у плазмі міститься аглютиноген альфа;
 4. Група АВ (IV) — на еритроцитах наявні антигени А і В, плазма аглютиногенів не містить.

Визначення груп крові проводять шляхом ідентифіцікації специфічних антигенів та антитіл (подвійний метод або перехресна реакція). 

Несумісність крові спостерігається, якщо еритроцити однієї крові несуть аглютиногени (А чи В), а в плазмі іншої крові містяться відповідні аглютиніни (альфа- чи бета), при цому відбувається реакція аглютинації. Переливати еритроцити, плазму та особливо цільну кров від донора до реципієнта потрібно суворо дотримуючись групової сумісності. Аби уникнути несумісності крові донора та реципієнта, необхідно лабораторними методами точно визначити їх групи крові. Найкраще переливати кров, еритроцити і плазму тієї ж групи, яка визначена у реципієнта. В екстрених випадках еритроцити групи 0, але не цільну кров!, можна переливати реципієнтам із іншими групами крові; еритроцити групи А можна переливати реципієнтам із групою крові А і АВ, а еритроцити від донора групи В – реципієнтам групи В і АВ. 

Карти сумісності груп крові (аглютинація позначена знаком «+»)

Кров донора Кров реципієнта
0 (I) A (II) B (III) AB (IV)
0 (I) + + +
A (II) + + +
B (III) + + +
AB (IV) + + +
Еритроцити донора Кров реципієнта
0 (I) A (II) B (III) AB (IV)
0 (I)
A (II) + +
B (III) + +
AB (IV) + + +

Групові аглютиногени знаходяться у стромі та оболонці еритроцитів. Антигени системи АВ0 виявляються не лише на еритроцитах, але і на клітинах інших тканин або навіть можуть бути розчиненими в слині чи інших рідинах організму. Розвиваються вони на ранніх стадіях внутрішньоутробного розвитку, у новонародженого вже містяться у значній кількості. Кров новонароджених дітей має вікові особливості – у плазмі може ще не бути характерних групових аглютинінів, які починають вироблятися пізніше (постійно виявляються після 10 місяців) і визначення групи крові у новонароджених в цьому випадку проводиться лише за наявності антигенів системи АВ0. 

Окрім ситуацій, пов’язаних із необхідністю переливання крові, визначення групи крові, резус-фактора, а також наявності  алоімунних антиеритроцитарних антитіл повинно проводитися при плануванні або під час вагітності для виявлення вірогідності імунологічного конфлікту матері та дитини, який може призводити до гемолітичної хвороби новонароджених.

Гемолітична хвороба новонароджених —  гемолітична жовтяниця новонароджених, обумовлена імунологічним конфліктом між матір’ю і плодом через несумісність за еритроцитарними антигенами. Хвороба обумовлена несумісністю плода та матері за D-резус чи AB0-антигенами, рідше має місце несумісність за іншими резус- (C, E, c, d, e) чи M-, M-, Kell-, Duffy-, Kidd-антигенами. Будь-який із указаних антигенів (частіше D-резус-антиген), проникаючи у кров резус-негативної матері, викликає утворення в її організмі специфічних антитіл. Останні через плаценту надходять у кров плода, де руйнують відповідні антигенвмісні еритроцити. 

Сприяють розвитку гемолітичної хвороби новонароджених порушення проникності плаценти, повторні вагітності та переливання крові жінці без урахування резус-фактора та ін. При ранній появі захворювання імунологічний конфлікт може бути причиною передчасних пологів чи викиднів. Існують різновиди (слабкі варіанти) антигена А (в більшій мірі) і рідше – антигена В. Щодо антигена А, існують варіанти: сильний А1 (більше 80%), слабкий А2 (менше 20%), та ще більш слабкі (А3, А4, Ах – рідко). Це теоретичне поняття має значення для переливання крові та може викликати нещасні випадки при віднесенні донора А2 (ІІ) до групи 0 (І) чи донора А2В (IV) – до групи В (ІІІ), оскільки слабка форма антигена А іноді обумовлює помилки при визначенні групи крові системи АВ0. Правильне визначення слабких варіантів антигена А може потребувати повторних досліджень зі специфічними реагентами. 

Зниження чи повна відсутність природних аглютинінів альфа і бета іноді спостерігається при імунодефіцитних станах: 

 1. новоутворення і хвороби крові – хвороба Ходжкіна, множинна мієлома, хронічна лімфатична лейкемія;
 2. уроджені гіпо- та агамоглобулінемія;
 3. у дітей раннього та людей похилого віку;
 4. імуносупресивна терапія;
 5. важкі інфекції. 

    Труднощі при визначенні групи крові внаслідок придушення реакції гемаглютинації виникають також після введення плазмозамінників, переливання крові, трансплантації, септицемії, тощо. 

    Успадкування груп крові 

    В основі закономірностей успадкування груп крові лежать наступні поняття. В локусі гена АВ0 можливі три варіанта (алелі) – 0, А і В, які експресуються за аутосомнокодомінантним типом. Це означає, що у осіб, які успадкували гени А і В, експресуються продукти обох цих генів, що призводить до утворення фенотипу АВ (IV). Фенотип А (ІІ) може бути у людини,  яка успадкувала від батьків два гена А чи гени А і 0. Відповідно фенотип В (ІІІ) – при успадкууванні двох генів В чи В і 0. Фенотип 0 (І) проявляється при успадкванні двох генів 0. Таким чином, якщо обидва батьки мають ІІ групу крові (генотипи АА чи А0), хтось із дітей може мати першу групу (геотип 00). Якщо у одного з бітьків група крові А (ІІ) із можливим генотипом АА і А0, а у іншого В (ІІІ) із можливим генотипом ВВ чи В0 – діти можуть мати групи крові 0 (І), А (ІІ), В (ІІІ) чи АВ (IV).

    Основний поверхневий еритроцитарний антиген системи резус, за яким оцінюють резус-приналежність людини.

    Антиген Rh  — один із еритроцитарних антигенів системи резус, знаходиться на поверхні еритроцитів. У системі резус розрізняють 5 основних антигенів. Основним (найбільш імуногенним) є антиген Rh (D), який зазвичай мають на увазі під назвою резус-фактор. Еритроцити близько 85% людей несуть цей білок, тому їх відносять до резус-позитивних. У 15% людей його немає, вони резус-негативні.

     

    Наявність резус-фактора не залежить від групової приналежності за системою АВ0, не змінюється протягом життя, не залежить від зовнішніх причин. Він з’являється на ранніх стадіях внутрішньоутробного розвитку, у новонароджених уже виявляється в суттєвій кількості. 

    Визначення резус-приналежності крові застосовується в загальній клінічній практиці при переливанні крові та її компонентів, а також у гінекології та акушерстві при плануванні та веденні вагітності. 

    Несумісність крові за резус-фактором (резус конфлікт) при переливанні крові спостерігається, якщо еритроцити донора несуть Rh-аглютиноген, а реципієнт є резус-негативним. У такому випадку у резус-негативного реципієнта починають вироблятися антитіла, направлені проти резус-антигена, що призводять до руйнування еритроцитів. Переливати еритроцити, плазму та особливо цільну кров від донора до реципієнта потріно суворо дотримуючись сумісності не лише за групою крові, але і за резус-фактором. 

    Наявність і титр антитіл до резус-фактора та інших алоімунних антитіл, що вже наявні у крові, можна  визначити, вказавши тест «анти-Rh (титр)». 

    Визначення групи крові, резус-фактора, а також наявності алоімунних антиеритроцитарних антитіл повинно проводитися при плануванні або під час вагітності для виявлення вірогіднсті імунологічного конфлікту матері та дитни, який може призвести до гемолітичної хвороби новонароджених. Виникнення резус-конфлікту і розвиток гемолітичної хвороби новонароджених можливе в тому випадку, якщо вагітна резус-негативна, а плід – резус-позитивний. У випадку, якщо у матері Rh+, а плід – резус-негативний, небезпеки гемолітичної хвороби для плода немає.  

    Гемолітична хвороба плода та новонароджених — гемолітична жовтяниця новонароджених, обумовлена імунологічним конфліктом між матір’ю і плодом через несумісність за еритроцитарними антигенами. Хвороба може бути обумовлена несумісністю плоду і матері за D-резус чи AB0-антигенами, рідше має місце несумісність за іншими резус- (C, E, c, d, e) чи M-, N-, Kell-, Duffy-, Kidd-антигенами (за статистикою 98% випадків гемолітичної хвороби новонароджених пов’язані із D—резус-антигеном). Будь-який із указаних антигенів, проникаючи у кров резус-негативної матері, викликає утворення в її організмі специфічних антитіл. Останні через плаценту надходять у кров плода, де руйнують відповідні антигенвмісні еритроцити.

     

    Сприяють розвитку гемолітичної хвороби новонароджених порушення проникності плаценти, повторні вагітності та переливання крові жінці без урахування резус-фактора, тощо. При ранній появі захворювання імунологічний конфлікт може бути причиною передчасних пологів чи повторних викиднів. 

    В даний час існує моживість медичної профілактики розвитку резус-конфлікту та гемолітичної хвороби новонароджених. Усі резус-негативні жінки в період вагітності повинні перебувати під наглядом лікаря. Необхідно також контролювати в динаміці рівень резус-антитіл. 

    Є невелика категорія резус-позитивних осіб, здатних утворювати анти-резус антитіла. Це особи, еритроцити яких характеризуються значно зниженою експресією нормального антигена Rh на мембрані («слабкий» D, Dweak) чи експресією зміненого антигена Rh (частковий D, Dpartial). Ці слабкі варіани антигена D в лабораторній практиці об’єднують у групу Du, частота якої складає близько 1%. Реціпієнти, які містять антиген Du, повинні бути віднесені до резус-негативних, і їм повинна бути перелита лише резус-негативна кров, так як нормальний антиген D може викликати у таких осіб імунну відповідь. Донори із антигеном Du кваліфікуються як резус-позитивні донори, так як переливання їх крові може викликати імунну відповідь у резус-негативних реципієнтів, а у випадку попередньої сенсибілізації до антигена D – і тяжкі трансфузійні реакції.  

    Успадкування резус-фактора  крові. В основі закономірностей успадкування лежать наступні поняття. Ген, що кодує резус-фактор D (Rh), є домінантним, алельний йому ген d – рецесивним (резус-позитивні люди можуть мати генотип DD чи Dd, резус-негативні – лише генотип dd). Людина отримує від кожного із батьків по 1 гену – D чи d, і у нього можливі, таким чином, 3 варіанта генотипу – DD, Dd чи dd. У перших двох випадках (DD і Dd) аналіз крові на резус-фактор дасть позитивний результат. Лише при генотипі dd людина буде мати резус-негативну кров. 

    Розглянемо деякі варіанти комбінації генів, що визначають наявність резус-фактора, у батьків і дитини:

    1. батько резус-позитивний (гомозигота, генотип DD), у матері резус-негативний (генотип dd). У данному випадку всі діти будуть резус-позитивними (імовірність 100%).
    2. Батько резус-позитивний (гетерозигота, генотип Dd), мати резус-негативна (генотип dd). У цьому випадку імовірність народження дитини із негативним чи позитивним резусом однакова і становить 50%.
    3. Батько і мати гетерозиготи за даним геном (Dd), обидва резус-позитивні. В цьому випадку можливо (із вірогідністю близько 25%) народження дитини із негативним резусом.

     Група крові (ABO), резус-належність (Rh-factor) – здати аналіз, пройти тест: ціна у Львові, Тернопілі, Івано-Франківську в лабораторії Медіс

     Визначення

     Група крові – генетично успадковане поєднання поверхневих антигенів і антитіл еритроцитів, яке визначається за системою АВ0.

     Резус-фактор (Rh) – одна з найважливіших антигенних систем. Люди, які мають антиген D (резус-фактор) резус-позитивні (Rh +), ті, які не мають даного антигену – резус-негативні (Rh-).
      

     Додаткова інформація

     Аналіз на групу крові і резус фактор

     Аналіз на групу крові – це дослідження, за ​​допомогою якого виявляється приналежність людини групі людей з певними імуногенетичними характеристиками крові, що дозволяє встановити їх сумісність між собою за цією ознакою. Група крові формується у дитини ще в період внутрішньоутробного розвитку і зберігається незмінною все життя.

     Групою крові називають індивідуальний набір специфічних речовин-групових антигенів – незмінних протягом життя людини, що передаються у спадок. 

     Резус-фактор (Rh) – це антиген  на поверхні еритроцитів. Людина може або мати резус-фактор, тобто бути резус-позитивним, або не мати його – резус-негативний статус. Останній варіант не несе в собі ніяких негативних наслідків. Але резус-негативні вагітні знаходяться під особливо пильним наглядом лікаря.

     Інформація про групу крові людини, а також про його резус-фактор важлива, насамперед, при необхідності переливання крові і при вирішенні питань планування сім’ї (гінекологія, акушерство). Інформація впорядкована в системи груп крові. Наприклад, система AB0. Вона визначає можливість суміщення різних груп крові при переливанні з огляду на те, що складові її антигени найбільше імуногенні. 

     Які бувають групи крові людини

     Групу крові визначають молекули двох різних видів, які можуть бути присутніми на поверхні червоних клітин крові (еритроцитів). Ці молекули-антигени умовно позначаються A і B. Типові комбінації антигенів формують 4 групи крові: 0 (I), А (II), В (III), АВ (IV):

     • перша (I), яку також позначають O – немає ні А, ні В;
     • друга (II) – є тільки А;
     • третя (III) – є тільки B;
     • четверта (IV) – є і А, і В (AB).

     Переливання цільної крові можна проводити коли кров донора і реципієнта відносяться до однієї групи. Для переливання можуть використовуватися еритроцити (вони відокремлюються від плазми), в цьому випадку значення мають лише аглютіногени. 

     Еритроцити крові першої групи можна переливати всім, так як вони не можуть привнести антиген і спровокувати аглютинацію. Тому людина з першою групою крові є універсальним донором.

     Еритроцити другої групи можна переливати людям, у яких і так вже є в крові аглютиноген А – тобто з другої і четвертої групою. Відповідно, еритроцити третьоїгрупи можна переливати тим, у кого в крові є аглютиноген B, це – третя і четверта група.

     Людина з четвертою групою крові є універсальним донором – йому можна переливати еритроцити від людей з будь-якою групою крові, тоді як його кров можна використовувати для переливання тільки людям з такою ж групою крові.

     Коли призначається дослідження

     • при переливанні компонентів крові реципієнту;
     • при здачі крові донором;
     • при підготовці до хірургічних операцій;
     • при плануванні вагітності або під час вагітності;
     • при підготовці до трансплантації кісткового мозку, нирки, печінки та інших органів і тканин;
     • при вступі на військову службу, до лав МНС і інших силових структур.

     Як здають аналіз на визначення групи крові

     Кров на аналіз для визначення групи крові можуть брати як з пальця, так і з вени (зараз вважають за краще брати кров з вени). Спеціальної підготовки до аналізу не потрібно. Бажано, щоб останній прийом їжі був не пізніше, ніж за 4 години до аналізу, але ця вимога не жорстка.

     Що таке резус-конфлікт під час вагітності?

     Резус-фактор — це білкова система груп крові, яка є наявною у кожної людини, але має різні особливості. У одних людей (85%) кров резус-позитивна, а у інших 15% резус-негативна. Резус-фактор дуже важливий при плануванні вагітності. Якщо в майбутньої матері цей показник негативний, а у батька позитивний, може виникнути так званий резус-конфлікт.
     Таке відбувається коли плід успадковує кров від батька, а материнський організм виробляє до неї антитіла. Ситуація вимагає контролю і лікування, інакше вагітність може закінчитися передчасними пологами або втратою малюка.

     Важливі особливості

     Проблема несумісності не несе ніяких больових наслідків. Однак під час вагітності неправильне поєднання резусів батьків може призвести до резус-конфлікту. Проблема виникає або під час переливання несумісності крові, або під час вагітності жінки, в якої показник негативний при наявності позитивного показника у плода. Оскільки наявність резус-фактору передається в спадок, загроза конфлікту існує тільки в тому випадку, коли майбутня мати має показник (Rh-), який означає негативний, а батько при цьому, має показник (Rh+). За таких умов у 75% випадках мати і дитина будуть резус-несумісними. Дитина може успадкувати показник як від матері, так і від батька. Якщо мати резус-негативна, а батько резус-позитивний, існує висока вірогідність того, що дитина успадкує показники батька, тобто його кров стане несумісною з кров’ю матері.

     Коли існує ризик?

     Перша вагітність пари скоріш за все пройде нормально. Якщо раніше жінка не мала резусних конфліктів, то вона не має антитіл, відповідно, і не буде ризику для малюка. Під час першої вагітності антитіл виробляється не так багато. Якщо кількість еритроцитів, які проникають до крові матері була достатньою, то у неї мають вироблятись так звані «клітки пам’яті», які в наступному (коли жінка захоче мати наступну дитину) організовують швидке виробляння антитіл проти «чужих» варіантів крові.

     У жіночій консультації вагітну жінку перевірять на резус-фактор. У випадку негативного результату, обов’язково залучається батько для аналізів. За умовою ризику конфлікту кров жінки досліджується неодноразово на наявність у ній антитіл до еритроцитів плоду і їх кількості. До 32 тижня вагітності процедуру проводять не частіше одного разу на 30 днів, з 32 до 35 тижня — два рази на місяць, а потім до кінця вагітності щотижня. Показник наявності антитіл у крові жінки дає можливість лікарю встановити, наскільки ймовірний розвиток резус-конфлікту в майбутньому. Після пологів визначається резус-фактор у немовляти. Якщо виявлена проблема, тобто – резус плюс, то протягом 3 днів матері потрібно ввести спеціальну сироватку, яка має попередити розвиток резус-конфлікту, але це вже стосується наступної вагітності.
     Таку ж саму профілактику треба проводити відносно тих жінок, а анамнезі яких існували випадки позаматкової вагітності, аборту, викидню, травм, переливання тромбоцитарної маси, переливання резус-позитивної крові тощо. Це теж потрібно провести протягом 3 днів.
     Про початок резус-конфлікту вказує наявність антитіл у вагітної і кількість їх зростає. В такому випадку необхідно лікування в спеціалізованому перинатальному центрі, де за жінкою і дитиною буде постійне спостереження.

     Наслідки і профілактика

     Резус-конфлікт може привести до розвитку гемолітичної хвороби, яка в свою чергу може призвести до смерті або важким патологіям плоду. Імунна система матері атакує червоні тільця малюка, руйнує їх структуру, призводячи до нестачі кисню, анемії, порушення в роботі мозку та інших органів.

     Для профілактики резус-конфлікту важливо ще на стадії планування або на ранніх строках вагітності здати кров, щоб з’ясувати, чи існує загроза резус-конфлікту. Для цього майбутній матусі рекомендується провести аналізи, щоб визначити групу крові, резус-фактор, а також виявити або виключити наявність шкідливих для ситуації вагітності антитіл в її крові.
     Спеціалісти клініки PARENS готові допомогти в такій ситуації.

     Наскільки ти рідкісний?

     Дата: 12.06.2019 08:24

     Кількість переглядів: 41761


     Те, що існує чотири групи крові, знають всі. Але не всі знають, як це враховується при переливанні крові. І не всі знають, з якою групою крові народиться дитина, якщо у батьків вона однакова. Найбільше трапляється людей з другою та третьою групою крові, рідше – з першою, ще рідше – з четвертою. Та якщо раніше побутувала думка, що четверта група – найрідкісніша, то нині над цим варто замислитися, адже таких „рідкісних“ вже досить таки багато. І якраз ті, у кого ця група крові, є універсальними реципієнтами – їм для переливання підходить кров будь-якої групи. А от перша є універсальним донором – вона підходить всім. Та у медицині намагаються дотримуватися такого принципу: переливати донорську кров реципієнту з такою ж групою.


     Цікаві факти про групи крові, резус-фактор та спадковість розповіла завідувачка клінічно-діагностичною лібораторією поліклініки №1 Світлана Музика. – Існує чотири групи крові – 0(І), А(ІІ), В(ІІІ) і АВ(ІV). В медичному сенсі говорити, яка краща або яка гірша, не можна. Нині є багато розмов про те, що перша група – найдавніша, а черверта – наймолодша, але виникає питання: а чи досліджував це хтось? Різняться між собою такі групи за наявністю аглютиногенів у крові чи плазмі. Саме ці речовини викликають склеювання, а тому при переливанні необхідно це враховувати. Адже якщо еритроцити крові донора звертаються плазмою реципієнта, то кров перестає переносити кисень. Тож перед тим, як проводити маніпуляції, пов’язані з кров’ю, обов’язково визначається група крові пацієнта. Побутує думка, що якщо у батьків однакова група крові, то дитина народиться з відхиленнями. Та це далеко не так. – Це все не більше, аніж вимисли. Однакова група крові аж ніяк не впливає на це. Дізнатися, яка група у пацієнта, потрібно швидше лікарю, ніж йому. Такі знання необхідні при невідкладних і важких станах, як-то операція чи переливання крові. Раніше для того щоб визначити групу, вдавалися до застосування спеціальної сироватки. Нині ж на службі в медицини є спеціальні тест-реагенти, які дозволяють визначити, яка кров у пацієнта, всього за три хвилини. Резус – це компонент (ліпопротеїд), що присутній у крові 85% людей. Їх називають резус-позитивними. У інших він відсутній, а тому вони резус-негативні. З негативним резусом дитина може народитися не тільки у тих батьків, у яких резус-мінус, але і якщо у одного з батьків резус негативний. Існує таке поняття, як резус-конфлікт, коли у резус-негативної матері при виношуванні резус-позитивної дитини виробляються антитіла – організм матері сприймає дитину як чужорідний білок. Та сучасна медицина з цим вміє боротися. Сьогодні досить поширеними є дієти, підібрані за групою крові. Та не всі фахівці з цим погоджуються. Так само, як і не всі беруться сказати, наскільки достовірною є інформація про те, що групи крові сприяють схильності до тих чи інших хвороб. І лише можуть психологи можуть сказати, чи справді групи крові впливають на характер людини. Довідка Перша група. Якщо у матері і у батька перша група крові, то у дитини буде тільки перша група. Якщо у матері перша група, а у батька – друга, то імовірність отримання і першої, і другої групи у дитини – 50%. Аналогічна ситуація, коли у матері перша група, а у батька – третя. Поєднання материнської першої групи та батьківської четвертої призведе до того, що народиться дитина або з другою, або з третьою групою. Друга група. Якщо у матері і у батька друга група крові, то 75% ймовірність того, що народиться дитина з другою групою, і лише 25% – першої. Цікава ситуація виникає, коли у матері друга група, а у батька третя – дитина може народитися з будь-якою групою крові. Третя група. Мати з третьою групою, а батько з четвертою можуть народити дитину як з другою, так і третьою, і четвертою групами крові. Поєднання третьої групи у двох батьків у 75% призводить до народження дитини з третьою групою та у 25% – з першою. Четверта група. Материна перша і батькова четверта дають ймовірність народження дитини з будь якою групою, крім другої, а поєднання двох четвертих – крім першої. Та ймовірність отримання дитиною такої ж групи, як в батьків, у останньому випадку – 50%. Інформаційна служба газети „Діловий тижневик „ВСІМ“


     « повернутися

     Група крові та резус-фактор

     Група крові визначається наявністю специфічних білків на поверхні червоних кров\’яних клітин.

     Їх поява у формуванні еритроцитів визначається генетично і не може змінюватися протягом життя людини. Ці білки діють як антигени, стимулюючи імунні реакції. Антитілом є речовина, яка виробляється організмом людини для того, щоб боротися і знищувати чужорідні речовини. Для того, щоб дізнатися свою групу крові і резус-фактор необхідно здати спеціальний аналіз крові.

     У червоних кров\’яних тільцях виділяють два антигени: А і В. У залежності від їх поєднань виділяють і групи крові. У 1-ій групі I (0) – антигенів типу А і В на поверхні еритроцитів немає. У 2- ій групі II (А) – визначено присутність антигену типу А. У 3-ій групі III (В) – антиген типу В. У 4-ій IV (АВ) – присутні обидва антигени.

     Ці особливості обов\’язково враховуються при переливанні крові і правильно визначити групу крові резус-фактор надзвичайно важливо. На сьогодні прийнято переливати пацієнтам суто однойменну групу крові, хоча ще зовсім недавно людей з I-ою групою вважали універсальними донорами, а з IV-ої – рецепиентами.

      Резус-фактор – це білок, присутній на поверхні червоних кров\’яних тілець. Його наявність не є обов’язковою. У 25% пацієнтів цього білка немає – резус-фактор негативний. Спадкування резус-фактору визначене генетично. Наявність домінантного гена R обумовлює позитивний резус, а рецесивного r – негативний.

     Згадуємо шкільний курс генетики. Тобто:
     RR – позитивний резус-фактор;
     Rr – позитивний резус-фактор;
     Rr – негативний резус-фактор.

     Якщо тато з мамою резус-позитивні (RR), то дитина, як не крути, буде теж резус-позитивною. Якщо батьки резус-позитивні (Rr), то 75 %, що маля виявиться резус-позитивним і 25% – резус-негативним. Якщо хтось із батьків резус-позитивний (Rr), а інший – резус-негативний, то малюк з імовірністю 50 на 50 може бути як резус – позитивним, так і резус – негативним. Коли мама і тато резус-негативні, то малюк тільки резус-негативний.

     Введение в трансмиссивные губчатые энцефалопатии или прионные болезни | Британский медицинский бюллетень

     Аннотация

     Овечий скрейпи известен как минимум 200 лет и был описан как инфекционное заболевание более 100 лет назад. С тех пор у людей были идентифицированы три группы трансмиссивных губчатых энцефалопатий или заболеваний TSE, включая семейные, инфекционные и спорадические типы. Открытие прионного белка (PrP) в 1980-х годах значительно ускорило познание биологии и патогенеза заболеваний TSE, поскольку было обнаружено, что этот белок играет решающую роль в восприимчивости к болезням и межвидовом барьере TSE, а также может быть компонентом сам инфекционный агент. Тем не менее природа агентов TSE остается загадкой. Доказательство гипотезы только о белках может потребовать создания биологически активного трансмиссивного агента в бесклеточной среде, где вирус не может реплицироваться. И наоборот, доказательство вирусной этиологии потребует идентификации и выделения вируса-кандидата. Дальнейшее понимание структуры связанного с заболеванием протеазо-резистентного PrP должно помочь выяснить механизм превращения PrP из нормальной в аномальную форму.Такая информация должна открыть новые подходы как к диагностике, так и к терапии.

     Болезни трансмиссивной губчатой ​​энцефалопатии (TSE) или прионные болезни являются редкими смертельными нейродегенеративными заболеваниями человека и других животных. В последнее десятилетие болезни TSE стали более заметными в средствах массовой информации из-за появления в Великобритании губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE) или «коровьего бешенства». Из-за возможности заражения человека BSE сильно повлиял на медицинские, сельскохозяйственные, экономические и политические проблемы в Европе.Северная Америка была избавлена ​​от разрушительной эпидемии BSE; однако растет беспокойство по поводу высокой заболеваемости TSE шейки матки, хронической болезни истощения (CWD), в диких и содержащихся в неволе популяциях оленей и лосей в районах Скалистых гор и Среднего Запада США и Канады 1 .

     Болезни TSE передаются при заражении или проглатывании материала, загрязненного инфицированными тканями. Инкубационные периоды до появления клинических симптомов варьируются от месяцев до лет и, в случае некоторых пациентов с куру, могут достигать 40 лет.Первичными симптомами заболеваний TSE у людей являются слабоумие и атаксия. Эти заболевания обычно характеризуются губчатой ​​дегенерацией мозга, сопровождающейся появлением активированных астроцитов. Однако наиболее характерным является накопление в центральной нервной системе связанных со скрепи фибрилл 2 или прионных стержней 3 , состоящих из аномальных протеазорезистентных форм прионного белка, производного от хозяина (PrP). Обычно PrP представляет собой чувствительный к протеазе сиалогликопротеин, который обычно прикрепляется к мембранам через гликозилфосфатидилинозитол (GPI).При скрепи PrP res образуется из нормального PrP в результате очевидного изменения конформации и состояния агрегации. Биохимия и структурные аспекты превращения PrP из нормальных в аномальные формы были ранее рассмотрены 4 и также будут рассмотрены в последующих главах этого тома. Многие данные свидетельствуют о том, что эти аномальные формы PrP могут иметь решающее значение в передаче и патогенезе заболеваний TSE (обзор в другом месте 5 –7 ).Действительно, было предложено, но еще не доказано, что аномальный PrP является инфекционным агентом TSE или прионом 8 . TSE-ассоциированные формы PrP были названы PrP Sc , PrP BSE , PrP CJD , и т. Д. ., В зависимости от конкретного задействованного TSE или, более оперативно, PrP res , для протеазо-устойчивого PrP. . Термины PrP C или PrP sen относятся к нормальному протеазочувствительному PrP.

     История трансмиссии

     Скрепи был признан болезнью овец в Европе на протяжении более 200 лет, и овцеводы знали, что в отарах, свободных от скрепи, болезнь развивалась после появления нового поголовья из зараженных стад, что наводило на мысль, что болезнь может передаваться.Об экспериментальной передаче сообщалось еще в 1899 г. 9 ; однако наблюдаемый необычно короткий 6-месячный инкубационный период свидетельствует о том, что эти овцы могли быть инфицированы естественным путем до инокуляции. Впоследствии передача была подтверждена Куилле и Челле 10 , которые позже продемонстрировали фильтруемую природу агента. Механизм естественной передачи скрепи остается неясным. Плацента и другие ткани могут загрязнять пастбища во время рождения 11 , и неинфицированные стада заболевают при содержании на таких пастбищах без прямого контакта с инфицированными овцами. Это, по-видимому, объясняет полученные в Исландии данные о том, что овцы, не зараженные скрепи, заразились при интродукции через 3 года после уничтожения инфицированных стад 12 .

     Когда впервые были описаны болезни TSE человека, такие как болезнь Крейтцфельдта-Якоба (CJD) и синдром Герстманна-Штройсслера-Шейнкера (GSS) 13 , 14 (см. Обзор в Richardson & Masters 15 ), эти заболевания не считались заразными. Описание куру у некоторых соплеменников Новой Гвинеи в 1957 г. 16 и наблюдение Хэдлоу сходства между патологией куру у людей и скрепи у овец 17 привело к успешной передаче куру, а затем и CJD от человека к шимпанзе. и другие приматы, выполненные Гайдусеком и его сотрудниками 18 , 19 .С этого момента болезни животных и человека, связанные с TSE, были признаны принадлежащими к одной и той же группе, и было показано, что возбудители, хотя и не охарактеризованные, обладают сходными необычными свойствами устойчивости к инактивации.

     Болезни TSE человека

     У человека заболевания TSE можно разделить на три группы – инфекционные, спорадические и семейные (Таблица 1). Болезни всех трех групп обычно могут передаваться приматам при проглатывании или инокуляции ткани мозга 20 , что соответствует одной из основных характеристик болезней TSE.

     спорадически
     .
     Отсутствие явного контакта с инфекционным агентом TSE
     Болезнь Крейтцфельда-Якоба (CJD), спорадическая фатальная семейная бессонница (FFI)
     Отсутствие мутации PrP
     1: 2000000 заболеваемость во всем мире
     Семейная / генетическая
     Нет явного контакта с инфекционным агентом TSE
     Семейная CJD (деменция), GSS (атаксия), FFI (нарушения сна)
     Ассоциирован с мутациями PrP
     Инфекционный / ятрогенный
     Куру, вариант CJD
     Нейрохирургия, трансплантат роговицы, терапия гормоном роста
     .
     Отсутствие явного контакта с инфекционным агентом TSE
     Болезнь Крейтцфельда-Якоба (CJD), спорадическая фатальная семейная бессонница (FFI)
     Отсутствие мутации PrP
     1: 2000000 заболеваемость во всем мире
     Семейная / генетическая
     Нет явного контакта с инфекционным агентом TSE
     Семейная CJD (деменция), GSS (атаксия), FFI (нарушения сна)
     Ассоциирован с мутациями PrP
     Инфекционный / ятрогенный
     Куру, вариант CJD
     Нейрохирургия, трансплантат роговицы, терапия гормоном роста
     .
     Отсутствие явного контакта с инфекционным агентом TSE
     Болезнь Крейтцфельда-Якоба (CJD), спорадическая фатальная семейная бессонница (FFI)
     Отсутствие мутации PrP
     1: 2000000 заболеваемость во всем мире
     Семейная / генетическая
     Нет явного контакта с инфекционным агентом TSE
     Семейная CJD (деменция), GSS (атаксия), FFI (нарушения сна)
     Ассоциирован с мутациями PrP
     Инфекционный / ятрогенный
     Куру, вариант CJD
     Нейрохирургия, трансплантат роговицы, терапия гормоном роста
     .
     Отсутствие явного контакта с инфекционным агентом TSE
     Болезнь Крейтцфельдта-Якоба (CJD), спорадическая фатальная семейная бессонница (FFI)
     Нет мутации PrP
     1: 2000000 заболеваемость во всем мире
     Семейная / генетическая
     Нет явного контакта с инфекционным агентом TSE
     Семейная CJD (деменция), GSS (атаксия), FFI (нарушения сна)
     Ассоциирован с мутациями PrP
     Инфекционный / ятрогенный
     Куру, вариант CJD
     Нейрохирургия, трансплантация роговицы, терапия гормоном роста 2 Передано / ятроген E

     Куру и ятрогенный CJD

     Передаваемая / ятрогенная группа включает куру, ятрогенную болезнь Крейтцфельдта-Якоба (CJD) и вариант CJD (vCJD). Что касается куру и ятрогенного CJD, очевидно, что пациенты подвергаются воздействию агента TSE при контакте с тканями мозга или экстрактами, загрязненными агентом TSE. В куру это происходит во время работы с тканями мозга родственников, умерших от куру 21 . Ятрогенный CJD был вызван трансплантацией роговичной или твердой мозговой ткани от пациентов с TSE или нейрохирургией с использованием инструментов, не полностью стерилизованных после использования на пациентах TSE 22 –25 . Ятрогенный CJD был также обнаружен после прививки гормона роста, выделенного из гипофиза, у больших групп людей 26 .В этой ситуации экстракты, по-видимому, были загрязнены тканью мозга недиагностированного пациента с БКЯ.

     Клинические данные различаются при различных формах ятрогенной БКЯ. При куру и заболеваниях, вызванных инокуляцией загрязненных экстрактов гормона роста, главным признаком является мозжечковая атаксия. Деменция менее выражена и обычно возникает на поздних стадиях болезни. Инкубационный период или латентный период (время от воздействия агента до клинического проявления) длительный, от 2 лет до более чем 10 лет.Интересно отметить, что при заболевании после трансплантации роговицы или твердой мозговой оболочки или использования загрязненных нейрохирургических инструментов 23 , 27 деменция более выражена, а латентный период короче (1-2 года). последние случаи могут объяснить наблюдаемые клинические различия. Мутация гена PrP обычно не обнаруживается у этой группы пациентов; однако на чувствительность могут влиять варианты генотипов кодона 129 PrP, Val / Met, Met / Met и Val / Val, которые сегрегируют в нормальной популяции 24 , 28 .

     Вариант CJD (vCJD)

     В 1996 году власти Великобритании описали vCJD, новый CJD, который теперь считается человеческой формой губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE) 29 . Это заболевание не является семейным заболеванием, связанным с мутациями в гене PrP, как описано ниже, хотя в большинстве случаев имеется генотип Met / Met по кодону 129 PrP, который является распространенным генотипом в популяции европеоидов. vCJD можно отличить от спорадической CJD, которая является обычной формой болезни TSE человека, признанной во всем мире в течение многих десятилетий, по раннему возрасту начала, отсутствию изменений на ЭЭГ, обычно обнаруживаемых при CJD, и отчетливым невропатологическим особенностям 30 .Преобладающая клиническая картина включает психиатрические симптомы, включая изменения поведения, тревогу, депрессию и ломку. Через несколько недель или месяцев за этим следует мозжечковый синдром с атаксией, а затем миоклонус. Позже по ходу курса появляются нарушения памяти, которые прогрессируют до серьезных когнитивных нарушений и, наконец, до акинетического мутизма. Невропатология показывает губчатые изменения, потерю нейронов и астроглиоз, наиболее заметно в базальных ганглиях и таламусе. Кроме того, в головном мозге и мозжечке есть поразительные амилоидные бляшки, содержащие резистентный к протеазе PrP, и эти бляшки часто окружены вакуолями, что приводит к характерной необычной морфологии «цветущих бляшек».

     Необычно молодой возраст этих пациентов и их отличительная патология предполагают, что они представляют собой новое клиническое заболевание TSE, а первоначальное появление этих пациентов в Великобритании предполагает связь с BSE у крупного рогатого скота. Последующие лабораторные эксперименты показали сильное сходство между BSE и vCJD на основе паттернов инфицированных линий мышей, распределения поражений в головном мозге мышей, паттернов гелевых полос PrP res и невропатологии после передачи циномологичным макакам 31 –34 .Основываясь на этих данных, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что vCJD представляет собой распространение BSE от крупного рогатого скота к человеку. Поскольку нет никакой связи между профессиональным контактом пациентов с вБКЯ с крупным рогатым скотом на фермах или скотобойнях, вполне вероятно, что распространение могло произойти через употребление мясных продуктов, зараженных ГЭКРС. По состоянию на 2003 год зарегистрировано более 130 случаев вБКЯ, в основном из Великобритании. В настоящее время невозможно точно предсказать ожидаемое количество случаев в будущем. Частично это связано с тем, что ни инкубационный период передачи от крупного рогатого скота к человеку, ни дозы, полученные инфицированными людьми, неизвестны.Однако пик эпидемии BSE среди крупного рогатого скота пришелся на 1992–1993 годы, и с тех пор заболеваемость резко снизилась из-за правил, запрещающих скармливание жвачных животных мясной и костной мукой. Напротив, частота vCJD у людей низкая, и неясно, произошел ли пик заболеваемости (рис. 1). По состоянию на 2003 год прошло 11 лет с момента пика BSE в Великобритании. Этот длительный период времени без явного пика ежегодной заболеваемости людей предполагает, что люди могут быть частично устойчивы к заболеванию, вызванному BSE, и / или что доза инфекционности BSE, которой подверглись люди, довольно низка.В любом случае кажется вероятным, что гораздо больше людей подверглось инфекционному BSE, чем развилось реальное клиническое заболевание.

     Рис. 1

     Сравнение ежегодной заболеваемости BSE среди крупного рогатого скота в Великобритании и vCJD среди людей во всем мире.

     Рис. 1

     Сравнение ежегодной заболеваемости BSE у крупного рогатого скота в Великобритании и vCJD у людей во всем мире.

     В настоящее время есть опасения, что некоторые люди, подвергшиеся ГЭКРС, могут быть бессимптомными носителями инфекции 35 –37 , и эти люди могут, в свою очередь, представлять риск дальнейшей передачи инфекции другим.Из-за этой потенциальной проблемы возросло понимание необходимости использования адекватных процедур стерилизации хирургических инструментов. Рекомендуемое использование высокотемпературного автоклавирования с добавлением гидроксида натрия 38 трудно достичь для некоторых типов инструментов. Широко разрекламированы опасения, что кровь может быть загрязнена возбудителем вБКЯ. Эта возможность подтверждается данными о том, что BSE овец может передаваться при переливании крови 39 .На основании этих результатов многие страны приняли правила, ограничивающие использование крови от доноров, которые могли заразиться BSE / vCJD в Великобритании во время пика эпидемии BSE.

     Спорадический TSE

     Спорадическая CJD в настоящее время является причиной большинства случаев TSE у людей. Заболеваемость этим заболеванием составляет 1 из 2 × 10 6 человек во всем мире. Нет ассоциации с мутантным аллелем PrP, а также нет никаких эпидемиологических доказательств воздействия агента TSE при контакте с людьми или животными с заболеваниями TSE 24 , 40 .Однако гетерозиготность (Met / Val) по кодону 129 PrP, по-видимому, связана с более низким риском спорадической CJD 41 . Отсутствие каких-либо стандартных лабораторных тестов для доклинической диагностики чрезвычайно затрудняет поиск источников возбудителей и других факторов риска. В настоящее время способы получения препарата TSE у этих пациентов остаются загадкой. Текущие гипотезы включают воздействие еще не идентифицированного вируса, спонтанное образование невирусного агента посредством мутации PrP в соматических клетках у каждого больного человека и стохастическое инициирование спонтанного образования PrP res без мутации PrP.Пока нет доказательств спонтанного образования PrP res при любом заболевании TSE животных или человека. Более того, в Новой Зеландии и Австралии, где был искоренен скрепи, нет свидетельств спонтанного возникновения скрепи овец. Кроме того, у людей пиковая возрастная частота спорадической CJD составляет 55–60 лет, и если бы спонтанное неправильное свертывание было первичным событием, можно было бы ожидать постоянного увеличения заболеваемости с возрастом, поскольку большее время может дать больше возможностей для редких случаев неправильного свертывания.

     Клинические и патологические признаки спорадической CJD несколько менее вариабельны, чем при инфекционных и семейных заболеваниях TSE (обзоры см. В Brown et al. . 20 и Masters et al . 42 ). Мужчины и женщины страдают с одинаковой частотой. Возраст начала обычно составляет от 50 до 70 лет, но может варьироваться от 16 до 80 лет. Первичным клиническим симптомом обычно является деменция, которая часто проявляется когнитивными нарушениями, такими как спутанность сознания, потеря памяти и странное поведение.Обычно это прогрессирует до тяжелой деменции, которая также может быть связана с миоклонусом, симптомами мозжечка, такими как атаксия, визуальные признаки, судороги, а также пирамидные и экстрапирамидные признаки. ЭЭГ часто показывает характерный для болезни паттерн периодических синхронных разрядов (PSD), состоящий из периодических трехфазных волн с частотой 1-2 цикла / с, что обычно не наблюдается в семейных или инфекционных группах TSE. Клиническая продолжительность короткая и обычно заканчивается смертью в течение 1–12 месяцев.

     Патологические находки состоят в основном из астроцитоза и губчатых изменений, связанных с потерей нейронов, в основном в сером веществе.Аномальная протеазно-резистентная форма PrP в большинстве случаев выявляется вестерн-блоттингом гомогената головного мозга, а также часто может быть обнаружена непосредственно иммуногистохимическим методом в правильно обработанных срезах мозга. В 5% случаев также присутствуют амилоидные бляшки, содержащие PrP 20 .

     Семейные TSE

     Семейные TSE связаны с присутствием аутосомно-доминантного генетического изменения гена PrP 43 , 44 .Эти заболевания включают семейную CJD, синдром Герстманна-Штройсслера-Шейнкера (GSS) и фатальную семейную бессонницу (FFI). Клинические и патологические данные, возраст начала и продолжительность заболевания варьируются в зависимости от конкретной мутации PrP. Первичным клиническим признаком может быть атаксия, деменция или нарушение сна. Клиническая изменчивость наблюдается даже у отдельных пациентов из одной семьи, что позволяет предположить, что гены, отличные от PrP или негенетических факторов, также влияют на эти заболевания 45 –47 . Что касается большинства мутаций PrP, у всех положительных индивидуумов в конечном итоге развивается болезнь; однако для Lys 200 это не так, предполагая, что для индукции заболевания у этих людей могут потребоваться другие факторы 48 . Некоторые возможности включают инфекцию экзогенным вирусным агентом, наличие дополнительных генов, возраст начала и факторы питания или окружающей среды.

     Помимо точечных мутаций в гене PrP, вставки в кодирующую область октапептидного повтора PrP были связаны с дегенеративным заболеванием мозга.Добавление 2, 5, 6, 7, 8 и 9 дополнительных октапептидных повторов было обнаружено в различных семьях. Клиническое заболевание обычно начинается в раннем возрасте и длится долго. Результаты разнообразны и включают деменцию, атаксию и другие особенности, типичные для TSE. Патология также разнообразна и состоит из бляшек PrP, астроцитоза и спонгиоза.

     Болезни TSE животных

     Скрепи естественный и экспериментальный у овец

     Скрапи был признан болезнью овец на протяжении более двух столетий и был первым заболеванием TSE, которое было показано экспериментально передаваемым.Таким образом, скрейпи овец дает необычную возможность сравнить естественные и экспериментальные процессы болезни TSE. Хотя у животных нет известных генетических случаев заболевания TSE, сравнимых с теми, которые наблюдаются у людей, аллельные вариации в последовательности PrP овцы действительно имеют место, и вариации в нескольких остатках в последовательности PrP влияют на восприимчивость как к естественной, так и к экспериментальной инфекции скрепи 49 . Хотя механизм этих эффектов не определен, восприимчивость овец с этими аллельными вариантами к скрейпи коррелирует с относительной эффективностью, с которой соответствующие молекулы PrP C превращаются в PrP res в in vitro системах 50 .

     Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (BSE)

     В последнее десятилетие эпидемия коровьего бешенства в Великобритании привлекла международное внимание к семейству болезней TSE. ГЭКРС распространялся путем кормления протеиновыми добавками, загрязненными обработанными тканями крупного рогатого скота с положительным результатом. Несколько лабораторных тестов, включая образцы полос PrP res в белковых гелях и сравнительное титрование в различных линиях мышей, выявили сходство в BSE из всех исследованных источников по сравнению с наиболее широко известными изолятами скрейпи овец.Однако остается неясным, возник ли ГЭКРС в результате адаптации необычного штамма овец скрейпи или нераспознанного случая ТГЭ крупного рогатого скота.

     BSE также передавался другим видам при кормлении зараженной мясокостной мукой копытным и крупным кошачьим в зоопарках, а также, вероятно, домашним кошкам. На передачу человеку также указывает появление вБКЯ у более 130 человек, главным образом в Великобритании. Сходство патологии и лабораторных тестов подтверждает эту интерпретацию 31 , 32 .На молекулярном уровне взаимодействия между BSE (бычий) PrP res и человеческим PrP C довольно неэффективны 51 . Однако этот очевидный «молекулярный видовой барьер» явно является лишь одним из множества факторов, которые могут влиять на степень передачи BSE человеку.

     Хроническая болезнь истощения (CWD)

     CWD у оленей и лосей Скалистых гор в США и Канаде – еще один пример болезни TSE неизвестного происхождения.В настоящее время признается, что CWD представляет собой серьезную проблему для охотничьих хозяйств и некоторых популяций диких оленей и лосей в Северной Америке. Его распространение, по-видимому, увеличивается из-за аномальной плотности населения, обнаруженной в домашних хозяйствах, хотя фактический механизм передачи неизвестен 1 , 52 . Впервые обнаруженный у содержащихся в неволе животных, CWD в настоящее время также обнаруживается с частотой> 10% в некоторых популяциях диких оленей на юго-востоке Вайоминга и северного Колорадо и с гораздо меньшей частотой у диких лосей. У обоих видов заболеваемость CWD на зараженных охотничьих фермах может быть намного выше, чем в диких популяциях, и торговля живыми выращиваемыми оленями и лосями, по-видимому, объясняет быстрое распространение на новые участки в США и Канаде, которые не всегда географически расположены. смежные с предыдущими участками инфекции (рис. 2). Тот факт, что CWD обнаруживается у диких жвачных в том же ареале, что и крупный рогатый скот и овцы, вызывает озабоченность по поводу возможности передачи CWD домашним животным и, возможно, также может представлять риск заражения человека, аналогичный BSE.

     Рис. 2

     Карта заболеваемости CWD в США. CWD только у выращиваемых оленей и лосей (MT, ND, MN, KS, OK). CWD только у диких оленей и лосей (WY, UT, IL, NM). CWD как у диких, так и у выращиваемых на фермах оленей и лосей (CO, SD, NE, WI).

     Рис. 2

     Карта заболеваемости CWD в США. CWD только у выращиваемых оленей и лосей (MT, ND, MN, KS, OK). CWD только у диких оленей и лосей (WY, UT, IL, NM). CWD как у диких, так и у выращиваемых на фермах оленей и лосей (CO, SD, NE, WI).

     Трансмиссивная норковая энцефалопатия (TME)

     TME – это заболевание TSE, которое, как полагают, передается при скармливании животным тканям инфицированных скрепи овец или крупного рогатого скота, инфицированных TSE.TME был описан на нескольких норковых фермах в США 53 . Хотя многие думают, что это адаптированная к норке форма овечьего скрепи, есть неофициальные данные, позволяющие предположить, что это могло произойти из-за болезни TSE крупного рогатого скота. Однако TME легко передавался хомякам 54 , в то время как в случае BSE из Европы этого не наблюдалось. Следовательно, TME и BSE, по-видимому, являются разными агентами TSE.

     Видовой барьер и экспериментальные животные модели

     болезней TSE были экспериментально изучены на нескольких лабораторных видах, включая мышей, крыс, хомяков и нечеловеческих приматов. В целом, болезни TSE проявляют предпочтение для передачи видам происхождения или близкородственным видам. Наибольшего внимания заслуживает оригинальная демонстрация передачи CJD и куру от человека шимпанзе 18 , 19 . Также возможна передача менее близкородственным видам и, по-видимому, включает прогрессирующую адаптацию во время серийного пассажа в новом хозяине. Например, скрепи от овец или коз и BSE от крупного рогатого скота вызывают типичное заболевание TSE у мышей, и агенты, адаптированные к мышам и хомякам, из этих и других источников широко использовались для исследований патогенеза и характеристики агентов.

     Ранние эксперименты определили, что ген Sinc важен для восприимчивости хозяина к скрепи 55 , и впоследствии было обнаружено, что Sinc является геном, кодирующим PrP 56 . Более поздние исследования показали, что экспрессия PrP sen необходима для восприимчивости к заболеваниям TSE, а распространение инфекционности устраняется в отсутствие гена PrP 57 . Это было истолковано как подразумевающее, что PrP является либо рецептором инфекционного агента, либо неотъемлемым компонентом агента.

     PrP был идентифицирован как фактор восприимчивости для экспериментов по межвидовой передаче с трансгенными мышами PrP, где было обнаружено, что экспрессия PrP хомяка делает трансгенных мышей восприимчивыми к специфическим для хомяков штаммам scrapie 58 . Использование химерных молекул PrP продемонстрировало важность аминокислотных остатков в центральной части PrP в видоспецифических взаимодействиях между привитым агентом TSE и животным-хозяином 59 . В частности, было обнаружено, что остатки 138 и 154 мышиного PrP являются наиболее важными для видового барьера между мышами и хомяками 60 , 61 .Изменения между PrP мыши и хомяка в остатках 138 и 154, по-видимому, не изменяют существенно складчатую структуру PrP sen 62 –64 , и, таким образом, неясно, как эти остатки влияют на видовой барьер. Знание молекулярной структуры PrP res должно дать лучшее понимание механизма влияния этих остатков на межвидовую конверсию PrP. Интересно, что остаток 138 гомологичен полиморфному остатку в положении 142 в козьем PrP, который, как ранее было обнаружено, влияет на устойчивость к BSE и некоторым штаммам скрепи овец in vivo 49 .

     В аналогичных исследованиях было показано, что трансгенные мыши, экспрессирующие человеческий PrP, обладают повышенной восприимчивостью к изолятам человеческого TSE 65 –68 . Эти результаты расширили возможности изучения человеческих изолятов на менее дорогих и более быстрых моделях грызунов, подходящих для скрининга возможных терапевтических препаратов. Однако, несмотря на знание последовательностей и структур PrP sen у различных видов, степень видоспецифической устойчивости к заболеваниям TSE по-прежнему невозможно предсказать только с помощью анализа последовательностей и структуры PrP 69 , 70 .Это имеет решающее значение в вопросе восприимчивости человека к BSE.

     Трансгенные мыши модели семейной болезни TSE человека

     Семейные формы заболеваний TSE человека сильно связаны с различными мутациями PrP. Многие из этих связанных с заболеванием мутаций PrP экспрессируются в клеточных линиях культуры ткани, и хотя мутантный PrP часто проявляет аномальные свойства, до сих пор в таких системах не было выявлено трансмиссивной инфекционности in vitro .Интересно, что у трансгенных мышей со сверхэкспрессией либо мутанта Leu 102 PrP GSS 71 , либо мутанта PrP с дополнительными аминокислотами 72 развивается фатальное неврологическое заболевание с невропатологией, сходной с болезнью TSE. Однако ни в одной из моделей нет генерации PrP res с высокой степенью устойчивости к протеазам, обнаруженной у человеческих аналогов этих моделей. Кроме того, трансмиссивность заболеваний, продуцируемых на этих моделях трансгенных мышей, остается под вопросом. Передача мутанта octarepeat пока не увенчалась успехом 73 . Что касается мутанта Leu 102, заболевание не могло передаваться нормальным мышам Pro 102 PrP, но могло ускорить начало заболевания у трансгенных мышей, экспрессирующих низкие уровни трансгена Leu102 PrP 74 . Этот результат был интерпретирован авторами как доказательство передачи, но он явно не имитирует передачу известных заболеваний TSE, включая семейное заболевание GSS человека, связанное с Leu102 PrP, которое фактически передается обезьянам и мышам, экспрессирующим только Pro102 PrP 20 , 75 .Таким образом, сомнительная трансмиссивность и отсутствие PrP res предполагает, что эта трансгенная модель на самом деле может быть заболеванием, вызванным сверхэкспрессией мутантного белка, а не истинным заболеванием TSE. Чтобы избежать артефактов из-за аномального числа копий трансгена и аномальных сайтов интеграции, PrP с мутацией Leu102 был заменен на нормальный ген PrP мыши путем гомологичной рекомбинации 76 . В отличие от вышеупомянутых трансгенных мышей, у таких рекомбинантных мышей не развивается спонтанное заболевание ЦНС, и они также не генерируют никаких инфекционных трансмиссивных агентов.Это может быть связано с тем, что они экспрессируют только нормальные уровни мутантного PrP. Однако у них действительно есть измененная восприимчивость к заражению различными агентами TSE разных видов 77 . Эти результаты предполагают, что мутантный Leu102 PrP может изменять восприимчивость к заболеваниям TSE, а не действовать как прямая причина GSS.

     Природа возбудителя инфекции

     Вирусная гипотеза

     За последнее десятилетие произошло резкое увеличение знаний о многих аспектах болезней TSE, в основном благодаря открытию PrP.Тем не менее, информации о структуре и составе возбудителя инфекции по-прежнему недостаточно. Ранние исследования ультрафильтрации показали, что инфекционная частица была небольшой и могла быть вирусом, и вирусная гипотеза до сих пор остается альтернативой, которую трудно доказать или опровергнуть. Исследования инактивации облучением, нагреванием и химическими веществами привели к противоречивым выводам относительно уникальности инфекционности TSE 78 . При использовании тепла или гипохлорита большая часть инфекционности фактически показывает кинетику инактивации и небольшую устойчивую фракцию (0.1%), который аналогичен известным вирусным примерам, таким как бактериофаг fd 79 , 80 . Эту второстепенную устойчивую фракцию не следует использовать для вывода уникальных свойств в отношении большей части инфекционности. Кроме того, открытие вирусов в бактериях геотермальных кислых горячих источников, способных жить при температурах до 93 ° C и pH ниже 1,0, изменило представление о способности вирусов и механизмов репликации вирусов выживать в экстремальных физических условиях 81 , 82 .Следовательно, может быть трудно исключить присутствие вируса в инфекционности TSE на основании устойчивости к инактивации под воздействием тепла и кислоты (Таблица 2).

     Таблица 2

     Предостережения относительно инфекционности TSE

     Вирусная гипотеза
     .
     Нет вируса или вирусного генома
     Неясная роль вируса в генетических заболеваниях TSE
     Устойчивость к химической и физической инактивации
     Вирусы выживают в геотермальных водах
     Гипотеза только о белках
     Нуклеиновые кислоты в очищенном PrP res
     Нет четкого механизма для штаммов TSE
     Подобные превращения белков при нетрансмиссивных амилоидных заболеваниях
     Трансгенные и нокаутные мышиные модели человеческого GSS
     Нет PrP res
     Отсутствие передачи мышам дикого типа
     Отсутствие спонтанного заболевания у мышей knock-in
     Вирусная гипотеза
     .
     Нет вируса или вирусного генома
     Неясная роль вируса в генетических заболеваниях TSE
     Устойчивость к химической и физической инактивации
     Вирусы выживают в геотермальных водах
     Гипотеза только о белках
     Нуклеиновые кислоты в очищенном PrP res
     Нет четкого механизма для штаммов TSE
     Подобные превращения белков при нетрансмиссивных амилоидных заболеваниях
     Трансгенные и нокаутные мышиные модели человеческого GSS
     Нет PrP res
     Отсутствие передачи мышам дикого типа
     Отсутствие спонтанного заболевания у мышей knock-in

     Таблица 2

     Предостережения относительно инфекционности TSE

     Вирусная гипотеза
     .
     Нет вируса или вирусного генома
     Неясная роль вируса в генетических заболеваниях TSE
     Устойчивость к химической и физической инактивации
     Вирусы выживают в геотермальных водах
     Гипотеза только о белках
     Нуклеиновые кислоты в очищенном PrP res
     Нет четкого механизма для штаммов TSE
     Подобные превращения белков при нетрансмиссивных амилоидных заболеваниях
     Трансгенные и нокаутные мышиные модели человеческого GSS
     Нет PrP res
     Отсутствие передачи мышам дикого типа
     Отсутствие спонтанного заболевания у мышей knock-in

     человека

     Вирусная гипотеза
     .
     Нет вируса или вирусного генома
     Неясная роль вируса в генетических заболеваниях TSE
     Устойчивость к химической и физической инактивации
     Вирусы выживают в геотермальных водах
     Гипотеза только о белках
     Нуклеиновые кислоты в очищенном PrP res
     Нет четкого механизма для штаммов TSE
     Подобные превращения белков при нетрансмиссивных амилоидных заболеваниях
     Трансгенные и нокаутные мышиные модели GSS
     Нет PrP res
     Отсутствие передачи мышам дикого типа
     Отсутствие спонтанного заболевания у мышей knock-in

     Спектр инактивации инфекционности скрепи с помощью УФ-излучения предполагает, что критический цель ва s ни белок, ни нуклеиновая кислота, а по своей природе оказались липидами 83 . Однако в прошлых вирусологических экспериментах с использованием непроникающего излучения, такого как УФ, было известно, что экранирование критической целевой молекулы инфекционного агента другими молекулами в смеси или связанными с агентом влияет на результаты. Фактически, необычный спектр инактивации для скрепи был подобен интактному вирусу табачной мозаики, хорошо охарактеризованному РНК-вирусу, тогда как выделенная РНК из этого вируса имела пик инактивации на длине волны, предсказанной для типичной нуклеиновой кислоты 84 .Ввиду этих проблем и сложности очистки агента скрепи УФ-исследования могут не дать окончательной информации о природе инфекционности скрепи.

     Инфекционная способность скрепи также изучалась с помощью рентгеновских лучей, где экранирование или блокирование излучения не является проблемой. Многие эксперименты привели к аналогичным константам скорости инактивации; однако разные группы заметно различались в интерпретации этих результатов 78 . Используя расчеты теории мишеней, некоторые исследователи пришли к выводу, что максимальный размер генома будет очень маленьким 85 , 86 .Напротив, другие, проводившие эмпирические сравнения с вирусами с известными геномами, пришли к размеру генома, соответствующему небольшому (2–4 т.п.н.) вирусу (рис. 3) 78 , 79 . Однако обе эти интерпретации могли бы недооценивать размер генома, если бы агент TSE имел средства восстановления поврежденной нуклеиновой кислоты во время репликации. Такая ситуация возникает с ретровирусами, в которых два генома РНК в каждой частице могут быть частично повреждены и затем восстановлены во время обратной транскрипции, что дает более высокую устойчивость к рентгеновскому облучению, чем предсказывается только размером генома (рис.3).

     Рис. 3

     Сравнение молекулярной массы вирусной нуклеиновой кислоты с дозой рентгеновского облучения, необходимой для 37% инактивации (D 37 ) для различных вирусов и для агента скрепи. Рисунок был адаптирован из Rohwer et al 78 . Закрашенные кружки – двухцепочечные вирусы, а заштрихованные квадраты – одноцепочечные вирусы. Показаны наиболее подходящие линии для каждой из этих групп. Открытый квадрат показывает значение D 37 , предсказанное для ВИЧ на основании размера его генома, а рядом с ним сплошной квадрат показывает фактическое значение, наблюдаемое экспериментально.На основании экспериментов по радиационной инактивации можно предсказать, что размер генома агента скрепи составляет 2–4 т.п.н., что больше, чем размер генома одного из самых маленьких известных вирусов, цирковируса свиньи (1759 нуклеотидов), показанного для сравнения.

     Рис. 3

     Сравнение молекулярной массы вирусной нуклеиновой кислоты с дозой рентгеновского облучения, необходимой для 37% инактивации (D 37 ) для различных вирусов и для возбудителя скрепи. Рисунок был адаптирован из Rohwer et al 78 .Закрашенные кружки – двухцепочечные вирусы, а заштрихованные квадраты – одноцепочечные вирусы. Показаны наиболее подходящие линии для каждой из этих групп. Открытый квадрат показывает значение D 37 , предсказанное для ВИЧ на основании размера его генома, а рядом с ним сплошной квадрат показывает фактическое значение, наблюдаемое экспериментально. На основании экспериментов по радиационной инактивации можно предсказать, что размер генома агента скрепи составляет 2–4 т.п.н., что больше, чем размер генома одного из самых маленьких известных вирусов, цирковируса свиньи (1759 нуклеотидов), показанного для сравнения.

     Эти данные являются лишь косвенным свидетельством, которое может соответствовать вирусной гипотезе. Несмотря на многочисленные усилия, до сих пор нет данных, подтверждающих наличие вирусов-кандидатов (Таблица 2). Более того, хотя небольшие молекулы нуклеиновых кислот были обнаружены в очищенных образцах инфекционных скрепи, попытки идентифицировать интактную молекулу нуклеиновой кислоты потенциального размера генома потерпели неудачу 87 . Следовательно, если такой геном существует, он должен быть способен к регенерации из небольших фрагментов с помощью механизма выбора копии во время транскрипции, как описано выше.Кроме того, роль мутантного и немутантного PrP в случае вирусной этиологии остается гипотетической. Чтобы объяснить очень высокую корреляцию заболевания TSE у людей с определенными мутациями PrP, можно было бы предположить, что мутантный PrP может служить эффективным фактором восприимчивости или рецептором для вирусного агента. Такой предполагаемый вирус должен быть относительно распространен в популяции, чтобы объяснить почти 100% заболеваемость у пациентов с определенными мутациями PrP. Однако, чтобы учесть чрезвычайно низкую частоту спорадической CJD у людей, лишенных мутаций PrP, нормальный немутантный PrP должен быть намного менее эффективным, чем мутантный PrP, во взаимодействии с таким вирусом.Подобные эффекты, вероятно, имеют место при многих вирусных заболеваниях у людей, где частота инфицирования выше, чем частота клинического заболевания. Примеры включают ретровирус HTLV I и парвовирус B19. Однако в настоящее время эта возможность остается спекулятивной применительно к заболеваниям TSE в отсутствие дополнительных подтверждающих данных с использованием реальных вирусов-кандидатов.

     Гипотеза только о белках

     Поскольку инфекционность TSE демонстрирует сильную устойчивость к стерилизации под воздействием тепла и химикатов, Гриффит в 1967 году предположил, что агентом может быть самовоспроизводящийся белок 88 .После открытия связанных со скрепи фибрилл 2 и прионных стержней 3 и идентификации PrP в качестве основного компонента инфекционных фракций 89 , 90 гипотеза только о белках была преобразована в гипотезу прионов 8 . Хотя открытие PrP привело к значительному увеличению знаний о роли PrP в восприимчивости и патогенезе заболеваний TSE, вопрос о том, является ли PrP res неотъемлемым или единственным компонентом инфекционного агента, остается нерешенным. Наиболее важным доказательством, подтверждающим эту концепцию, является открытие, что PrP res является преобладающей макромолекулой, обнаруживаемой во фракциях очищенного инфекционного агента. Однако по этому поводу сохраняется несколько предостережений (таблица 2). Во-первых, из-за присутствия агрегированного PrP агент трудно очистить, и наиболее чистые фракции все еще содержат обнаруживаемые молекулы нуклеиновой кислоты. Эти фракции, возможно, также могут содержать другие компоненты, относящиеся к инфекционности. Во-вторых, в очищенных фракциях отношение молекул PrP к инфекционным единицам чрезвычайно велико (приблизительно 100000), и этот факт привел к предположению, что только субфракция PrP res ( i.e . ПрП * ) – инфекционная форма 91 . Однако остается неясным, как идентифицировать или биохимически различать предполагаемые инфекционные и неинфекционные формы протеазорезистентного PrP. В-третьих, хотя косвенные данные свидетельствуют о том, что аномальная форма PrP сама по себе может быть инфекционной, до сих пор бесклеточное преобразование in vitro PrP в устойчивую к протеазе форму не привело к инфицированию de novo 92 . В-четвертых, вышеупомянутое отсутствие генерации инфекционности у рекомбинантных мышей с нокаутом Leu102 PrP 76 повышает вероятность того, что только мутантный PrP не может генерировать трансмиссивный агент.В-пятых, есть загадочное сравнение заболеваний TSE с классическими амилоидными заболеваниями. В обеих группах заболеваний неправильная укладка белков является важной особенностью патогенеза, и при многих амилоидных заболеваниях взаимодействия между нормальными и аномальными белками могут приводить к образованию дополнительных аномальных белков. Это похоже на ситуацию с заболеваниями TSE. Однако экспериментально легко передаются только болезни TSE. Это предполагает, что белковые взаимодействия, общие для всех амилоидных заболеваний, вероятно, не объясняют уникальную трансмиссивность болезней TSE 93 . Существование этой дилеммы не означает, что гипотезы только о белках или вирусах неверны, а скорее о том, что нам не хватает некоторой важной информации для объяснения различий между заболеваниями TSE и нетрансмиссивными амилоидными заболеваниями.

     Штаммы TSE

     Существование биологически различных штаммов скрепи у инбредных животных с одним типом гена PrP остается интересной загадкой. 94 . Заболевание, вызванное штаммами скрепи, может различаться по вызываемым клиническим симптомам, пораженным участкам мозга и инкубационному периоду до клинического проявления.Эти различия могут быть объяснены мутациями в геноме нуклеиновой кислоты согласно вирусной гипотезе, но геномы еще не идентифицированы. Напротив, существование штаммов может быть трудно объяснить гипотезой только о белках. Однако структурные вариации в PrP res могут кодировать штамм-специфические свойства, и недавние данные показывают, что структуры PrP res могут быть способны придавать такие свойства вновь образованному PrP res в виде шаблона 95 , 96 .Эта возможность дополнительно подтверждается исследованиями, которые показали, что разные штамм-ассоциированные формы PrP с одной и той же аминокислотной последовательностью могут различаться по чувствительности к PK, вторичной структуре и другим конформационно чувствительным параметрам 32 , 97 –99 . Тем не менее, неясно, как специфические для штамма свойства или конформации могут сохраняться во время пассажа между видами, где существуют многочисленные различия аминокислот PrP 100 , если не могут существовать отдельные конформации PrP res , которые размножаются независимо от определенных изменений в первичной последовательности.

     Нерешенные вопросы

     Несмотря на прогресс, достигнутый в описании болезней TSE, остаются фундаментальные неопределенности. Прежде всего, это проблема точной природы возбудителя инфекции и того, состоит ли он исключительно из PrP res . Для окончательного ответа на этот вопрос, вероятно, потребуется поколение de novo TSE с инфекционностью из PrP sen , полученное из неинфицированного источника в бесклеточных условиях, которые не допускают репликацию каких-либо вирусов.Если бы это было продемонстрировано, это позволило бы отличить заболевания TSE от других амилоидозов, которые не были переданы через амилоидный белок или сами фибриллы. Связанная с этим проблема заключается в том, как несколько штаммов агентов TSE определяются на молекулярном уровне и распространяются в организме хозяина. Другая проблема, наиболее важная для здоровья человека и животных, – это вопрос о том, как и когда различные агенты TSE преодолевают видовые барьеры. Появление вБКЯ в Европе вызвало обеспокоенность по поводу безопасности пищевых продуктов, полученных от животных с положительным результатом ГЭКРС и субклиническими инфекциями, которые очень трудно обнаружить.Кроме того, существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что люди, подвергшиеся воздействию BSE, могут нести инфекцию в крови или других тканях и, таким образом, представлять опасность для других в результате переливания крови или заражения хирургических инструментов.

     Вероятность обширного заражения человека BSE сделала разработку эффективных методов лечения TSE еще более актуальной. Недавние открытия того, что несколько различных типов молекул могут ингибировать образование PrP res , вселяют оптимизм в отношении возможности лечения заболеваний TSE в будущем.Вполне возможно, что лечение, направленное на этот явно патогенный продукт, может быть эффективным даже при отсутствии точного понимания природы возбудителя инфекции.

     Список литературы

     1

     Miller MW, Wild MA, Williams ES. Эпидемиология хронической болезни истощения у содержащихся в неволе лосей Скалистых гор.

     J Wildl Dis

     1998

     ;

     34

     :

     532

     –82

     Merz PA, Somerville RA, Wisniewski HM, Iqbal K. Аномальные фибриллы из мозга, инфицированного скрепи.

     Acta Neuropathol (Berl)

     1981

     ;

     54

     :

     63

     –743

     Prusiner SB, McKinley MP, Bowman KA et al . Прионы-скрепи объединяются с образованием стержней с двойным лучепреломлением, подобных амилоиду.

     Cell

     1983

     ;

     35

     :

     349

     –584

     Caughey B., Chesebro B. Трансмиссивные губчатые энцефалопатии и взаимопревращения прионных белков.

     Adv Virus Res

     2001

     ;

     56

     :

     277

     –3115

     Prusiner SB.Прионы.

     Proc Natl Acad Sci USA

     1998

     ;

     95

     :

     13363

     –836

     Chesebro B. Прионный белок и трансмиссивные заболевания губчатой ​​энцефалопатии.

     Neuron

     1999

     ;

     24

     :

     503

     –67

     Weissmann C. Молекулярная генетика трансмиссивных губчатых энцефалопатий.

     J Biol Chem

     1999

     ;

     274

     :

     3

     –68

     Prusiner SB. Новые белковые инфекционные частицы вызывают скрепи.

     Наука

     1982

     ;

     216

     :

     136

     –449

     Besnoit C. La tremblante ou nevrite enzootique du mouton.

     Rev Vet Toulouse

     1899

     ;

     24

     :

     265

     –7710

     Cuille J, .Chelle PL. Патология животных – la maladie dite tremblante du mouton est-elle inoculable?

     C R Acad Sci (Париж)

     1936

     ;

     203

     :

     1552

     –411

     Race R, Jenny A, Sutton D.Инфекционность скрепи и прионный белок, устойчивый к протеиназе К, в плаценте, головном мозге, селезенке и лимфатическом узле овец: значение для передачи и прижизненной диагностики.

     J Infect Dis

     1998

     ;

     178

     :

     949

     –5312

     Palsson PA. Рида (скрепи) в Исландии и ее эпидемиология. В: Prusiner SB, Hadlow WJ. (eds) Медленно передаваемые болезни нервной системы , том 1. Нью-Йорк: Academic Press, 1979; 357–66

     13

     Creutzfeldt HG. Über eine eigenartige herdförmige Erkrankung des Zentralnervensystems.

     Z ges Neurol Psychiatry

     1920

     ;

     57

     :

     1

     –1814

     Герстманн Дж., Штраусслер Э., Шейнкер И. Uber eigenartige hereditar-familiare Erkrankung des Zentralnervensystems. Zugleich ein Beitrag zur Frage des vorzeitigen lokalen Alterns.

     Z Neurol

     1936

     ;

     154

     :

     736

     –6215

     Ричардсон младший EP, Masters CL. Нозология болезни Крейтцфельда-Якоба и состояний, связанных с накоплением PrP CJD в нервной системе.

     Brain Pathol

     1995

     ;

     5

     :

     33

     –4116

     Гайдусек Д.К., Зигас В. Дегенеративное заболевание центральной нервной системы в Новой Гвинее: эндемическое распространение «куру» среди местного населения.

     N Engl J Med

     1957

     ;

     257

     :

     974

     –817

     Hadlow WJ. Скрапи и куру.

     Ланцет

     1959

     ;

     2

     :

     289

     –9018

     Gajdusek DC, Gibbs Jr CJ, Alpers M.Экспериментальная передача куру-подобного синдрома шимпанзе.

     Nature

     1966

     ;

     209

     :

     794

     –619

     Gajdusek DC, Gibbs Jr CJ. Передача двух подострых губчатых энцефалопатий человека (куру и болезнь Крейтцфельдта-Якоба) обезьянам нового мира.

     Природа

     1971

     ;

     230

     :

     588

     –9120

     Браун П., Гиббс-младший С.Дж., Роджерс-Джонсон П. и др. . Губчатая энцефалопатия человека: серия Национальных институтов здравоохранения по 300 случаям экспериментально переданных болезней.

     Ann Neurol

     1994

     ;

     35

     :

     513

     –2921

     Gajdusek DC. Нетрадиционные вирусы, происхождение и исчезновение куру.

     Наука

     1977

     ;

     197

     :

     943

     –6022

     Даффи П., Вольф Дж., Коллинз Дж., ДеВо А.Г., Ститен Б., Коуэн Д. Возможная передача болезни Крейтцфельдта-Якоба от человека к человеку.

     N Engl J Med

     1974

     ;

     290

     :

     692

     –323

     Коричневый П.Клиническая неврология и эпидемиология болезни Крейтцфельда-Якоба с особым упором на ятрогенные случаи. В: Новые инфекционные агенты и центральная нервная система . Чичестер: Wiley, 1988; 2–23

     24

     Будет RG. Эпидемиология болезни Крейтцфельдта-Якоба.

     Br Med Bull

     1993

     ;

     49

     :

     960

     –7025

     Бернулли К., Зигфрид Дж., Баумгартнер Г. и др. . Опасность случайной передачи болезни Крейтцфельдта-Якоба от человека человеку хирургическим путем.

     Ланцет

     1977

     ;

     1

     :

     478

     –926

     Fradkin JE, Schonberger LB, Mills JL et al . Болезнь Крейтцфельдта-Якоба у реципиентов гормона роста гипофиза в США.

     JAMA

     1991

     ;

     265

     :

     880

     –427

     Guiroy DC, Yanagihara R, Gajdusek DC. Локализация амилоидогенных белков и сульфатированных гликозаминогликанов при нетрансмиссивных и трансмиссивных церебральных амилоидозах.

     Acta Neuropathol

     1991

     ;

     82

     :

     87

     –9228

     Pocchiari M.Прионы и родственные неврологические заболевания.

     Mol Aspect Med

     1994

     ;

     15

     :

     195

     –29129

     Will RG, Ironside JW, Zeidler M et al . Новый вариант болезни Крейтцфельдта-Якоба в Великобритании.

     Ланцет

     1996

     ;

     347

     :

     921

     –530

     Will RG, Zeidler M, Stewart GE et al . Диагностика нового варианта болезни Крейтцфельдта-Якоба.

     Ann Neurol

     2000

     ;

     47

     :

     575

     –8231

     Брюс М.Э., Уилл Р.Г., Айронсайд JW и др. .Передача мышам указывает на то, что «новый вариант» CJD вызывается агентом BSE.

     Nature

     1997

     ;

     389

     :

     498

     –50132

     Hill AF, Desbruslais M, Joiner S et al . Один и тот же штамм прионов вызывает V CJD и BSE.

     Nature

     1997

     ;

     389

     :

     448

     –5033

     Lasmezas CI, Deslys JP, Demaimay R et al . Передача BSE макакам.

     Nature

     1996

     ;

     381

     :

     743

     –434

     Ласмезас К.И., Фурнье Дж. Г., Нувель В. и др. .Адаптация возбудителя губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота к приматам и сравнение с болезнью Крейтцфельда-Якоба: последствия для здоровья человека.

     Proc Natl Acad Sci USA

     2001

     ;

     98

     :

     4142

     –735

     Race R, Chesebro B. Инфекционность скрепи обнаружена у устойчивых видов.

     Nature

     1998

     ;

     392

     :

     770

     36

     Hill AF, Joiner S, Linehan J, Desbruslais M, Lantos PL, Collinge J. Репликация прионов, не зависящая от видового барьера, у явно устойчивых видов.

     Proc Natl Acad Sci USA

     2000

     ;

     97

     :

     10248

     –5337

     Race R, Raines A, Raymond GJ, Caughey B, Chesebro B. Долгосрочное субклиническое состояние носительства предшествует репликации скрепи и адаптации у резистентных видов: аналогии с губчатой ​​энцефалопатией крупного рогатого скота и вариантом Крейтцфельдта. Болезнь Якоба у человека.

     J Virol

     2001

     ;

     75

     :

     10106

     –1238

     Тейлор Д. Инактивация агента BSE.

     C R Acad Sci III

     2002

     ;

     325

     :

     75

     –639

     Хьюстон Ф., Фостер Д.Д., Чонг А., Хантер Н., Босток С.Дж. Передача BSE при переливании крови овцам.

     Ланцет

     2000

     ;

     356

     :

     999

     –100040

     Харрис-Джонс Р., Найт Р., Уилл Р. Г., Казенс С., Смит П. Г., Мэтьюз В. Б.. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба в Англии и Уэльсе, 1980–1984: исследование потенциальных факторов риска случай-контроль.

     J Neurol Neurosurg Psychiatry

     1988

     ;

     51

     :

     1113

     –941

     Палмер М.С., Драйден А.Дж., Хьюз Дж. Т., Коллиндж Дж.Гомозиготный генотип прионного белка предрасполагает к спорадической болезни Крейтцфельдта-Якоба.

     Nature

     1991

     ;

     352

     :

     340

     –242

     Мастерс К.Л., Харрис Дж.О., Гайдусек Д.К., Гиббс-младший С.Дж., Бернулли К., Ашер Д.М. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба: закономерности возникновения во всем мире и значение семейной и спорадической кластеризации.

     Ann Neurol

     1979

     ;

     5

     :

     177

     –8843

     Сяо К. , Бейкер Х.Ф., Кроу Т.Дж. и др. .Связывание миссенс-варианта прионного белка с синдромом Герстманна-Штреусслера.

     Nature

     1989

     ;

     338

     :

     342

     –544

     Дох-ура К., Татейши Дж., Сасаки Х., Китамото Т., Сакаки Ю. Изменение пролиу в позиции 102 прионного белка является наиболее распространенной, но не единственной мутацией, связанной с мутацией Герстманна. Синдром Штраусслера.

     Biochem Biophys Res Commun

     1989

     ;

     163

     :

     974

     –945

     Барбанти П., Фабрини Дж., Сальваторе М. и др. .Быстро прогрессирующий синдром Герстмана-Штраусслера-Шейнкера (GSS) с мутацией кодона 102 гена прионного белка ( PRNP ) у крупного итальянского родственника. 4-е заседание Европейского неврологического общества, Барселона 25–29 июня , Барселона: 1994

     46

     Masters CL, Gajdusek DC, Gibbs Jr CJ. Выделение вируса болезни Крейтцфельдта-Якоба от синдрома Герстмана-Штройсслера с анализом различных форм отложения амилоидных бляшек при губчатых энцефалопатиях, индуцированных вирусом.

     Brain

     1981

     ;

     104

     :

     559

     –8847

     Чепмен Дж., Браун П., Гольдфарб Л.Г., Арлазоров А., Гайдусек округ Колумбия, Корчин А.Д. Клиническая гетерогенность и необычные проявления болезни Крейтцфельда-Якоба у пациентов-евреев с мутацией кодона 200 PRNP.

     J Neurol Neurosurg Psychiatry

     1993

     ;

     56

     :

     1109

     –1248

     Goldfarb LG, Brown P, Mitrova E et al . Болезнь Крейтцфельда-Якоба, связанная с мутацией PRNP-кодона 200Lys: анализ 45 семейств.

     Eur J Epidemiol

     1991

     ;

     7

     :

     477

     –8649

     Голдманн В., Хантер Н., Смит Дж., Фостер Дж., Хоуп Дж. Генотип PrP и эффекты агента при скрепи: изменение аллельного взаимодействия с различными изолятами возбудителя у овец, естественного хозяина скрепи .

     J Gen Virol

     1994

     ;

     75

     :

     989

     –9550

     Bossers A, Belt PBGM, Raymond GJ, Caughey B, DeVries R, Smits MA. Полиморфизмы, связанные с восприимчивостью к скрепи, модулируют преобразование in vitro и прионного белка овцы в формы, устойчивые к протеазам.

     Proc Natl Acad Sci USA

     1997

     ;

     94

     :

     4931

     –651

     Raymond GJ, Hope J, Kocisko DA et al . Молекулярная оценка трансмиссивности BSE и скрепи для человека.

     Nature

     1997

     ;

     388

     :

     285

     –852

     Уильямс ES, Кирквуд Дж. К., Миллер М. В.. Трансмиссивные губчатые энцефалопатии. В: Вильямс Э.С., Баркис И.К. (ред.) Инфекционные болезни диких млекопитающих . Эймс: Издательство государственного университета Айовы, 2000

     53

     Марш РФ, Бессен Р.А., Леманн С., Хартсоу Г.Р.Эпидемиологические и экспериментальные исследования нового случая трансмиссивной энцефалопатии норок.

     J Gen Virol

     1991

     ;

     72

     :

     589

     –9454

     Кимберлин Р. Х., Марш РФ. Сравнение скрепи и трансмиссивной норковой энцефалопатии у хомяков. I. Биохимические исследования мозга при развитии болезни.

     J Infect Dis

     1975

     ;

     131

     :

     97

     –10355

     Дикинсон А.Г., Мейкл В.М., Фрейзер Х. Идентификация гена, который контролирует период инкубации некоторых штаммов возбудителя скрепи у мышей.

     J Comp Pathol

     1968

     ;

     78

     :

     293

     –956

     Carlson GA, Kingsbury DT, Goodman PA et al . Связывание прионного белка и генов времени инкубации скрепи.

     Cell

     1986

     ;

     46

     :

     503

     –1157

     Bueler H, Aguzzi A, Sailer A et al . Мыши, лишенные PrP, устойчивы к скрепи.

     Cell

     1993

     ;

     73

     :

     1339

     –4758

     Скотт М., Фостер Д., Миренда С. и др. .Трансгенные мыши, экспрессирующие прионный белок хомяка, продуцируют видоспецифичную инфекционность скрепи и амилоидные бляшки.

     Cell

     1989

     ;

     59

     :

     847

     –5759

     Priola SA, Caughey B, Race RE, Chesebro B. Гетерологичные молекулы PrP препятствуют накоплению протеазо-устойчивого PrP в клетках нейробластомы мыши, инфицированных скрепи.

     J Virol

     1994

     ;

     68

     :

     4873

     –860

     Priola SA, Chesebro B. Одна аминокислота PrP хомяка блокирует превращение в устойчивый к протеазе PrP в клетках нейробластомы мыши, инфицированной скрепи.

     J Virol

     1995

     ;

     69

     :

     7754

     -861

     Priola SA, Chabry J, Chan K. Эффективное преобразование нормального прионного белка (PrP) аномальным PrP хомяка определяется гомологией по аминокислотному остатку 155.

     J Virol

     2001

     ;

     75

     :

     4673

     –8062

     Рик Р., Хорнеманн С., Уидер Г., Биллетер М., Глоксхубер Р., Вутрих К. Структура ЯМР домена прионного белка мыши PrP (121–321).

     Nature

     1996

     ;

     382

     :

     180

     –263

     Джеймс Т.Л., Лю Х., Ульянов Н.Б., Фарр-Джонс С. и др. .Структура раствора рекомбинантного прионного белка из 142 остатков, соответствующего инфекционному фрагменту изоформы скрепи.

     Proc Natl Acad Sci USA

     1997

     ;

     94

     :

     10086

     –9164

     Лю Х., Фарр-Джонс С., Ульянов Н.Б. и др. . Структура раствора прионного белка сирийского хомячка rPrP (90–231).

     Biochemistry

     1999

     ;

     38

     :

     5362

     –7765

     Telling GC, Скотт М., Сяо К.К. и др. .Передача болезни Крейтцфельда-Якоба от человека трансгенным мышам, экспрессирующим химерный прионный белок человек-мышь.

     Proc Natl Acad Sci USA

     1994

     ;

     91

     :

     9936

     –4066

     Коллиндж Дж., Палмер М.С., Сидл К.С. и др. . Неизменная восприимчивость к BSE у трансгенных мышей, экспрессирующих прионный белок человека [см. Комментарии].

     Nature

     1995

     ;

     378

     :

     779

     –8367

     Коллиндж Дж., Палмер М.С., Сидл К.С. и др. .Передача лабораторных животных смертельной семейной бессонницы.

     Ланцет

     1995

     ;

     346

     :

     569

     –7068

     Asante EA, Linehan JM, Desbruslais M et al . Прионы BSE распространяются как вариантные CJD-подобные или спорадические CJD-подобные штаммы прионов у трансгенных мышей, экспрессирующих человеческий прионный белок.

     EMBO J

     2002

     ;

     21

     :

     6358

     –6669

     Calzolai L, Lysek DA, Guntert P et al . Структуры ЯМР трех вариантов прионного белка человека с одним остатком.

     Proc Natl Acad Sci USA

     2000

     ;

     97

     :

     8340

     –570

     Lopez GF, Zahn R, Riek R, Wuthrich K. Структура ЯМР бычьего прионного белка.

     Proc Natl Acad Sci USA

     2000

     ;

     97

     :

     8334

     –971

     Сяо К.К., Скотт М., Фостер Д., Грот Д.Ф., ДеАрмонд С.Дж., Прусинер С.Б. Спонтанная нейродегенерация у трансгенных мышей с мутантным прионным белком.

     Наука

     1990

     ;

     250

     :

     1587

     –9072

     Chiesa R, Piccardo P, Ghetti B, Harris DA.Неврологическое заболевание у трансгенных мышей, экспрессирующих прионный белок с инсерционной мутацией.

     Neuron

     1998

     ;

     21

     :

     1339

     –5173

     Chiesa R, Pestronk A, Schmidt RE et al . Первичная миопатия и накопление PrP Sc -подобных молекул в периферических тканях трансгенных мышей, экспрессирующих инсерционную мутацию прионного белка.

     Neurobiol Dis

     2001

     ;

     279

     –8874

     Сяо К.К., Грот Д., Скотт М. и др. .Серийная передача нейродегенерации у грызунов от трансгенных мышей, экспрессирующих мутантный прионный белок.

     Proc Natl Acad Sci USA

     1994

     ;

     91

     :

     9126

     –3075

     Татейши Дж., Дохура К., Китамото Т. и др. . Анализ генов прионного белка и исследования передачи болезни Крейтцфельдта-Якоба. В: Прусинер С.Б., Коллиндж Дж., Пауэлл Дж., Андертон Б. (ред.) Прионные болезни человека и животных . Лондон: Эллис Хорвуд, 1992; 129–38

     76

     Мэнсон Дж. К., Джеймисон Э., Бэйбутт Х. и др. .Изменение одной аминокислоты (101L), введенное в мышиный PrP, резко изменяет время инкубации трансмиссивной губчатой ​​энцефалопатии.

     EMBO J

     1999

     ;

     18

     :

     6855

     –6477

     Barron RM, Thomson V, Jamieson E et al . Замена одной аминокислоты на N-конце мышиного PrP изменяет время инкубации TSE через барьеры трех видов.

     EMBO J

     2001

     ;

     20

     :

     5070

     –878

     Rohwer RG.Агент скрепи: «вирус под любым другим именем».

     Curr Top Microbiol Immunol

     1991

     ;

     172

     :

     195

     –23279

     Rohwer RG. Возбудитель скрепи похож на вирус по размеру и подвержен инактивации.

     Nature

     1984

     ;

     308

     :

     658

     –6180

     Rohwer RG. Вирусоподобная чувствительность скрепи-агента к тепловой инактивации.

     Наука

     1984

     ;

     223

     :

     600

     –281

     Райс Дж., Стедман К., Снайдер Дж. и др. .Вирусы из экстремальных температурных сред.

     Proc Natl Acad Sci USA

     2001

     ;

     98

     :

     13341

     –582

     Рэйчел Р., Беттстеттер М., Хедлунд Б.П. и др. . Замечательное морфологическое разнообразие вирусов и вирусоподобных частиц в жарких земных условиях.

     Arch Virol

     2002

     ;

     147

     :

     2419

     –2983

     Alper T, Haig DA, Clarke MC. Агент скрепи: доказательства против его зависимости репликации от внутренней нуклеиновой кислоты.

     J Gen Virol

     1978

     ;

     41

     :

     503

     –1684

     Клечковски А., Макларен АД. Инактивация инфекционности РНК вируса табачной мозаики при ультрафиолетовом облучении всего вируса на двух длинах волн.

     J Gen Virol

     1967

     ;

     48

     :

     441

     –885

     Bellinger-Kawahara CG, Kempner E, Groth D, Gabizon R, Prusiner SB. Липосомы и стержни прионов скрепи имеют целевой размер 55000 Да.

     Вирусология

     1988

     ;

     164

     :

     537

     –4186

     Альпер Т.Агент скрепи отличается от вирусов размерами и чувствительностью к инактивации ионизирующим или ультрафиолетовым излучением.

     Nature

     1985

     ;

     317

     :

     750

     87

     Келлингс К., Прусинер С.Б., Ризнер Д. Нуклеиновые кислоты в прионных препаратах: неспецифический фон или важный компонент?

     Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci

     1994

     ;

     343

     :

     425

     –3088

     Griffith JS. Самовоспроизведение и скрепи.

     Природа

     1967

     ;

     215

     :

     1043

     –489

     Болтон, округ Колумбия, МакКинли М.П., ​​Прусинер С.Б.Идентификация белка, который очищается с помощью приона скрепи.

     Наука

     1982

     ;

     218

     :

     1309

     –1190

     Дирингер Х., Гелдерблом Х., Хилмерт Х., Озель М., Эдельблут С., Кимберлин Р. Х. Инфекционность скрепи, фибриллы и низкомолекулярный белок.

     Nature

     1983

     ;

     306

     :

     476

     –891

     Weissmann C. Губчатые энцефалопатии. Прогресс приона.

     Nature

     1991

     ;

     349

     :

     569

     –7192

     Hill AF, Antoniou M, Collinge J.Устойчивый к протеазам прионный белок , продуцируемый in vitro, не обнаруживает инфекционности.

     J Gen Virol

     1999

     ;

     80

     :

     11

     –493

     Chesebro B. BSE и прионы: неточности в отношении агента.

     Наука

     1998

     ;

     279

     :

     42

     –394

     Брюс М.Э., Фрейзер Х. Вариация штамма Скрепи и ее последствия.

     Curr Top Microbiol Immunol

     1991

     ;

     172

     :

     125

     –3895

     Telling GC, Парчи П., ДеАрмонд С.Дж. и др. .Доказательства конформации патологической изоформы прионного белка, шифрующей и распространяющей прионное разнообразие.

     Наука

     1996

     ;

     274

     :

     2079

     –8296

     Бессен Р.А., Коциско Д.А., Раймонд Г.Дж., Нандан С., Лэнсбери-младший П.Т., Кауги Б. Негенетическое распространение штамм-специфических свойств прионного белка скрепи.

     Nature

     1995

     ;

     375

     :

     698

     –70097

     Бессен Р.А., Марш РФ. Отчетливые свойства PrP предполагают молекулярную основу вариабельности штаммов при трансмиссивной энцефалопатии норок.

     J Virol

     1994

     ;

     68

     :

     7859

     –6898

     Caughey B., Raymond GJ, Bessen RA. Штамм-зависимые различия в конформациях бета-листов аномального прионного белка.

     J Biol Chem

     1998

     ;

     273

     :

     32230

     –599

     Safar J, Wille H, Itri V et al . Восемь штаммов прионов имеют молекулы PrP (Sc) с различной конформацией.

     Nat Med

     1998

     ;

     4

     :

     1157

     –65100

     Kimberlin RH, Walker CA, Fraser H.Геномная идентичность различных линий мышиного скрепи выражается у хомяков и сохраняется при повторной изоляции у мышей.

     J Gen Virol

     1989

     ;

     70

     :

     2017

     –25

     4. Рекомендации по диагностике TSE | Развитие прионной науки: руководство для национальной программы исследования прионов: промежуточный отчет

     Deslys JP. 2002. PrP res диагностика, наращивание исследовательского потенциала, международное сотрудничество.Презентация для Комитета МОМ по трансмиссивным губчатым энцефалопатиям: оценка соответствующей науки, заседание II. Национальные академии, Вашингтон, округ Колумбия,

     Edenhofer F, Rieger R, Famulok M, Wendler W, Weiss S, Winnacker EL. 1996. Прионный белок PrPc взаимодействует с молекулярными шаперонами семейства Hsp60. Журнал вирусологии 70 (7): 4724-4728.

     Edskes HK, Wickner RB. 2000. Белок, необходимый для генерации прионов: для индукции [URE3] необходим Ras-регулируемый белок Mks1. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97 (12): 6625-6629.

     Ellington AD, Szostak JW. 1990. Отбор in vitro молекул РНК, связывающих определенные лиганды. Nature 346 (6287): 818-822.

     Engvall E, Perlman P. 1971. Иммуноферментный анализ (ELISA). Количественный анализ иммуноглобулина G. Иммунохимия 8 (9): 871-874.

     Габус С., Деррингтон Е., Леблан П., Чнайдерман Дж., Дормонт Д., Свитницки В., Морильяс М., Суревич В. К., Марк Д., Нанди П., Дарликс Дж. Л..2001. Прионный белок обладает свойствами связывания РНК и шаперонирования, характерными для нуклеокапсидного белка NCP7 ВИЧ-1. Журнал биологической химии 276 (22): 19301-19309.

     Гловер Дж. Р., Ковал А. С., Ширмер Е. К., Патино М. М., Лю Дж. Дж. Дж., Линдквист С. 1997. Самосевные волокна, образованные Sup35, белковой детерминантой [PSI +] , наследственного прионоподобного фактора S. cerevisiae . Ячейка 89 (5): 811-819.

     Graner E, Mercadante AF, Zanata SM, Forlenza OV, Cabral AL, Veiga SS, Juliano MA, Roesler R, Walz R, Minetti A, Izquierdo I, Martins VR, Brentani RR.2000. Клеточный прионный белок связывает ламинин и опосредует нейритогенез. Molecular Brain Research 76 (1): 85-92.

     Хорншоу М.П., ​​Макдермотт-младший, Кэнди Дж. 1995. Связывание меди с N-концевыми областями тандемных повторов прионного белка млекопитающих и птиц. Сообщения о биохимических и биофизических исследованиях 207 (2): 621-629.

     Хантер Н., Фостер Дж., Чонг А., Маккатчеон С., Парнхэм Д., Итон С., Маккензи С., Хьюстон Ф. 2002. Передача прионных заболеваний при переливании крови. Журнал общей вирусологии 83 (Pt 11): 2897-2905.

     Джин Т., Гу Y, Зануссо Г., Си М., Кумар А., Коэн М., Гамбетти П., Сингх Н. 2000. Белок-шаперон BiP связывается с мутантным прионным белком и опосредует его деградацию протеасомой. Журнал биологической химии 275 (49): 38699-38704.

     King CY, Tittmann P, Gross H, Gebert R, Aebi M, Wuthrich K. 1997. Прион-индуцирующий домен 2-114 дрожжевого белка Sup35 трансформируется in vitro в амилоидоподобные филаменты. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 94 (13): 6618-6622.

     Klunk WE, Bacskai BJ, Mathis CA, Kajdasz ST, McLellan ME, Frosch MP, Debnath ML, Holt DP, Wang Y, Hyman BT. 2002. Визуализация бляшек Abeta у живых трансгенных мышей с помощью многофотонной микроскопии и метокси-X04, системно вводимого производного конго красного. Журнал невропатологии и экспериментальной неврологии 61 (9): 797-805.

     Köhler G, Milstein C.1975. Непрерывные культуры слитых клеток, секретирующих антитела заданной специфичности. Nature 256 (5517): 495-497.

     Korth C, May BCH, Cohen FE, Prusiner SB. 2001. Производные акридина и фенотиазина как фармакотерапевтические средства при прионной болезни. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 98 (17): 9836-9841.

     Лоуз Д.Д., Биттер Х.Л., Лю К., Болл Х.Л., Канеко К., Вилле Х., Коэн Ф.Э., Прусинер С.Б., Пайнс А, Веммер, Делавэр.2001. Твердотельные ЯМР-исследования вторичной структуры mu-

     .

     Интерпретация фенотипов болезни для идентификации штаммов TSE у мышей: характеристика BSE с использованием паттернов распределения PrP Sc в головном мозге | Ветеринарные исследования

    1. 1.

     Prusiner SB: Новые белковые инфекционные частицы вызывают скрейпи. Наука. 1982, 216: 136-144. 10.1126 / science.6801762.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    2. 2.

     Prusiner SB, McKinley MP, Bowman KA, Bolton DC, Bendheim PE, Groth DF, Glenner GG: скрепи-прионы объединяются с образованием амилоидоподобных стержней с двойным лучепреломлением. Клетка. 1983, 35: 349-358. 10.1016 / 0092-8674 (83)

     -Х.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    3. 3.

     McKinley MP, Bolton DC, Prusiner SB: протеазо-устойчивый белок является структурным компонентом приона скрепи. Клетка. 1983, 35: 57-62. 10.1016 / 0092-8674 (83)

     -6.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    4. 4.

     Брюс М.Э., Дикинсон А.Г.: Биологические доказательства того, что агент скрейпи имеет независимый геном. J Gen Virol. 1987, 68: 79-89. 10.1099 / 0022-1317-68-1-79.

     Артикул
     PubMed

     Google ученый

    5. 5.

     Брюс М.Э., Фрейзер Х: Вариация деформации Скрепи и ее последствия. Curr Top Microbiol Immunol. 1991, 172: 125-138.10.1007 / 978-3-642-76540-7_8.

     CAS
     PubMed

     Google ученый

    6. 6.

     Пиккардо П., Мэнсон Дж. К., Кинг Д., Гетти Б., Баррон Р. М.: Накопление прионного белка в головном мозге, которое не связано с трансмиссивным заболеванием. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2007, 104: 4712-4717. 10.1073 / pnas.060

     04.

     PubMed Central
     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    7. 7.

     Барингер Дж. Р., Боуман К. А., Прусинер С. Б. Репликация агента скрепи в мозге хомяка предшествует вакуолизации нейронов. J Neuropathol Exp Neurol. 1983, 42: 539-547. 10.1097 / 00005072-198309000-00006.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    8. 8.

     Arnold ME, Ryan JB, Konold T, Simmons MM, Spencer YI, Wear A, Chaplin M, Stack M, Czub S, Mueller R, Webb PR, Davis A, Spiropoulos J, Holdaway J, Hawkins SA , Остин А.Р., Уэллс Г.А.: Оценка временной зависимости между обнаружением PrPSc и инкубационным периодом при экспериментальной губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота.J Gen Virol. 2007, 88: 3198-3208. 10.1099 / vir.0.82987-0.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    9. 9.

     Харитани М., Спенсер Ю.И., Уэллс Г.А.: Повышение иммунореактивности прионного белка перед обработкой в ​​гидратированном автоклаве в зафиксированном формалином головном мозге крупного рогатого скота, пораженном губчатой ​​энцефалопатией. Acta Neuropathol. 1994, 87: 86-90. 10.1007 / BF00386258.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    10. 10.

     Ван Кеулен Л.Дж., Шреудер Б.Е., Мелоен Р.Х., Пелен-ван-Ден Берг М., Муидж-Харкес Г., Вроманс М.Э., Лангевельд Дж.П.: Иммуногистохимическое обнаружение и локализация прионного белка в ткани мозга овец с помощью естественного скрепи. Vet Pathol. 1995, 32: 299-308. 10.1177 / 030098589503200312.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    11. 11.

     Brown P, Bradley R: 1755 и все такое: исторический учебник по трансмиссивной губчатой ​​энцефалопатии.BMJ. 1998, 317: 1688-1692. 10.1136 / bmj.317.7174.1688.

     PubMed Central
     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    12. 12.

     Detwiler LA: Scrapie. Rev Sci Tech. 1992, 11: 491-537.

     CAS
     PubMed

     Google ученый

    13. 13.

     Детвайлер Л.А., Бейлис М: Эпидемиология скрепи. Rev Sci Tech. 2003, 22: 121-143.

     CAS
     PubMed

     Google ученый

    14. 14.

     Wells GA, Scott AC, Johnson CT, Gunning RF, Hancock RD, Jeffrey M, Dawson M, Bradley R: новая прогрессирующая губчатая энцефалопатия у крупного рогатого скота. Vet Rec. 1987, 121: 419-420. 10.1136 / vr.121.18.419.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    15. 15.

     Джеффри М., Уэллс Г.А.: Губчатая энцефалопатия в ньяле (Tragelaphus angasi). Vet Pathol. 1988, 25: 398-399. 10.1177 / 030098588802500514.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    16. 16.

     Каннингем А.А., Уэллс Г.А., Скотт А.С., Кирквуд Дж. К., Барнетт Дж. Э.: Трансмиссивная губчатая энцефалопатия при большом куду (Tragelaphus strepsiceros). Vet Rec. 1993, 132: 68-

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    17. 17.

     Пирсон Г.Р., Граффид-Джонс Т.Дж., Вятт Дж. М., Хоуп Дж., Чонг А., Скотт А. С., Доусон М., Уэллс Г. А.: Губчатая энцефалопатия кошек. Vet Rec. 1991, 128: 532-

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    18. 18.

     Wyatt JM, Pearson GR, Smerdon TN, Gruffydd-Jones TJ, Wells GA, Wilesmith JW: естественная губчатая энцефалопатия, подобная скрепи, у пяти домашних кошек. Vet Rec. 1991, 129: 233-236. 10.1136 / vr.129.11.233.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    19. 19.

     Smith PEM, Zeidler M, Ironside JW, Estibeiro P, Moss TH: Болезнь Крейтцфельдта-Якоба у молочного фермера. Ланцет. 1995, 346: 898-

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    20. 20.

     Макферсон К., Кимберлин Р., Джейкобс Дж., Абрамски О., Габисон Р., Уилл Р.Г., Айронсайд Дж. В., Хорнлиманн Б., Зейдлер М.: болезнь Крейтцфельда-Якоба. Ланцет. 1996, 347: 64-66.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    21. 21.

     Will RG, Ironside JW, Zeidler M, Estibeiro K, Cousens SN, Smith PG, Alperovitch A, Poser S, Pocchiari M, Hofman A: новый вариант болезни Крейтцфельда-Якоба в Великобритании. Ланцет. 1996, 347: 921-925. 10.1016 / S0140-6736 (96)

     -9.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    22. 22.

     Брюс М.Э., Уилл Р.Г., Айронсайд Дж. У., МакКоннелл И., Драммонд Д., Сатти А., Маккардл Л., Кри А., Хоуп Дж., Биркетт С., Кузенс С., Фрейзер Х., Босток К. Дж.: Передачи мышам указывают на то, что «новый вариант» CJD вызывается агентом BSE. Природа. 1997, 389: 498-501. 10.1038 / 39057.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    23. 23.

     Fraser H, Dickinson AG: Последовательное развитие поражения мозга скрепи у трех линий мышей. J Comp Pathol. 1968, 78: 301-311. 10.1016 / 0021-9975 (68)

     -6.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    24. 24.

     Dickinson AG, Meikle VMH, Fraser H: Идентификация гена, который контролирует период инкубации некоторых штаммов возбудителя скрепи у мышей. J Comp Pathol. 1968, 78: 293-299. 10.1016 / 0021-9975 (68)

     -4.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    25. 25.

     Дикинсон А.Г., Мейкл В.М.: Генотип хозяина и эффекты агента при инкубации скрепи: изменение аллельного взаимодействия с различными штаммами агента. Mol Gen Genet. 1971, 112: 73-79. 10.1007 / BF00266934.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    26. 26.

     Брюс М.Э .: Вариация деформации TSE. Br Med Bull.2003, 66: 99-108. 10.1093 / bmb / 66.1.99.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    27. 27.

     Хантер Н., Данн Дж. К., Беннетт А. Д., Сомервилль Р. А., МакКоннелл И., Хоуп Дж. Конгруэнтны ли Sinc и ген PrP? Данные анализа гена PrP у мышей, родственных Sinc. J Gen Virol. 1992, 73: 2751-2755. 10.1099 / 0022-1317-73-10-2751.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    28. 28.

     Moore RC, Hope J, McBride PA, McConnell I, Selfridge J, Melton DW, Manson JC: Мыши с нацеленными на ген изменениями прионного белка показывают, что Prnp, Sinc и Prni совпадают. Нат Жене. 1998, 18: 118-125. 10.1038 / ng0298-118.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    29. 29.

     Брюс М.Е., МакКоннелл И., Фрейзер Х., Дикинсон А.Г.: Характеристики заболевания различных штаммов скрейпи в линиях конгенных мышей Sinc: последствия для природы возбудителя и контроля хозяина патогенеза.J Gen Virol. 1991, 72: 595-603. 10.1099 / 0022-1317-72-3-595.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    30. 30.

     Манолаку К., Битон Дж., МакКоннелл И., Фаркуар С., Мэнсон Дж., Хасти Н.Д., Брюс М., Джексон И.Д.: Генетические факторы и факторы окружающей среды изменяют инкубационный период губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота у мышей. Proc Natl Acad Sci USA. 2001, 98: 7402-7407. 10.1073 / pnas.121172098.

     PubMed Central
     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    31. 31.

     Lloyd SE, Onwuazor ON, Beck JA, Mallinson G, Farrall M, Targonski P, Collinge J, Fisher EMC: Идентификация локусов множественных количественных признаков, связанных с инкубационным периодом прионной болезни у мышей. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2001, 98: 6279-6283. 10.1073 / pnas.101130398.

     PubMed Central
     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    32. 32.

     Брюс М., Кри А., МакКоннелл И., Фостер Дж., Пирсон Г., Фрейзер Н.: Передача губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи мышам: вариации штаммов и видовой барьер.Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 1994, 343: 405-411. 10.1098 / рстб.1994.0036.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    33. 33.

     Грин Р., Хоррокс С., Уилкинсон А., Хокинс С.А., Райдер С.Дж.: Первичная изоляция возбудителя губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота у мышей: определение возбудителя на основе обзора 150 случаев передачи. J Comp Pathol. 2005, 132: 117-131. 10.1016 / j.jcpa.2004.08.002.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    34. 34.

     Beck KE, Chaplin M, Stack M, Sallis RE, Simonini S, Lockey R, Spiropoulos J: Профилирование поражений при первичной изоляции у мышей RIII недостаточно для отличия BSE от классического скрепи. Brain Pathol. 2010, 20: 313-322. 10.1111 / j.1750-3639.2009.00273.x.

     PubMed Central
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    35. 35.

     Брюс М.Е., Бойл А., Кузенс С., МакКоннелл И., Фостер Дж., Гольдманн В., Фрейзер Н.: Характеристика штамма естественного скрепи овец и сравнение с ГЭКРС.J Gen Virol. 2002, 83: 695-704.

     Артикул
     PubMed

     Google ученый

    36. 36.

     Hill AF, Desbruslais M, Joiner S, Sidle KCL, Gowland I, Collinge J, Doey LJ, Lantos P: Один и тот же штамм прионов вызывает vCJD и BSE. Природа. 1997, 389: 448-450. 10.1038 / 38925.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    37. 37.

     Скотт М.Р., Уилл Р., Айронсайд Дж., Нгуен Х.О., Тремблей П., ДеАрмонд С.Дж., Прусинер С.Б.: Убедительные трансгенетические доказательства передачи прионов губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота человеку.Proc Natl Acad Sci U S. A. 1999, 96: 15137-15142. 10.1073 / pnas.96.26.15137.

     PubMed Central
     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    38. 38.

     Фостер Дж. Д., Хоуп Дж., Фрейзер Х .: Передача губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота овцам и козам. Vet Rec. 1993, 133: 339-341. 10.1136 / vr.133.14.339.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    39. 39.

     Фостер Дж. Д., Брюс М., МакКоннелл И., Кри А., Фрейзер Н. Обнаружение инфекционности BSE в головном мозге и селезенке экспериментально инфицированных овец. Vet Rec. 1996, 138: 546-548. 10.1136 / vr.138.22.546.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    40. 40.

     Eloit M, Adjou K, Coulpier M, Fontaine JJ, Hamel R, Lilin T., Messiaen S, Andreoletti O, Baron T, Bencsik A, Biacabe AG, Beringue V, Laude H, Le Dur A, Vilotte JL, Comoy E, Deslys JP, Grassi J, Simon S, Lantier F, Sarradin P: сигнатуры агента BSE у козы.Vet Rec. 2005, 156: 523-524.

     Артикул
     PubMed

     Google ученый

    41. 41.

     Beck KE, Sallis RE, Lockey R, Vickery CM, Beringue V, Laude H, Holder TM, Thorne L, Terry LA, Tout AC, Jayasena D, Griffiths PC, Cawthraw S, Ellis R, Balkema- Buschmann A, Groschup MH, Simmons MM, Spiropoulos J: Использование биотеста на мышах для выявления случаев трансмиссивной губчатой ​​энцефалопатии овец, показывающих молекулярный профиль губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота.Brain Pathol. 2012, 22: 265-279. 10.1111 / j.1750-3639.2011.00526.x.

     PubMed Central
     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    42. 42.

     Lezmi S, Ronzon F, Bencsik A, Bedin A, Calavas D, Richard Y, Simon S, Grassi J, Baron T: накопление PrP (d) в органах овец ARQ / ARQ, экспериментально инфицированных BSE путем периферийные маршруты. Acta Biochim Pol. 2006, 53: 399-405.

     CAS
     PubMed

     Google ученый

    43. 43.

     Браун Д.А., Брюс М.Э., Фрейзер-младший: Сравнение нейропатологических характеристик губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE) и варианта болезни Крейтцфельда-Якоба (vCJD) у мышей. Neuropathol Appl Neurobiol. 2003, 29: 262-272. 10.1046 / j.1365-2990.2003.00462.x.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    44. 44.

     Спиропулос Дж., Локки Р., Саллис Р. Э., Терри Л. А., Торн Л., Холдер TM, Бек К. Э., Симмонс М. М.: Выделение прионов с помощью свойств коровьего бешенства у выращенных на фермах коз.Emerg Infect Dis. 2011, 17: 2253-2261. 10.3201 / eid1712.110333.

     PubMed Central
     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    45. 45.

     Hardt M, Baron T, Groschup MH: сравнительное исследование иммуногистохимических методов обнаружения аномального прионного белка с помощью моноклональных и поликлональных антител. J Comp Pathol. 2000, 122: 43-53. 10.1053 / jcpa.1999.0343.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    46. 46.

     Гонсалес Л., Мартин С., Бегара-МакГорум I, Хантер Н., Хьюстон Ф., Симмонс М., Джеффри М.: Влияние штамма возбудителя и генотипа хозяина на накопление PrP в мозге овец, естественно и экспериментально пораженных скрейпи. J Comp Pathol. 2002, 126: 17-29. 10.1053 / jcpa.2001.0516.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    47. 47.

     Spiropoulos J, Casalone C, Caramelli M, Simmons MM: Иммуногистохимия PrPSc при естественном скрепи выявляет закономерности, которые связаны с генотипом PrP.Neuropathol Appl Neurobiol. 2007, 33: 398-409. 10.1111 / j.1365-2990.2007.00800.x.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    48. 48.

     Джеффри М., Гудсир С.М., Брюс М., Макбрайд П.А., Скотт Дж. Р., Халлидей В.Г .: Корреляционные световые и электронные микроскопические исследования локализации PrP в скрепи напряжением 87 В. Brain Res. 1994, 656: 329-343. 10.1016 / 0006-8993 (94)

     -Х.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    49. 49.

     Брюс М.Э., Макбрайд П.А., Джеффри М., Скотт-младший: PrP в патологии и патогенезе у мышей, инфицированных скрепи. Mol Neurobiol. 1994, 8: 105-112. 10.1007 / BF02780660.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    50. 50.

     Джеффри М., Мартин С., Барр Дж, Чонг А., Фрейзер Дж. Р.: Начало накопления PrPres в мышином скрепи ME7 в связи с патологическими и иммуногистохимическими изменениями PrP. J Comp Pathol. 2001, 124: 20-28. 10.1053 / jcpa.2000.0423.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    51. 51.

     Fixaton, обработка тканей, гистология и иммуногистохимические процедуры для диагностики TSE животных (BSE, scrapie, atypical scrapie). [http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_prp_ihc.pdf]

    52. 52.

     Webb PR, Denyer M, Gough J, Spiropoulos J, Simmons MM, Spencer YI: Блот с парафином как чувствительный метод различения классической скрепи и экспериментальной губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота у овец.J Vet Diagn Invest. 2011, 23: 492-498. 10.1177 / 1040638711403399.

     Артикул
     PubMed

     Google ученый

    53. 53.

     Beck KE, Vickery CM, Lockey R, Holder T, Thorne L, Terry LA, Denyer M, Webb P, Simmons MM, Spiropoulos J: Интерпретация фенотипов болезни для идентификации штаммов TSE после биоанализа на мышах: характеристика классического скрепи. Vet Res. 2012, 43: 77-10.1186 / 1297-9716-43-77.

     PubMed Central
     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    54. 54.

     Бек К.Е., Саллис Р.Э., Локки Р., Симмонс М.М., Спиропулос Дж.: Генотип овечьего PrP связан с профилем поражения и паттернами иммуногистохимии после первичной передачи классического скрепи мышам дикого типа. J Neuropathol Exp Neurol. 2010, 69: 483-497. 10.1097 / NEN.0b013e3181db2497.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    55. 55.

     Текрей А.М., Хопкинс Л., Локки Р., Спиропулос Дж., Будждосо Р.: Появление множественных штаммов прионов из одиночных изолятов скрепи овец.J Gen Virol. 2011, 92: 1482-1491. 10.1099 / vir.0.028886-0.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    56. 56.

     Thackray AM, Hopkins L, Lockey R, Spiropoulos J, Bujdoso R: Размножение прионов овец из «бедных» изолятов скрепи-передатчика у трансгенных мышей овец PrP. Опыт Мол Патол. 2011, 92: 167-174.

     Артикул
     PubMed

     Google ученый

    57. 57.

     Williams A, Van Dam AM, Ritchie D, Eikelenboom P, Fraser H: Иммуноцитохимическое проявление цитокинов, простагландина E2 и липокортина-1 в ЦНС во время инкубационного периода мышиного скрепи коррелирует с прогрессирующим накоплением PrP.Brain Res. 1997, 754: 171-180. 10.1016 / S0006-8993 (97) 00067-X.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    58. 58.

     Уильямс А., Лукассен П.Дж., Ричи Д., Брюс М.: отложение PrP, активация микроглии и апоптоз нейронов при скрепи мышей. Exp Neurol. 1997, 144: 433-438. 10.1006 / exnr.1997.6424.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    59. 59.

     Baron T, Bencsik A, Biacabe AG, Morignat E, Bessen RA: Фенотипическое сходство трансмиссивной норковой энцефалопатии у крупного рогатого скота и губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота L-типа на модели мыши.Emerg Infect Dis. 2007, 13: 1887–1894. 10.3201 / eid13112.070635.

     PubMed Central
     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    60. 60.

     Griffiths PC, Spiropoulos J, Lockey R, Tout AC, Jayasena D, Plater JM, Chave A, Green RB, Simonini S, Thorne L, Dexter I, Balkema-Buschmann A, Groschup MH, Beringue V, Le DA, Laude H, Hope J: Характеристика случаев атипичного скрепи из Великобритании у трансгенных мышей PrP овцы. J Gen Virol.2010, 91: 2132-2138. 10.1099 / vir.0.018986-0.

     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    61. 61.

     Le Dur A, Beringue V, Andreoletti O, Reine F, Lai TL, Baron T, Bratberg B, Vilotte JL, Sarradin P, Benestad SL, Laude H: новый тип скрепи-агента может естественным образом инфицировать овцы с устойчивыми генотипами PrP. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2005, 102: 16031-16036. 10.1073 / pnas.0502296102.

     PubMed Central
     CAS
     Статья
     PubMed

     Google ученый

    62. Гиперэхо-турбо-спин-эхо-последовательности при 3Т: Клиническое применение в нейрорадиологии

     Реферат

     ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ЦЕЛЬ: Гиперэхо-турбо спин-эхо (hyperTSE) последовательности были разработаны для снижения удельной скорости поглощения (SAR), особенно при высоких полях, таких как 3T и выше.Целью данного исследования было количественно и качественно оценить обнаружение нейрорадиологических патологий с помощью hyperTSE по сравнению со стандартными последовательностями турбо спин-эхо (TSE180 °).

     МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: изображения TSE180 ° и hyperTSE с параметрами, адаптированными для равного T2-контраста, были получены на системе всего тела 3T у 51 пациента с 54 церебральными патологиями. Был проведен анализ области интереса интенсивностей сигналов патологий, нормального белого и серого вещества, спинномозговой жидкости и стандартного отклонения шума.Были определены отношения интенсивности сигнала к шуму (SNR) и отношения контраста к шуму (CNR) для здоровых тканей и патологий. Качественную оценку артефактов, заметности поражения и качества изображения проводили 2 опытных нейрорадиолога.

     РЕЗУЛЬТАТЫ: последовательности HyperTSE были эквивалентны стандартным последовательностям TSE180 ° для CNR патологий и контраста между серым и белым веществом. SNR серого и белого вещества и CSF также были одинаковыми. CNR патологий на изображениях hyperTSE и TSE180 ° сильно коррелировали друг с другом ( r = 0.93, P = 0,001). Визуальная оценка изображений не выявила существенных различий между hyperTSE и TSE180 °.

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ: последовательности HyperTSE оказались качественно и количественно эквивалентными последовательностям TSE180 ° при обнаружении поражений с высокой и низкой интенсивностью сигнала. Они обеспечивают равный CNR патологий и серого минус белого вещества и снижают ограничения на визуализацию обычного TSE180 °, налагаемые ограничениями SAR при 3T.

     Использование стандартных последовательностей турбо спин-эхо (TSE180 °) 1 хорошо зарекомендовало себя в клинической практике при более низких магнитных полях.В более высоких полях внутренняя устойчивость последовательностей спинового эха к неоднородностям поля и артефактам восприимчивости даже более желательна. Однако очень скоро допустимые уровни удельной скорости поглощения (SAR) будут превышены за счет использования нескольких импульсов перефокусировки с углом поворота 180 °. Общие подходы к повседневной клинической МРТ для преодоления ограничений SAR имеют несколько недостатков: уменьшение количества секций сохраняет время сбора данных постоянным, но снижает объемный охват. При увеличении TR сохраняется объем охвата неизменным, но увеличивается время сбора данных.Общее уменьшение (постоянного) угла поворота перефокусировки снижает SAR, но также заметно снижает интенсивность сигнала до уровня шума. Кроме того, углы перефокусировки, отклоняющиеся от 180 °, заставляют T1-взвешенные вклады стимулированного эха участвовать в формировании эхо-сигнала и, таким образом, приводят к уменьшению T2-контраста в изображении. 2-4

     Общая схема гиперэхо – возможное решение этой проблемы, поскольку она позволяет значительно снизить SAR при сохранении полного отношения интенсивности сигнала к шуму (SNR). 3-6 Используются переменные углы поворота перефокусировки, так что большие углы поворота создают высокий сигнал для кодирования центрального пространства k , а более низкие углы поворота применяются для захвата внешних частей k – Космос. Асимметричные гиперэхо-сигналы (плавные переходы между псевдостационарными состояниями) являются наиболее гибким подходом к гиперэхо, который позволяет свободно изменять углы поворота для оптимизированного поведения интенсивности сигнала (гиперэхо-турбо спин-эхо-последовательности [hyperTSE]) (рис. 1) . 3,6 Из-за малых углов поворота последовательности hyperTSE также демонстрируют пониженный контраст T2 по сравнению со стандартными последовательностями TSE180 ° с постоянными углами поворота 180 ° при заданном TE. 3,4

     Рис. 1.

     Основной принцип TSE180 ° и hyperTSE. Эскиз радиочастоты (RF) импульсов перефокусировки с применением углов поворота α ref показан со временем в TSE180 ° (верхний график) и hyperTSE (нижний график). В TSE180 ° используется постоянная α ref = 180 °, тогда как в hyperTSE α ref изменяется вдоль последовательности эхо-сигналов.Поле указывает эхо, записанное в центре пространства k , которое соответствует соответствующему TE. Обратите внимание, что hyperTSE использует значительно более позднее эхо, чем TSE180 °. α exec указывает импульс возбуждения.

     Недавно с помощью расчетов, моделирования и тщательного исследования с участием добровольцев было показано, что определенное удлинение TE может компенсировать этот пониженный контраст T2 при hyperTSE. 3,4 Таким образом, последовательности hyperTSE очень подходят для получения изображений добровольцев с низким SAR с полным SNR и таким же T2-контрастом, как TSE180 °.

     Целью данного исследования была количественная оценка применения таких адаптированных к контрасту T2 последовательностей hyperTSE по сравнению с соответствующими T2-взвешенными стандартными последовательностями TSE180 ° в отношении отношения контраст / шум (CNR) для патологий и для серого – контраст белого вещества у пациентов с неврологическими или нейрохирургическими заболеваниями. Кроме того, качественная оценка изображений, представленных в случайном порядке 2 опытным нейрорадиологам, не знакомым с методами, была предназначена для обеспечения субъективной визуальной оценки.

     Методы

     Исследование было одобрено местным советом по этике, и от всех пациентов было получено письменное информированное согласие.

     Субъекты

     Субъекты были отобраны среди клинически стабильных амбулаторных и стационарных пациентов, особенно если ожидались соответствующие диагностические преимущества от визуализации с высоким разрешением – например, при эпилепсии или когда предполагалась дополнительная МР-ангиография. В исследование был включен 51 пациент (30 мужчин, 21 женщина) с 54 патологиями.Спектр патологий включал 1 гемангиобластому, 2 пилоцитарные астроцитомы, 1 ганглиоглиому, 1 анапластическую астроцитому, 3 каверномы, 2 геморрагических метастаза, 14 очаговых кортикальных дисплазий, 14 склерозов гиппокампа, 3 случая диссеминированного ганглиозного энцефаломиелита, 1 перивентрикулярная лейкомаляция, 1 болезнь Канавана, 1 недавний и 1 старый инфаркт, 1 остаточное внутримозговое кровоизлияние, 1 дисплазия мозжечка, 1 очаговый глиоз, 1 неспецифическое поражение белого вещества, 2 контузионные поражения, 1 мальротация гиппокампа и 1 гамартома гипоталамуса.Средний возраст составлял 32 года; возрастной диапазон от 4 до 70 лет. Диагноз устанавливали путем открытой или стереотаксической операции, последующего наблюдения, дополнительных исследований без визуализации или второго мнения стороннего специалиста в этой области (S.Z. и A.S.-B.).

     MR Imaging

     Визуализация была выполнена на системе 3T для всего тела (Magnetom Trio; Siemens Medical Systems, Эрланген, Германия) с использованием встроенной катушки для тела для передачи и стандартной катушки для головы с круговой поляризацией для приема.

     Последовательность hyperTSE (TR = 5200 мс, TE = 130 мс, TE eff = 101 мс, без зазора пересечения, длина эхо-цуга = 17, разрешение в плоскости = 0,6 × 0,4 мм, толщина секции = 2 мм у 44 пациентов и 5 мм у 7 пациентов, 38 секций, 2 соединения, 2 средних значения, общее время сбора данных = 8:10 минут) было выполнено с ориентацией секции, адаптированной к предполагаемому местоположению патологии. В hyperTSE использовались различные углы поворота в диапазоне от 60 ° до 180 ° с помощью синусоидальной кривой, 4 и hyperTSE был идентичен для всех экспериментов.

     Идентично центрированные и ориентированные стандартные последовательности TSE180 ° (TR = 5200 мс, TE = 100 мс, TE eff = 100 мс, без зазора пересечения, длина эхо-цуга = 17, разрешение в плоскости = 0,6 мм × 0,4 мм , толщина среза = 2 мм у 44 пациентов и 5 мм у 7 пациентов, 17 сечений, 2 соединения, 2 средних значения, общее время сбора данных = 8:10 минут). Наборы изображений были перенесены в PACS (JVision 3.3.16; Tiani Medgraph, Вена, Австрия) для анализа.

     Согласование контраста T2

     Т1-взвешенные стимулированные эхо-сигналы вносят вклад в формирование эхо-сигнала всякий раз, когда углы поворота перефокусировки отклоняются от 180 ° в последовательности турбо / быстрого спин-эхо с постоянными или переменными углами поворота.Следовательно, контраст изображения меняется. 3,4,7,8 Недавно была разработана теоретическая основа для количественной характеристики контраста и адаптации, подтвержденная численным моделированием и тщательным исследованием добровольцев. 3,4,8 Было показано, что можно определить TE eff , который точно описывает общий контраст T2, присутствующий в таких изображениях TSE. 4,8 Этот контраст T2 снижен по сравнению со стандартными последовательностями TSE180 ° при данном TE, таким образом TE eff 3,4 TE eff может быть вычислено с помощью концепции расширенного фазового графика 9 и зависит только от выбранных углов перефокусировки и TE. 4,8 Структура контраста была реализована таким образом, что текущий TE eff используемого hyperTSE отображался в редакторе протокола сканера. Перед проведением всего исследования был создан hyperTSE с параметрами изображения, идентичными стандартному TSE180 °. TE hyperTSE был затем увеличен до тех пор, пока его TE eff не стал точно соответствовать TE стандартного TSE180 °: TE eff-hyperTSE ≅ TE TSE180 ° .Для нашего применяемого протокола это означало удлинение TE hyperTSE = 130 мс, что приводит к TE eff-hyperTSE = 101 мс, что почти совпадает с TE TSE = TE eff-TSE = 100 мс.

     Количественная оценка

     Для каждой пары последовательностей (hyperTSE и TSE180 °) опытным нейрорадиологом (I.M.) был проведен анализ интересующей области для получения интенсивности сигналов патологий. Размер области интереса патологий варьировался и адаптировался к размеру патологии, но оставался идентичным для hyperTSE и TSE180 °.Области интереса для серого вещества (в среднем ∼7 мм 2 ) были получены из фронтального и височного серого вещества. У 1 пациента не удалось получить нормальное серое вещество. Интересующая область белого вещества (в среднем ∼20 мм 2 ) была получена в области колена мозолистого тела; и CSF (в среднем ∼9 мм 2 ), от лобного рога бокового желудочка. Дополнительный анализ области интереса был выполнен для получения SD шума с использованием области интереса ∼5 см 2 (рис. 2).SNR патологий, серого вещества и белого вещества рассчитывались как 1) CNR патологий рассчитывались как 2) Термин «средняя интенсивность сигнала [SI] серого вещества и белого вещества » был выбран, потому что патологии часто затрагивали как серое вещество, так и белое вещество ). и белое вещество или граница серо-белого вещества. Среднее значение SI серого и белого вещества должно учитывать обе ткани.

     Рис. 2.

     Представительные регионы интереса. A , Области интереса для серого вещества, полученные из лобной и височной долей ( стрелки ).Было рассчитано среднее значение измерений. B , Область интереса для белого вещества, полученная из колена мозолистого тела ( стрелка ). C , Область интереса для спинномозговой жидкости, полученной из лобного рога левого желудочка ( стрелка ). D , Область интереса для SD шума, полученного из шума в верхнем левом квадранте изображения.

     CNR нормального серого и белого вещества рассчитывались как 3) Дополнительный коэффициент 1/1.53 в уравнениях 1–3 учитывает тот факт, что изображения величин были оценены, таким образом, исходный гауссовский распределенный шум преобразуется в распределенный шум Райса. 10

     Визуальный рейтинг

     Соответствующие секции, репрезентативные для соответствующей патологии, были отобраны у каждого пациента и представлены рядом в рандомизированном порядке 2 опытным нейрорадиологам (W.K., J.W.). Эти изображения оценивались по шкале от 1 до 5 на предмет наличия артефактов движения и потока, заметности поражения и субъективной оценки общего качества изображения.

     Статистика

     Статистическая оценка была выполнена с использованием статистического пакета для социальных наук, версия 15.0 (SPSS, Чикаго, Иллинойс).

     Нормальное распределение было обнаружено для патологии CNR и серого и белого вещества CNR . Для этих переменных был использован двусторонний тест t для сравнения hyperTSE и TSE180 °. Коэффициент корреляции Пирсона был рассчитан для патологии CNR при hyperTSE и TSE180 °. SNR серого и белого вещества и CSF не были нормально распределены, поэтому был применен знаковый ранговый тест Вилкоксона для сравнения hyperTSE и TSE180 °.Субъективные рейтинги были также проверены на разницу между TSE и TSE180 ° с помощью знакового рангового теста Вилкоксона. Выполнена корректировка поправки Бонферрони для множественного тестирования. Значение P <0,05 считалось значимым.

     Результаты

     последовательности HyperTSE были эквивалентны стандартным последовательностям TSE180 ° при обнаружении всех патологий. Не было существенной разницы в SNR серого вещества, белого вещества и спинномозговой жидкости между hyperTSE и TSE180 °. Также не было обнаружено значительных различий между hyperTSE и TSE180 ° для серо-белого вещества CNR и патологии CNR , последнее приведено в таблице 1.CNR патологий в hyperTSE хорошо коррелировал с CNR в стандартном TSE180 ° ( r = 0,93, P = 0,001) (рис. 3). Визуальные оценки существенно не различались по наличию артефактов движения и потока, заметности поражения и субъективной оценке качества изображения (Таблица 2).

     Рис. 3.

     Линейный регрессионный анализ и 95% интервал прогноза единичных значений между контрастом к шуму патологии при гиперТСЕ и TSE180 ° ( r = 0.93, P = 0,001). Серым цветом выделены три выброса. hTSE означает hyperTSE.

     Таблица 1:

     Конкретные отношения контраст / шум для различных патологий

     Таблица 2:

     Визуальные оценки 2 опытных нейрорадиологов в отношении артефактов движения и потока, заметности поражений и субъективной оценки качества изображения *

     Типичные случаи, включая 2 гиперинтенсивных поражения (посттравматическое контузионное состояние и склероз гиппокампа) и 1 гипоинтенсивное поражение (кавернома), показаны на рисунках 4–6 соответственно.

     Рис. 4.

     A , hyperTSE (hTSE). B , TSE180 °. Обратите внимание на глиоз в белом и сером веществе левой височной доли после травмы. В обеих последовательностях отчетливо видны гиперинтенсивные результаты.

     Рис. 5.

     A , hyperTSE (hTSE). B , TSE180 °. Левый гиппокамп атрофичен и имеет повышенную интенсивность сигнала, связанного со склерозом гиппокампа ( стрелки, ). Это открытие было подтверждено хирургическим вмешательством.Правый гиппокамп показывает типичную зубчатость, и определенные слои видны на обеих последовательностях.

     Рис. 6.

     A , HyperTSE (hTSE). B , TSE180 °. Правая мезиотемпоральная кавернома ( стрелки ), состоящая из гипоинтенсивного гемосидеринового края и центрального гиперинтенсивного матрикса, содержащего метгемоглобин, четко изображена в обеих последовательностях. Важно, чтобы были изображены обе части продуктов распада крови; это изображение было успешным для обеих последовательностей.Диагноз подтвержден хирургическим вмешательством.

     Обсуждение

     В нескольких исследованиях с участием добровольцев было доказано, что последовательности hyperTSE дают высококачественные Т2-взвешенные изображения при резко сниженном SAR, обычно> 65%. 3-6 Целью этого исследования была клиническая оценка адаптированного к контрасту T2 гиперTSE по сравнению со стандартным TSE180 ° в отношении обнаружения патологий, количественной оценки SNR и CNR и субъективной оценки качества изображения. Изображения высокого разрешения с тонкими срезами особенно необходимы при нейрорадиологических патологиях.Следовательно, необходимо получить большое количество секций для объемного охвата всего мозга, а длинные TE используются для сохранения приемлемого для пациентов времени сбора данных. Оба метода приводят к высокочастотному выделению энергии, так что ограничения SAR легко превышаются. В нашем протоколе использовался стандартный TSE180 ° (например, работал с максимальным пределом SAR, допустимым для сканера). Таким образом, удалось получить только 17 секций, что привело к плохому охвату мозга и серьезно затруднило постановку общего диагноза.Поскольку примененный HyperTSE имел экономию SAR на 68%, этот огромный дополнительный резерв SAR был преобразован в приобретение 38 секций, достаточных для полного покрытия. Остаточный запас SAR для hyperTSE можно было бы вложить в более длинную TE для ускорения сбора данных. Однако это не было выполнено, чтобы гарантировать сопоставимость между hyperTSE и стандартным TSE180 °.

     Использование малых углов перефокусировки в общих последовательностях TSE заставляет стимулированные эхо-сигналы, взвешенные по T1, участвовать в формировании интенсивности сигнала. 2-4 Эти вклады T1 приводят к заметному удлинению спада интенсивности сигнала и, таким образом, к уменьшению контраста T2. 3,4 Для TSE с постоянными углами перефокусировки 120 °, например, вклады T1 составляют примерно 12%; а для использованного hyperTSE – примерно 30%. 4 Это напрямую приводит, по сравнению с эквивалентным стандартом TSE180 °, к уменьшенному контрасту T2 на такую ​​же величину, на 12% и 30%, соответственно. Поскольку контраст T2 важен для диагностики, для компенсации этого эффекта использовались опубликованные рамки для адаптации контраста T2. 3,4 Продление TE hyperTSE со 100 мс до 130 мс (т. Е. Соответствующая компенсация 30% в TE) восстановило то же эффективное взвешивание T2. На рис. 4–6 схема, подтвержденная в ходе тщательного исследования на добровольцах, 4 также очень хорошо работает в нашем исследовании пациентов.

     Помимо диагностической ценности устойчивого Т2-контраста, адаптация контраста также была обязательной для количественного сравнения значений SNR и CNR между hyperTSE и стандартным TSE180 ° в нашем исследовании.Количественная эквивалентность hyperTSE и TSE180 ° демонстрируется сильной корреляцией патологии CNR . В частности, все гиперинтенсивные поражения при TSE180 ° были обозначены как гиперинтенсивные поражения при hyperTSE. Гипоинтенсивные поражения (ободок гемосидерина в 3 каверномах и в старом кровотечении) также были гипоинтенсивными в обеих последовательностях (рис. 6). Дополнительные артефакты и ухудшенная функция разброса точек (т. Е. «Размытие») замечены не были. 11

     Помимо общей очень хорошей контрастной адаптации между TSE180 ° и hyperTSE, наблюдаемой в исследовании, можно отметить 3 выброса, которые отмечены серым цветом на рис.Эти выбросы объясняются артефактами движения в 2 случаях и 1 незаметным сдвигом головы по сравнению с технически идентичным положением секции в сочетании с небольшими артефактами движения и фазы, которые видны только в узком окне контраста. Во всех трех случаях измерение SD шума было скомпрометировано артефактами движения. В случае немного различающегося положения секций, различные эффекты частичного объема могут объяснить разницу в CNR.

     Однако при субъективном осмотре различие патологии CNR не было бы обнаружено.Это подтверждается результатами субъективной оценки, в которой не было обнаружено значительных различий между hyperTSE и TSE180 °.

     Как уже упоминалось, углы перефокусировки, отклоняющиеся от 180 °, вносят вклад в T1-взвешивание в формировании интенсивности сигнала. Таким образом, в изображение вносится незначительный контраст T1, видимый обученным глазом. Помимо этого качественного утверждения, дополнительный индуцированный контраст T1 не повлиял на патологию CNR при hyperTSE и TSE180 °.Одинаковая патология CNR в обоих случаях указывает на эквивалентность последовательностей.

     Незначительное влияние взвешивания T1 на значения CNR также можно понять количественно: поскольку TE значительно ниже, чем времена релаксации T1 наблюдаемых тканей, может иметь место только незначительный распад T1.

     В дополнение к их поведению T1 и T2, можно ожидать, что TSE180 ° и hyperTSE будут различаться в отношении ослабления интенсивности сигнала за счет передачи намагниченности и двигательных эффектов как в микроскопическом масштабе (T2 ‘), так и из-за сосудистого кровотока. 2,3,12-17 Таким образом, можно было ожидать различий в поведении интенсивности сигнала, несмотря на согласованный контраст T2, используемый в обеих последовательностях. Равный SNR и CNR, измеренные в этом исследовании, показывают, что эти механизмы не играют существенной роли в нейрорадиологической визуализации.

     Заключение

     Т2 адаптированные к контрасту последовательности hyperTSE эквивалентны стандартным последовательностям TSE180 ° при обнаружении поражений с высокой и низкой интенсивностью сигнала. Они обеспечивают аналогичные CNR серого минус белого вещества и патологии.Субъективная оценка дополнительно подтверждает эквивалентность обеих последовательностей. Таким образом, последовательности hyperTSE могут применяться при 3T с эквивалентным контрастом T2 по сравнению со стандартным TSE180 ° и полным охватом мозга без превышения пределов SAR.

     Сноски

     • И Р. Х. Тецлафф, и И. Мадер внесли равный вклад в эту статью.

     • Это исследование было поддержано Deutsche Forschungsgemeinschaft (Немецкое исследовательское сообщество), грант HE 1875 / 14-1.

     Ссылки

     1. Hennig J, Nauerth A, Friedburg H. RARE imaging: быстрый метод визуализации для клинической МРТ. Magn Reson Med 1986; 3: 823–33

     2. Constable RT, Anderson AW, Zhong J, et al. Факторы, влияющие на контраст при быстром спин-эхо МРТ. Magn Reson Imaging 1992; 10: 497–511

     3. Хенниг Дж., Вейгель М., Шеффлер К. Мультиэхо-последовательности с переменными углами поворота перефокусировки: оптимизация поведения сигнала с использованием плавных переходов между псевдостационарными состояниями (TRAPS) . Magn Reson Med 2003; 49: 527–35

     4. Weigel M, Hennig J. Контрастное поведение и релаксационные эффекты обычных и гиперэхотурбоспиновых последовательностей спинового эха при 1,5 и 3 T. Magn Reson Med 2006 ; 55: 826–35

     5. Хенниг Дж., Шеффлер К. Hyperechoes. Magn Reson Med 2001; 46: 6–12

     6. Хенниг Дж., Вейгель М., Шеффлер К. Расчет углов поворота эхо-последовательностей с заранее заданными амплитудами с помощью алгоритма расширенного фазового графа (EPG): принципы и приложения к последовательностям гиперэхо и TRAPS. Magn Reson Med 2004; 51: 68–80

     7. Hennig J. Последовательности мультиэхо-визуализации с низкими углами поворота рефокусировки. J Magn Reson 1988; 78: 397–407

     8. Вейгель М., Зайцев М., Хенниг Дж. Восстановление с инверсией подготовило последовательности турбо-спинового эха с пониженным SAR с использованием плавных переходов между псевдостационарными состояниями. Magn Reson Med 2007; 57: 631–37

     9. Хенниг Дж. Эхо: как генерировать, распознавать, использовать или избегать их в последовательностях МР-визуализации. Концепции магнитного резонанса 1991; 3: 125–43

     10. Weisskoff RM. Простое измерение стабильности сканера для функциональной ЯМР-визуализации активации в головном мозге. Magn Reson Med 1996; 36: 643–45

     11. Busse RF. Уменьшение мощности РЧ без размытия: коррекция модуляции угла поворота перефокусировки в последовательностях FSE. Magn Reson Med 2004; 51: 1031–37

     12. Balaban RS, Ceckler TL. Контраст с переносом намагниченности в магнитно-резонансной томографии. Magn Reson Q 1992; 8: 116–37

     13. Duewell S, Wolff SD, Wen H, et al. МРТ контраст в ткани головного мозга человека: оценка и оптимизация на 4 T. Радиология 1996; 199: 780–86

     14. Хенкельман Р.М., Станиш Г.Дж., Грэм С.Дж. Передача намагниченности в МРТ: обзор. ЯМР Биомед 2001; 14: 57–64

     15. Melki PS, Mulkern RV. Эффекты передачи намагниченности в многосрезовых RARE последовательностях. Magn Reson Med 1992; 24: 189–95

     16. Ordidge RJ, Gorell JM, Deniau JC и др. Оценка относительных концентраций железа в головном мозге с помощью T2-взвешенной и T2 *-взвешенной МРТ при 3 тесла. Magn Reson Med 1994; 32: 335–41

     17. Williams CF, Redpath TW, Smith FW. Влияние стимулированных эхо-сигналов на контраст при визуализации быстрых спин-эхо. Magn Reson Imaging 1996; 14: 419–28

     • Получено 30 июля 2006 г.
     • Принято после пересмотра 5 декабря 2007 г.
     • Авторские права © Американское общество нейрорадиологов

     Характеристика стенок сосуда с помощью количественной МРТ: что в цифрах?

    63. 1.

     Lozano R, Naghavi M, Foreman K (2012) Глобальная и региональная смертность от 235 причин смерти для 20 возрастных групп в 1990 и 2010 годах: систематический анализ для исследования Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 380: 2095 –2128

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    64. 2.

     Либби П. (2002) Воспаление и атеросклероз. Тираж 105: 1135–1143

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    65. 3.

     Мур К., Табас I (2011) Макрофаги в патогенезе атеросклероза. Ячейка 145: 341–355

     CAS
     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    66. 4.

     Оуэн Д.Р., Линдси А.С., Чоудхури Р.П., Фаяд З.А. (2011) Визуализация атеросклероза.Annu Rev Med 62: 25–40

     CAS
     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    67. 5.

     Yuan C, Mitsumori LM, Beach KW, Maravilla KR (2001) Каротидная атеросклеротическая бляшка: неинвазивная МРТ характеристика и идентификация уязвимых поражений. Радиология 221: 285–299

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    68. 6.

     Fayad Za, Fuster V (2001) Клиническая визуализация атеросклеротической бляшки высокого риска или уязвимой.Circ Res 89: 305–316

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    69. 7.

     Botnar RM, Kim WY, Brnert P, Stuber M, Spuentrup E, Manning WJ (2001) Трехмерная визуализация стенки коронарного сосуда с использованием метода локальной инверсии с получением спирального изображения. Magn Reson Med 46: 848–854

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    70. 8.

     Roes SD, Westenberg JJM, Doornbos J, van der Geest RJ, Angeli E, de Roos A, Stuber M (2009) Магнитно-резонансная томография стенки сосуда аорты в 3.0Tesla: исследование воспроизводимости результатов трехмерной магнитно-резонансной томографии черной крови с контролем дыхания и свободным дыханием. Magn Reson Med 61: 35–44

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    71. 9.

     Zhang Z, Fan Z, Carroll TJ, Chung Y, Weale P, Jerecic R, Li D (2009) Трехмерная Т2-взвешенная МРТ стенки бедренного артериального сосуда человека при 3.0 Тесла. Invest Radiol 44: 619–626

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    72. 10.

     Swartz RH, Bhuta SS, Farb RI, Agid R, Willinsky RA, TerBrugge KG, Butany J, Wasserman BA, Johnstone DM, Silver FL, Mikulis DJ (2009) Внутричерепная визуализация артериальной стенки с использованием высокого разрешения 3-Тесла с контрастным усилением МРТ. Неврология 72: 627–634

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    73. 11.

     Gupta A, Baradaran H, Schweitzer AD, Kamel H, Pandya A, Delgado D, Dunning A, Mushlin AI, Sanelli PC (2013) МРТ сонных бляшек и риск инсульта: систематический обзор и метаанализ.Инсульт 44: 3071–3077

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    74. 12.

     Marnane M, Prendeville S, McDonnell C, Noone I, Barry M, Crowe M, Mulligan N, Kelly PJ (2014) Воспаление бляшек и нестабильная морфология связаны с ранним рецидивом инсульта при симптоматическом стенозе сонной артерии. Ход 45: 801–806

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    75. 13.

     О’Лири Д.Х., Полак Дж.Ф., Кронмал Ра, Манолио Та, Берк Г.Л., Вольфсон С.К. (1999) Интима сонной артерии и толщина среднего слоя как фактор риска инфаркта миокарда и инсульта у пожилых людей.N Engl J Med 340: 14–22

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    76. 14.

     Lorenz MW, Markus HS, Bots ML, Rosvall M, Sitzer M (2007) Прогнозирование клинических сердечно-сосудистых событий с толщиной интима-медиа сонной артерии: систематический обзор и метаанализ. Тираж 115: 459–467

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    77. 15.

     Corti R, Fuster V, Fayad ZA, Worthley SG, Helft G, Smith D, Weinberger J, Wentzel J, Mizsei G, Mercuri M, Badimon JJ (2002) Снижение липидов симвастатином вызывает регресс атеросклероза у человека. Поражения: 2 года наблюдения с помощью неинвазивной магнитно-резонансной томографии высокого разрешения.Тираж 106: 2884–2887

     CAS.
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    78. 16.

     Zhao XQ, Dong L, Hatsukami T, Phan BA, Chu B, Moore A, Lane T, Neradilek MB, Polissar N, Monick D, Lee C, Underhill H, Yuan C (2011) МРТ изображения состав каротидных бляшек во время гиполипидемической терапии. JACC Cardiovasc Imaging 4: 977–986

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    79. 17.

     Underhill HR, Yuan C, Zhao XQ, Kraiss LW, Parker DL, Saam T, Chu B, Takaya N, Liu F, Polissar NL, Neradilek B, Raichlen JS, Cain VA, Waterton JC, Hamar W, Hatsukami TS (2008 г. ) Влияние терапии розувастатином на морфологию и состав каротидных бляшек у пациентов с умеренной гиперхолестеринемией: исследование магнитно-резонансной томографии высокого разрешения. Am Heart J 155: 584

     PubMed
     Статья
     CAS

     Google ученый

    80. 18.

     Harteveld AA, van der Kolk AG, van der Worp HB, Dieleman N, Siero JCW, Kuijf HJ, Frijns CJM, Luijten PR, Zwanenburg JJM, Hendrikse J (2017) МРТ стенки внутричерепного сосуда с высоким разрешением в бессимптомная популяция пожилого возраста: сравнение 3 и 7T.Eur Radiol 27: 1585–1595

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    81. 19.

     Эдельман Р.Р., Чиен Д., Ким Д. (1991) Быстрая селективная МРТ-визуализация черной крови. Радиология 181: 655–660

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    82. 20.

     Itskovich VV, Mani V, Mizsei G, Aguinaldo JGS, Samber DD, Macaluso F, Wisdom P, Fayad ZA (2004) Параллельные и непараллельные одновременные мультисрезовые методы восстановления двойной инверсии черной крови для визуализации сосудистой стенки.J Magn Reson Imaging 19: 459–467

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    83. 21.

     Ярных В.Л., Юань С. (2002) Подавление потока без учета T1 с использованием четырехкратной инверсии-восстановления. Magn Reson Med 48: 899–905

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    84. 22.

     Jara H, Yu BC, Caruthers SD, Melhem ER, Yucel EK (1999) Описание функции чувствительности вокселя вызванной потоком потери сигнала при МР-визуализации: последствия для МР-ангиографии черной крови с последовательностями турбо спин-эхо .Magn Reson Med 41: 575–590

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    85. 23.

     Fan Z, Zhang Z, Chung YC, Weale P, Zuehlsdorff S, Carr J, Li D (2010) МРТ стенки сонной артерии при 3Т с использованием трехмерного турбо спин-эхо с переменным углом поворота (TSE) с чувствительная к потоку дефазировка (FSD). J Magn Reson Imaging 31: 645–654

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    86. 24.

     Eikendal ALM, Blomberg BA, Haaring C, Saam T, van der Geest RJ, Visser F, Bots ML, den Ruijter HM, Hoefer IE, Leiner T (2016) 3D черная кровь VISTA сосудистая стенка сердечно-сосудистый магнитный резонанс стенки грудной аорты у молодых, здоровых взрослых: воспроизводимость и значение для размеров выборки испытаний эффективности: кросс-секционное исследование. Дж. Кардиоваск, магнитный резонанс 18:20

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    87. 25.

     van der Kolk AG, Hendrikse J, Brundel M, Biessels GJ, Smit EJ, Visser F, Luijten PR, Zwanenburg JJM (2013) Многопоследовательная визуализация стенки внутричерепных сосудов всего мозга при 7,0 Тесла. Eur Radiol 23: 2996–3004

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    88. 26.

     Koktzoglou I, Li D (2007) Сегментированная стационарная свободная прецессия, приготовленная диффузией: приложение к трехмерному сердечно-сосудистому магнитному резонансу черной крови грудной аорты и стенок сонной артерии.J Cardiovasc Magn Reson 9: 33–42

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    89. 27.

     Wang J, Yarnykh VL, Yuan C (2010) Повышенное качество изображения в МРТ черной крови с использованием улучшенной чувствительной к движению последовательности управляемого равновесия (iMSDE). J Magn Reson Imaging 31: 1256–1263

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    90. 28.

     Li L, Miller KL, Jezzard P (2012) Цепочки импульсов, подготовленные DANTE: новый подход к количественной магнитно-резонансной томографии с чувствительностью и подавлением движения.Magn Reson Med 68: 1423–1438

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    91. 29.

     Li L, Chai JT, Biasiolli L, Robson MD, Choudhury RP, Handa AI, Near J, Jezzard P (2014) Мультиконтрастная визуализация черной крови сонных артерий с помощью 2D и 3D МРТ, подготовленных DANTE. Радиология 273: 560–569

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    92. 30.

     Viessmann O, Li L, Benjamin P, Jezzard P (2017) Т2-взвешенное изображение стенки внутричерепного сосуда при 7 теслах с использованием подготовленного DANTE считывающего устройства турбо спинового эхо с переменным углом поворота (DANTE-SPACE).Magn Reson Med 77: 655–663

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    93. 31.

     Xie Y, Yang Q, Xie G, Pang J, Fan Z, Li D (2016) Улучшенная визуализация черной крови с помощью DANTE-SPACE для одновременной оценки стенок сонных и внутричерепных сосудов. Magn Reson Med 75: 2286–2294

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    94. 32.

     Wang J, Helle M, Zhou Z, Brnert P, Hatsukami TS, Yuan C (2016) Подавление совместной крови и спинномозговой жидкости для МРТ стенки внутричерепных сосудов.Magn Reson Med 75: 831–838

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    95. 33.

     Yang H, Zhang X, Qin Q, Liu L, Wasserman BA, Qiao Y (2016) Улучшенное подавление спинномозговой жидкости для МРТ стенки внутричерепных сосудов. J Magn Reson Imaging 44: 665–672

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    96. 34.

     Duivenvoorden R, de Groot E, Afzali H, VanBavel ET, de Boer OJ, Lamris JS, Fayad ZA, Stroes ESG, Kastelein JJP, Nederveen AJ (2009) Сравнение in vivo сонной артерии 3.Магнитный резонанс 0-T для ультразвуковой визуализации и гистологии в B-режиме на модели свиньи. JACC Cardiovasc Imaging 2: 744–750

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    97. 35.

     Duivenvoorden R, De Groot E, Elsen BM, Lameŕis JS, Van Der Geest RJ, Stroes ES, Kastelein JJP, Nederveen AJ (2009) Количественная оценка размеров стенки сонной артерии in vivo 3,0 Тесла МРТ по сравнению с b-режимом ультразвуковая визуализация. Circ Cardiovasc Imaging 2: 235–242

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    98. 36.

     van den Berg AM, Coolen BF, Nederveen AJ (2013) 2D T1-взвешенный TSE по сравнению с 3D MERGE при визуализации стенки сонной артерии. В: Proceedings of the SMRT, Salt Lake City

    99. 37.

     Qiao Y, Guallar E, Suri FK, Liu L, Zhang Y, Anwar Z, Mirbagheri S, Xie YJ, Nezami N, Intrapiromkul J, Zhang S, Alonso A, Chu H, Couper D, Wasserman BA (2016) Измерения МРТ внутричерепного атеросклероза в популяционном исследовании. Радиология 280: 860–868

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    100. 38.

     Desai MY, Lai S, Barmet C, Weiss RG, Stuber M (2005) Воспроизводимость трехмерной магнитно-резонансной томографии стенки коронарного сосуда в режиме свободного дыхания. Eur Heart J 26: 2320–2324

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    101. 39.

     Балу Н., Чу Б., Хацуками Т.С., Юань С., Ярных В.Л. (2008) Сравнение двухмерных и трехмерных методов черной крови с высоким разрешением для визуализации стенок сонной артерии при клинически значимом атеросклерозе. J Magn Reson Imaging 27: 918–924

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    102. 40.

     Эль-Айди Х, Мани В., Вайншелбаум КБ, Агияр С.Х., Танигучи Х., Постли Дж. Э., Самбер Д. Д., Коэн Е. И., Стерн Дж., Ван дер Гест Р. Дж., Рейбер Дж. Х., Вудворд М., Фустер В., Гиддинг СС, Фаяд З. А. (2009 г. ) Поперечное проспективное исследование воспроизводимости МРТ при оценке бляшек сонных артерий и аорты. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 6: 219–228

     Google ученый

    103. 41.

     Sun J, Zhao XQ, Balu N, Hippe DS, Hatsukami TS, Isquith DA, Yamada K, Neradilek MB, Cantn G, Xue Y, Fleg JL, Desvigne-Nickens P, Klimas MT, Padley RJ, Василева М.Т., Вайман Б.Т., Юань С. (2015) Магнитно-резонансная томография сонных артерий для мониторинга прогрессирования атеросклеротической бляшки: исследование многоцентровой воспроизводимости.Int J Cardiovasc Imaging 31: 95–103

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    104. 42.

     Varghese A, Crowe LA, Mohiaddin RH, Gatehouse PD, Yang GZ, Firmin DN, Pennell DJ (2005) Межисследовательская воспроизводимость трехмерной выборочной последовательности быстрого спинового эхо-сигнала для количественной оценки объема стенки сонной артерии у бессимптомных субъектов. Атеросклероз 183: 361–366

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    105. 43.

     Balu N, Sun J, Hippe DS, Zhu D, Kim SE, Roberts J, De Marco JK, Parker DL, Salonder D, McConnell MV, Yuan C, Hatsukami TS (2014) Многоплатформенная воспроизводимость трехмерной МРТ стенки сонного сосуда. In: Proceedings of the Annual Meeting ISMRM, Milan

    106. 44.

     Mihai G, Varghese J, Lu B, Zhu H, Simonetti OP, Rajagopalan S (2015) Воспроизводимость измерений стенок грудной и брюшной аорты с трехмерными переменными угол переворота (ПРОБЕЛ) МРТ. J Magn Reson Imaging 41: 202–212

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    107. 45.

     Cai JM, Hatsukami TS, Ferguson MS, Small R, Polissar NL, Yuan C (2002) Классификация атеросклеротических поражений сонных артерий человека с помощью многоконтрастной магнитно-резонансной томографии in vivo. Тираж 106: 1368–1373

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    108. 46.

     Truijman MTB, Kooi ME, van Dijk AC, de Rotte AAJ, van der Kolk AG, Liem MI, Schreuder FHBM, Boersma E, Mess WH, van Oostenbrugge RJ, Koudstaal PJ, Kappelle LJ, Nederkoorn PJ, Nederveen AJ, Hendrikse J, van der Steen AFW, Daemen MJAP, van der Lugt A (2014) Plaque at RISK (PARISK): проспективное многоцентровое исследование для улучшения диагностики каротидных бляшек высокого риска.Int J Stroke 9: 747–754

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    109. 47.

     Saam T, Hetterich H, Hoffmann V, Yuan C, Dichgans M, Poppert H, Koeppel T., Hoffmann U, Reiser MF, Bamberg F (2013) Мета-анализ и систематический обзор прогностической ценности сонной артерии кровоизлияние в бляшки при цереброваскулярных событиях с помощью магнитно-резонансной томографии. J Am Coll Cardiol 62: 1081–1091

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    110. 48.

     Gao S, van t Klooster R, van Wijk DF, Nederveen AJ, Lelieveldt BPF, van der Geest RJ (2015) Повторяемость количественной оценки компонентов атеросклеротической бляшки сонной артерии in vivo с помощью контролируемой мультиспектральной классификации. Magn Reson Mater Phy 28: 535–545

     CAS
     Статья

     Google ученый

    111. 49.

     Degnan AJ, Young VE, Tang TY, Gill AB, Graves MJ, Gillard JH, Patterson AJ (2012) Ex vivo исследование образцов каротидной эндартерэктомии: количественное время релаксации в тканях атеросклеротической бляшки.Магнитно-резонансная томография 30: 1017–1021

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    112. 50.

     Morrisett J, Vick W, Sharma R, Lawrie G, Reardon M, Ezell E, Schwartz J, Hunter G, Gorenstein D (2003) Дискриминация компонентов в атеросклеротических бляшках из образцов каротидной эндартерэктомии человека с помощью магнитно-резонансной томографии ex vivo. Магнитно-резонансная томография 21: 465–474

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    113. 51.

     Chu B, Kampschulte A, Ferguson MS, Kerwin WS, Yarnykh VL, O’Brien KD, Polissar NL, Hatsukami TS, Yuan C (2004) Кровоизлияние в атеросклеротическую бляшку сонной артерии: исследование МРТ с высоким разрешением. Инсульт 35: 1079–1084

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    114. 52.

     Toussaint JF, LaMuraglia GM, Southern JF, Fuster V, Kantor HL (1996) Магнитно-резонансные изображения липидных, фиброзных, кальцифицированных, геморрагических и тромботических компонентов атеросклероза человека in vivo.Тираж 94: 932–938

     CAS.
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    115. 53.

     Biasiolli L, Lindsay AC, Chai JT, Choudhury RP, Robson MD (2013) Количественное картирование T2 сонных артерий in vivo у пациентов с атеросклерозом: сегментация и измерение T2 компонентов бляшки. Дж. Кардиоваск, магнитный резонанс 15:69

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    116. 54.

     Raman SV, Winner MW, Tran T, Velayutham M, Simonetti OP, Baker PB, Olesik J, McCarthy B, Ferketich AK, Zweier JL (2008) Определение характеристик атеросклеротических бляшек in vivo с использованием магнитной восприимчивости позволяет различать бляшки, вызывающие симптомы. JACC Cardiovasc Imaging 1: 49–57

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    117. 55.

     Kooi ME, Cappendijk VC, Cleutjens KBJM, Kessels AGH, Kitslaar PJEHM, Borgers M, Frederik PM, Daemen MJAP, Van Engelshoven JMA (2003) Накопление ультрамалых суперпарамагнитных частиц оксида железа в организме человека может быть обнаруживается с помощью магнитно-резонансной томографии in vivo.Тираж 107: 2453–2458

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    118. 56.

     Тан Т.Ю., Ховарт С.П., Миллер С.Р., Грейвс М.Дж., Паттерсон А.Дж., Дж.М. УК-И, Ли З.Й., Уолш С.Р., Браун А.П., Киркпатрик П.Дж., Уорбертон Е.А., Хейс П.Д., Варти К., Бойл-младший, Gaunt ME, Zalewski A, Gillard JH (2009) Исследование ATHEROMA (терапия аторвастатином: влияние на снижение активности макрофагов). Оценка с использованием сверхмалой суперпарамагнитной магнитно-резонансной томографии с усилением оксида железа при заболевании сонной артерии.J Am Coll Cardiol 53: 2039–2050

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    119. 57.

     Fayad ZA, Razzouk L, Briley-Saebo KC, Mani V (2009) Магнитно-резонансная томография оксида железа для терапевтической оценки атеросклероза. все еще «ржавый?». J Am Coll Cardiol 53: 2051–2052

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    120. 58.

     Patterson AJ, Tang TY, Graves MJ, Müller KH, Gillard JH (2011) МРТ каротидных бляшек in vivo с использованием количественных измерений T2 * с ультрамалыми суперпарамагнитными частицами оксида железа: исследование зависимости реакции от дозы на терапию статинами.ЯМР Биомед 24: 89–95

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    121. 59.

     Smits LP, Tiessens F, Zheng KH, Stroes ES, Nederveen AJ, Coolen BF (2017) Оценка ультрамалого суперпарамагнитного оксида железа (USPIO) усиленной МРТ с ферумокситолом для количественной оценки воспаления артериальной стенки. Атеросклероз 263: 211–218

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    122. 60.

     Deoni SCL, Rutt BK, Peters TM (2003) Быстрое комбинированное картирование T1 и T2 с использованием сбора данных с вызовом градиента в установившемся состоянии. Magn Reson Med 49: 515–526

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    123. 61.

     Messroghli DR, Radjenovic A, Kozerke S, Higgins DM, Sivananthan MU, Ridgway JP (2004) Модифицированное восстановление с инверсией взгляда (MOLLI) для Т1-картирования сердца с высоким разрешением. Magn Reson Med 52: 141–146

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    124. 62.

     Coolen BF, Poot DHJ, Liem MI, Smits LP, Gao S, Kotek G, Klein S, Nederveen AJ (2016) Трехмерное количественное картирование T 1 и T 2 сонной артерии: дизайн последовательности и осуществимость in vivo. Magn Reson Med 75: 1008–1017

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    125. 63.

     Koning W, de Rotte AAJ, Bluemink JJ, van der Velden TA, Luijten PR, Klomp DWJ, Zwanenburg JJM (2015) МРТ сонной артерии на 7Tesla: количественное сравнение с 3Tesla.J Magn Reson Imaging 41: 773–780

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    126. 64.

     Wang J, Börnert P, Zhao H, Hippe DS, Zhao X, Balu N, Ferguson MS, Hatsukami TS, Xu J, Yuan C, Kerwin WS (2013) Одновременная неконтрастная ангиография и кровоизлияние в пластину (SNAP) визуализация для оценки атеросклеротического заболевания сонных артерий. Magn Reson Med 69: 337–345

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    127. 65.

     Koppal S, Warntjes M, Swann J, Dyverfeldt P, Kihlberg J, Moreno R, Magee D, Roberts N, Zachrisson H, Forssell C, Lnne T, Treanor D, de Muinck ED (2017) Количественное отображение жира и R2 * в vivo для измерения богатого липидами некротического ядра и кровоизлияния в бляшку при атеросклерозе сонных артерий. Magn Reson Med 78: 285–296

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    128. 66.

     Чай Дж. Т., Биазиолли Л., Ли Л., Алкхалил М., Галасси Ф, Дарби К., Халлидей А. В., Хендс Л., Маги Т., Перкинс Дж., Сидесо Е., Ханда А., Джеззард П., Робсон М. Д., Чоудхури Р. П. (2017) Количественная оценка богатого липидами ядра при атеросклерозе сонных артерий с использованием магнитно-резонансного картирования T2.JACC Cardiovasc Imaging 10: 747–756

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    129. 67.

     Stejskal EO, Tanner JE (1965) Измерения спиновой диффузии: спиновые эхо в присутствии зависящего от времени градиента поля. J Chem Phys 42: 288–292

     CAS
     Статья

     Google ученый

    130. 68.

     Toussaint JF, Southern JF, Fuster V, Kantor HL (1997) Свойства диффузии воды при атеросклерозе и тромбозе человека, измеренные с помощью ядерного магнитного резонанса с градиентом импульсного поля.Артериосклер Thromb Vasc Biol 17: 542–546

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    131. 69.

     Qiao Y, Ronen I., Viereck J, Ruberg FL, Hamilton JA (2007) Идентификация атеросклеротических липидных отложений с помощью диффузионно-взвешенной визуализации. Артериосклер Thromb Vasc Biol 27: 1440–1446

     CAS
     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    132. 70.

     Clarke SE, Hammond RR, Mitchell JR, Rutt BK (2003) Количественная оценка состава каротидных бляшек с использованием многоконтрастной МРТ и зарегистрированной гистологии.Magn Reson Med 50: 1199–1208

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    133. 71.

     Kim SE, Jeong EK, Shi XF, Morrell G, Treiman GS, Parker DL (2009) Диффузионно-взвешенная визуализация сонной артерии человека с использованием двухмерной одноразовой перемежающейся мультисрезовой внутренней объемной диффузионно-взвешенной эхо-планарной визуализации ( 2D ss-IMIV-DWEPI) при 3T: измерение диффузии в атеросклеротической бляшке. J Magn Reson Imaging 30: 1068–1077

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    134. 72.

     Xie Y, Yu W, Fan Z, Nguyen C, Bi X, An J, Zhang T, Zhang Z, Li D (2014) Трехмерный диффузионный сердечно-сосудистый магнитный резонанс с высоким разрешением стенок сонных сосудов для обнаружения липидного ядра без контрастного вещества. Дж. Кардиоваск, магнитный резонанс 16:67

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    135. 73.

     Zhang Q, Coolen BF, Versluis MJ, Strijkers GJ, Nederveen AJ (2017) Турбо спин-эхо с стимулированным эхо, приготовленное диффузией (DPsti-TSE): нечувствительная к вихревым токам последовательность для трехмерного высокочастотного разрешение и неискаженное диффузионно-взвешенное изображение.ЯМР Биомед. DOI: 10.1002 / nbm.3719

     Google ученый

    136. 74.

     Opriessnig P, Mangge H, Stollberger R, Deutschmann H, Reishofer G (2016) Сердечно-сосудистый магнитный резонанс in vivo двухмерной анизотропии диффузии стенки сосуда в сонных артериях. Дж. Кардиоваск, магнитный резонанс 18:81

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    137. 75.

     Ruparelia N, Chai JT, Fisher EA, Choudhury RP (2016) Воспалительные процессы при сердечно-сосудистых заболеваниях: путь к таргетной терапии.Nat Rev Cardiol 14: 133–144

     PubMed
     PubMed Central
     Статья
     CAS

     Google ученый

    138. 76.

     van Hoof RHM, Heeneman S, Wildberger JE, Kooi ME (2016) Динамическая МРТ с контрастным усилением для изучения микрососудов атеросклеротических бляшек. Curr Atheroscler Rep 18:33

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    139. 77.

     Tofts PS, Brix G, Buckley DL, Evelhoch JL, Henderson E, Knopp MV, Larsson HB, Lee TY, Mayr NA, Parker GJ, Port RE, Taylor J, Weisskoff RM (1999) Оценка кинетических параметров из динамической Т (1) -взвешенной МРТ с усиленным контрастом диффузного индикатора: стандартизованные количества и символы.J Magn Reson Imaging 10: 223–232

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    140. 78.

     Кервин В., Хукер А., Спилкер М., Вичини П., Фергюсон М., Хацуками Т., Юань С. (2003) Количественный анализ магнитно-резонансной томографии объема новой сосудистой сети в атеросклеротической бляшке сонной артерии. Тираж 107: 851–856

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    141. 79.

     Gaens ME, Backes WH, Rozel S, Lipperts M, Sanders SN, Jaspers K, Cleutjens JPM, Sluimer JC, Heeneman S, Daemen MJAP, Welten RJTJ, Daemen J-WH, Wildberger JE, Kwee RM, Kooi ME (2013) Динамическая МРТ с контрастированием атеросклеротической бляшки сонной артерии: выбор модели, воспроизводимость и проверка.Радиология 266: 271–279

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    142. 80.

     Kerwin WS, Oikawa M, Yuan C, Jarvik GP, Hatsukami TS (2008) МРТ адвентициального vasa vasorum при атеросклерозе сонных артерий. Magn Reson Med 59: 507–514

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    143. 81.

     Chen H, Li F, Zhao X, Yuan C, Rutt B, Kerwin WS (2011) Расширенная графическая модель для анализа динамической МРТ с контрастированием.Magn Reson Med 66: 868–878

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    144. 82.

     Чен Х., Рикс Дж., Розенфельд М., Кервин В.С. (2013) Прогрессирование экспериментальных поражений атеросклероза: оценка с помощью кинетического моделирования МРТ с динамическим контрастированием черной крови. Magn Reson Med 69: 1712–1720

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    145. 83.

     Kerwin WS, O’Brien KD, Ferguson MS, Polissar N, Hatsukami TS, Yuan C (2006) Воспаление в атеросклеротической бляшке сонной артерии: исследование с динамической МРТ с контрастированием.Радиология 241: 459–468

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    146. 84.

     Truijman MTB, Kwee RM, van Hoof RHM, Hermeling E, van Oostenbrugge RJ, Mess WH, Backes WH, Daemen MJ, Bucerius J, Wildberger JE, Kooi ME (2013) Комбинированный 18F-FDG PET-CT и DCE-MRI для оценки воспаления и микроваскуляризации в атеросклеротических бляшках. Ход 44: 3568–3570

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    147. 85.

     O’Brien KD, Hippe DS, Chen H, Neradilek MB, Probstfield JL, Peck S, Isquith DA, Canton G, Yuan C, Polissar NL, Zhao X, Kerwin WS (2016) Более длительная терапия статинами связана с уменьшением васкуляризация каротидных бляшек по данным магнитно-резонансной томографии. Атеросклероз 245: 74–81

     PubMed
     Статья
     CAS

     Google ученый

    148. 86.

     Calcagno C, Lobatto ME, Dyvorne H, Robson PM, Millon A, Senders ML, Lairez O, Ramachandran S, Coolen BF, Black A, Mulder WJM, Fayad ZA (2015) Трехмерный динамический контраст- улучшенная МРТ для точной и обширной количественной оценки проницаемости микрососудов в атеросклеротических бляшках.ЯМР Биомед 28: 1304–1314

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    149. 87.

     Чен Х, Сун Дж, Кервин В.С., Балу Н, Нерадилек М.Б., Хиппе Д.С., Искит Д., Сюэ И, Ямада К., Пек С., Юань С., О’Брайен К.Д., Чжао XQ (2014) Сканирование – воспроизводимость сканирования количественной оценки воспалительной атеросклеротической бляшки сонной артерии с использованием динамического контрастного 3T CMR в многоцентровом исследовании. Дж. Кардиоваск, магнитный резонанс 16:51

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    150. 88.

     van Hoof RHM, Vöö SA, Sluimer JC, Wijnen NJA, Hermeling E, Schreuder FHBM, Truijman MT, Cleutjens JPM, Daemen MJAP, Daemen JH, van Oostenbrugge RJ, Mess WH, Wildberger JE, Heeneman S, Kooi Параметры стенки сосуда и адвентициальной ДХЭ-МРТ демонстрируют сходные корреляции с микроциркуляторным руслом бляшки сонной артерии на гистологии. J. Магнитно-резонансная томография. DOI: 10.1002 / jmri.25648

     PubMed

     Google ученый

    151. 89.

     Chen H, Cai J, Zhao X, Underhill H, Ota H, Oikawa M, Dong L, Yuan C, Kerwin WS (2010) Локальное измерение воспалительной нагрузки атеросклеротической бляшки с помощью динамической МРТ с контрастированием. Magn Reson Med 64: 567–573

     PubMed

     Google ученый

    152. 90.

     O’Brien KD, Hippe DS, Chen H, Neradilek MB, Probstfield JL, Peck S, Isquith DA, Canton G, Yuan C, Polissar NL, Zhao X, Kerwin WS (2016) Резюме клинических и лабораторные данные субъектов исследования с измерениями бляшек DCE-MRI и без них в клиническом исследовании AIM-HIGH.Краткий обзор данных 6: 476–481

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    153. 91.

     Wan T, Madabhushi A, Phinikaridou A, Hamilton JA, Hua N, Pham T, Danagoulian J, Kleiman R, Buckler AJ (2014) Пространственно-временная текстура (SpTeT) для различения уязвимых атеросклеротических бляшек от стабильных на МРТ с динамическим усилением контраста (DCE) на модели кролика. Med Phys 41: 42303

     Статья

     Google ученый

    154. 92.

     Calcagno C, Cornily JC, Hyafil F, Rudd JHF, Briley-Saebo KC, Mani V, Goldschlager G, Machac J, Fuster V, Fayad ZA (2008) Обнаружение новообразований в атеросклеротических бляшках кроликов с использованием МРТ с динамическим контрастированием и 18F -FDG ПЭТ. Артериосклер Thromb Vasc Biol 28: 1311–1317

     CAS
     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    155. 93.

     Calcagno C, Vucic E, Mani V, Goldschlager G, Fayad ZA (2010) Воспроизводимость динамической контрастно-усиленной магнитно-резонансной томографии черной крови в аортальных бляшках атеросклеротических кроликов.J Magn Reson Imaging 32: 191–198

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    156. 94.

     Vucic E, Calcagno C, Dickson SD, Rudd JHF, Hayashi K, Bucerius J, Moshier E, Mounessa JS, Roytman M, Moon MJ, Lin J, Ramachandran S, Tanimoto T., Brown K, Kotsuma M , Tsimikas S, Fisher EA, Nicolay K, Fuster V, Fayad ZA (2012) Регресс воспаления при атеросклерозе агонистом LXR R211945. JACC Cardiovasc Imaging 5: 819–828

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    157. 95.

     Vucic E, Dickson SD, Calcagno C, Rudd JHF, Moshier E, Hayashi K, Mounessa JS, Roytman M, Moon MJ, Lin J, Tsimikas S, Fisher EA, Nicolay K, Fuster V, Fayad ZA (2011) Пиоглитазон модулирует воспаление сосудов у атеросклеротических кроликов. JACC Cardiovasc Imaging 4: 1100–1109

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    158. 96.

     Lobatto ME, Fayad ZA, Silvera S, Vucic E, Calcagno C, Mani V, Dickson SD, Nicolay K, Banciu M, Schiffelers RM, Metselaar JM, van Bloois L, Wu HS, Fallon JT, Rudd JH, Fuster V, Fisher EA, Storm G, Mulder WJM (2010) Мультимодальная клиническая визуализация для продольной оценки наномедицинского противовоспалительного лечения экспериментального атеросклероза.Мол Фарм 7: 2020–2029

     CAS
     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    159. 97.

     Чен Х., Рикс Дж., Розенфельд М., Кервин В.С. (2013) Развитие экспериментальных поражений атеросклероза: оценка с помощью кинетического моделирования МРТ с динамическим контрастированием черной крови. Magn Reson Med 69: 1712–1720

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    160. 98.

     Yankeelov TE, Luci JJ, Lepage M, Li R, Debusk L, Lin PC, Price RR, Gore JC (2005) Количественный фармакокинетический анализ данных DCE-MRI без функции артериального входа: модель эталонной области. Магнитно-резонансная томография 23: 519–529

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    161. 99.

     Кальканьо С., Рамачандран С., Искьердо-Гарсия Д., Мани В., Миллон А., Розенбаум Д., Тавакол А., Вудворд М., Бусериус Дж., Мошьер Е., Годболд Дж., Калленд Д., Фаркоу М.Э., Фустер В., Rudd JHF, Fayad ZA (2013) Дополнительные роли динамической МРТ с контрастным усилением и ПЭТ / КТ 18F-фтордезоксиглюкозы для визуализации атеросклероза сонных артерий.Eur J Nucl Med Mol Imaging 40: 1884–1893

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    162. 100.

     Taqueti VR, Di Carli MF, Jerosch-Herold M, Sukhova GK, Murthy VL, Folco EJ, Kwong RY, Ozaki CK, Belkin M, Nahrendorf M, Weissleder R, Libby P (2014) Повышенная микроваскуляризация и проницаемость сосудов связана с активным воспалением атеромат человека. Circ Cardiovasc Imaging 7: 920–929

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    163. 101.

     Kim Y, Lobatto ME, Kawahara T, Lee Chung B, Mieszawska AJ, Sanchez-Gaytan BL, Fay F, Senders ML, Calcagno C, Becraft J, Tun Saung M, Gordon RE, Stroes ESG, Ma M, Farokhzad OC, Fayad ZA, Mulder WJM, Langer R (2014) Исследование транслокации наночастиц через проницаемый эндотелий при экспериментальном атеросклерозе. Proc Natl Acad Sci 111: 1078–1083

     CAS
     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    164. 102.

     Lobatto ME, Calcagno C, Millon A, Senders ML, Fay F, Robson PM, Ramachandran S, Binderup T, Paridaans MPM, Sensarn S, Rogalla S, Gordon RE, Cardoso L, Storm G, Metselaar JM , Contag CH, Stroes ESG, Fayad ZA, Mulder WJM (2015) Механизм нацеливания длинно циркулирующих наночастиц на атеросклеротические бляшки, установленный с помощью мультимодальной визуализации.ACS Nano 9: 1837–1847

     CAS
     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    165. 103.

     Kim Y, Lobatto ME, Kawahara T, Lee Chung B, Mieszawska AJ, Sanchez-Gaytan BL, Fay F, Senders ML, Calcagno C, Becraft J, Tun Saung M, Gordon RE, Stroes ESG, Ma M, Фарохзад OC, Fayad ZA, Mulder WJM, Langer R (2014) Исследование транслокации наночастиц через проницаемый эндотелий при экспериментальном атеросклерозе. Proc Natl Acad Sci 111: 1078–1083

     CAS
     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    166. 104.

     Calcagno C, Robson PM, Ramachandran S, Mani V, Kotys-Traughber M, Cham M, Fischer SE, Fayad ZA (2013) SHILO, новый двойной подход к визуализации для одновременного HI- / LOw временного (низко- / высокопространственного ) разрешение изображения для сосудистого динамического контрастного усиленного сердечно-сосудистого магнитного резонанса: численное моделирование и возможность применения в сонных артериях. Дж. Кардиоваск, магнитный резонанс 15:42

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    167. 105.

     Mendes J, Parker DL, McNally S, DiBella E, Bolster BD, Treiman GS (2014) Трехмерная динамическая контрастная визуализация сонной артерии с прямым измерением функции артериального ввода. Magn Reson Med 72: 816–822

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    168. 106.

     Qi H, Huang F, Zhou Z, Koken P, Balu N, Zhang B, Yuan C, Chen H (2017) Последовательность изображений с чередованием черного и яркой крови с большим покрытием (LaBBI) для 3D-динамического контрастирования МРТ стенки сосуда.Magn Reson Med. DOI: 10.1002 / mrm.26786

     Google ученый

    169. 107.

     van Hoof RHM, Hermeling E, Truijman MTB, van Oostenbrugge RJ, Daemen JWH, van der Geest RJ, van Orshoven NP, Schreuder AH, Backes WH, Daemen MJAP, Wildberger JE, Kooi ME (2015) -сосудистая функция ввода: улучшенная количественная DCE-MRI атеросклеротических бляшек. Med Phys 42: 4619–4628

     PubMed
     Статья
     CAS

     Google ученый

    170. 108.

     Tang J, Lobatto ME, Hassing L, van der Staay S, van Rijs SM, Calcagno C, Braza MS, Baxter S, Fay F, Sanchez-Gaytan BL, Duivenvoorden R, Sager HB, Astudillo YM, Leong W, Ramachandran S. , Storm G, Perez-Medina C, Reiner T, Cormode DP, Strijkers GJ, Stroes ESG, Swirski FK, Nahrendorf M, Fisher EA, Fayad ZA, Mulder WJM (2015) Ингибирование пролиферации макрофагов подавляет воспаление атеросклеротических бляшек. Научный прогресс 1: e1400223

     PubMed
     PubMed Central
     Статья
     CAS

     Google ученый

    171. 109.

     Pham TA, Hua N, Phinikaridou A, Killiany R, Hamilton J (2016) Ранняя дискриминация in vivo уязвимых атеросклеротических бляшек, которые разрушают: серийное исследование МРТ. Атеросклероз 244: 101–107

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    172. 110.

     Hua N, Baik F, Pham T, Phinikaridou A, Giordano N, Friedman B, Whitney M, Nguyen QT, Tsien RY, Hamilton JA (2015) Идентификация бляшек высокого риска с помощью МРТ и флюоресцентной визуализации в кроличья модель атеротромбоза.PLoS One 10: e0139833

     PubMed
     PubMed Central
     Статья
     CAS

     Google ученый

    173. 111.

     Phinikaridou A, Andia ME, Passacquale G, Ferro A, Botnar RM (2013) Неинвазивный МРТ-мониторинг влияния вмешательств на проницаемость эндотелия при атеросклерозе мышей с использованием связывающего альбумин контрастного агента. J Am Heart Assoc 2: e000402

     PubMed
     PubMed Central
     Статья
     CAS

     Google ученый

    174. 112.

     Вассерман Б.А., Смит В.И., Траут Х.Х., Кэннон Р.О., Балабан Р.С., Араи А.Е. (2002) Атеросклероз сонной артерии. Морфологическая характеристика in vivo с помощью двойной наклонной МРТ-визуализации с усилением гадолиния – начальные результаты. Радиология 223: 566–573

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    175. 113.

     Lobbes MBI, Heeneman S, Passos VL, Welten R, Kwee RM, van der Geest RJ, Wiethoff AJ, Caravan P, Misselwitz B, Daemen MJAP, van Engelshoven JMA, Leiner T., Kooi ME (2010) Магнитно-резонансная томография атеросклеротических бляшек сонных артерий человека с усилением Gadofosveset: исследование, основанное на проверке правильности концепции.Invest Radiol 45: 275–281

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    176. 114.

     Phinikaridou A, Andia ME, Protti A, Indermuehle A, Shah A, Smith A, Warley A, Botnar RM (2012) Оценка проницаемости эндотелия при атеросклерозе мышей с использованием связывающего альбумин контрастного агента с помощью неинвазивной магнитно-резонансной томографии. . Тираж 126: 707–719

     CAS.
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    177. 115.

     Bar A, Skórka T, Jasiński K, Sternak M, Bartel Ż, Tyrankiewicz U, Chlopicki S (2016) МРТ с ретроспективной синхронизацией для оценки in vivo зависимой от эндотелия вазодилатации и проницаемости эндотелия на мышиных моделях эндотелиальной дисфункции. ЯМР Биомед 29: 1088–1097

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    178. 116.

     Lavin B, Phinikaridou A, Lorrio S, Zaragoza C, Botnar RM (2015) Мониторинг сосудистой проницаемости и ремоделирования после повреждения эндотелия на мышиной модели с использованием магнитно-резонансного контрастного агента, связывающего альбумин.Circ Cardiovasc Imaging 8: e002417

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    179. 117.

     Phinikaridou A, Andia ME, Lavin B, Smith A, Saha P, Botnar RM (2016) Повышенная проницаемость сосудов, измеренная с помощью связывающего альбумин магнитно-резонансного контрастного агента, является суррогатным маркером склонной к разрыву атеросклеротической бляшки. Circ Cardiovasc Imaging 9: e004910

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    180. 118.

     Malek AM, Alper SL, Izumo S (1999) Гемодинамическое напряжение сдвига и его роль в атеросклерозе. JAMA 282: 2035–2042

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    181. 119.

     Долан Дж. М., Колега Дж., Мэн Х (2013) Высокое напряжение сдвига стенки и пространственные градиенты в сосудистой патологии: обзор. Энн Биомед Энг 41: 1411–1427

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    182. 120.

     Lenz GW, Haacke EM, White RD (1989) Ретроспективный стробирование сердца: обзор технических аспектов и будущих направлений. Магнитно-резонансная томография 7: 445–455

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    183. 121.

     Wigstrom L, Sjoqvist L, Wranne B (1996) Трехмерное фазово-контрастное изображение с временным разрешением. Magn Reson Med 36: 800–803

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    184. 122.

     Markl M, Frydrychowicz A, Kozerke S, Hope M, Wieben O (2012) МРТ 4D потока. J Magn Reson Imaging 36: 1015–1036

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    185. 123.

     Oshinski JN, Ku DN, Mukundan S Jr, Loth F, Pettigrew RI (1995) Определение напряжения сдвига стенки в аорте с использованием картирования фазовой скорости MR. J Magn Reson Imaging 5: 640–647

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    186. 124.

     Oyre S, Ringgaard S, Kozerke S, Paaske WP, Scheidegger MB, Boesiger P, Pedersen EM (1998) Количественное определение периферийного положения стенки субпиксельного сосуда и напряжения сдвига стенки с помощью многосекторного трехмерного параболоидного моделирования кинематографического магнитофона с кодировкой скорости. Magn Reson Med 40: 645–655

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    187. 125.

     Petersson S, Dyverfeldt P, Ebbers T (2012) Оценка точности оценки напряжения сдвига стенки при МРТ с использованием численного моделирования.J Magn Reson Imaging 36: 128–138

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    188. 126.

     Stalder AF, Russe MF, Frydrychowicz A, Bock J, Hennig J, Markl M (2008) Количественная 2D и 3D МРТ с фазовым контрастом: оптимизированный анализ кровотока и параметров стенок сосудов. Magn Reson Med 60: 1218–1231

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    189. 127.

     Ку Д.Н., Гидденс Д.П., Зариньш С.К., Глагов С. (1985) Пульсирующий кровоток и атеросклероз в бифуркации сонной артерии человека.Положительная корреляция между расположением зубного налета и низким осциллирующим напряжением сдвига. Артериосклероз 5: 293–302

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    190. 128.

     Duivenvoorden R, VanBavel E, de Groot E, Stroes ESG, Disselhorst JA, Hutten BA, Lameris JS, Kastelein JJP, Nederveen AJ (2010) Эндотелиальное напряжение сдвига: критический фактор ремоделирования артерий и артерий люди – исследование 3,0-Т МРТ сонной артерии. Circ Cardiovasc Imaging 3: 578–585

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    191. 129.

     Mutsaerts HJMM, Palm-Meinders IH, de Craen AJM, Reiber JHC, Blauw GJ, van Buchem MA, van der Grond J, Box FMA (2011) Диастолическое напряжение сдвига стенки сонной артерии связано с церебральными инфарктами и перивентрикулярными поражениями белого вещества. Инсульт 42: 3497–3501

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    192. 130.

     Markl M, Wegent F, Zech T, Bauer S, Strecker C, Schumacher M, Weiller C, Hennig J, Harloff A (2010) Распределение напряжения сдвига стенки in vivo в сонной артерии: эффект бифуркационной геометрии , стеноз внутренней сонной артерии и реканализирующая терапия.Circ Cardiovasc Imaging 3: 647–655

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    193. 131.

     Wentzel JJ, Corti R, Fayad ZA, Wisdom P, Macaluso F, Winkelman MO, Fuster V, Badimon JJ (2005) Модулирует ли напряжение сдвига как прогрессирование, так и регресс бляшки в грудном отделе аорты? Исследование на людях с использованием серийной магнитно-резонансной томографии. J Am Coll Cardiol 45: 846–854

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    194. 132.

     Barker AJ, Markl M, Burk J, Lorenz R, Bock J, Bauer S, Schulz-Menger J, von Knobelsdorff-Brenkenhoff F (2012) Двустворчатый аортальный клапан связан с измененным напряжением сдвига стенки в восходящей аорте. Circ Cardiovasc Imaging 5: 457–466

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    195. 133.

     Bissell MM, Hess AT, Biasiolli L, Glaze SJ, Loudon M, Pitcher A, Davis A, Prendergast B, Markl M, Barker AJ, Neubauer S, Myerson SG (2013) Расширение аорты при двустворчатом аортальном клапане заболевание: характер течения является основным фактором и отличается в зависимости от типа сращения клапана.Circ Cardiovasc Imaging 6: 499–507

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    196. 134.

     Bieging ET, Frydrychowicz A, Wentland A, Landgraf BR, Johnson KM, Wieben O, Francois CJ (2011) Трехмерная оценка напряжения сдвига стенки МРТ in vivo при расширении восходящей аорты. J Magn Reson Imaging 33: 589–597

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    197. 135.

     Potters WV, van Ooij P, Marquering H, VanBavel E, Nederveen AJ (2015) Расчет объемного напряжения сдвига стенки артерии на основе киноконтрастной МРТ.J Magn Reson Imaging 41: 505–516

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    198. 136.

     Cibis M, Potters WV, Selwaness M, Gijsen FJ, Franco OH, Arias Lorza AM, de Bruijne M, Hofman A, van der Lugt A, Nederveen AJ, Wentzel JJ (2016) Связь между напряжениями сдвига стенок и МРТ утолщения стенки сонной артерии по сравнению с CFD. J Biomech 49: 735–741

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    199. 137.

     Маркл М., Уоллис В., Харлофф А. (2011) Воспроизводимость анализа потока и напряжения сдвига стенки с использованием чувствительного к потоку четырехмерного МРТ. J Magn Reson Imaging 33: 988–994

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    200. 138.

     van Ooij P, Powell AL, Potters WV, Carr JC, Markl M, Barker AAJ (2016) Воспроизводимость и вариабельность между наблюдателями систолической скорости кровотока и трехмерного напряжения сдвига стенки, полученного с помощью 4-мерной МРТ потока в здоровой аорте .J Magn Reson Imaging 43: 236–248

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    201. 139.

     Köhler U, Marshall I, Robertson MB, Long Q, Xu XY, Hoskins PR (2001) Измерение МРТ векторов напряжения сдвига стенки в моделях бифуркации и сравнение с прогнозами CFD. J Magn Reson Imaging 14: 563–573

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    202. 140.

     Papathanasopoulou P, Zhao S, Köhler U, Robertson MB, Long Q, Hoskins P, Yun XuX, Marshall I (2003) МРТ-измерение векторов напряжения сдвига стенки с временным разрешением в модели бифуркации сонной артерии и сравнение с прогнозами CFD.J Magn Reson Imaging 17: 153–162

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    203. 141.

     van Ooij P, Potters WV, Guedon A, Schneiders JJ, Marquering HA, Majoie CB, VanBavel E, Nederveen AJ (2013) Напряжение сдвига стенки, оцененное с помощью фазово-контрастной МРТ при внутричерепной аневризме in vitro и in vivo . J Magn Reson Imaging 38: 876–884

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    204. 142.

     Cibis M, Potters WV, Gijsen FJ, Marquering H, vanBavel E, van der Steen AF, Nederveen AJ, Wentzel JJ (2014) Расчеты напряжения сдвига стены на основе трехмерной киноконтрастной МРТ и вычислительной гидродинамики: сравнительное исследование у здоровых сонные артерии. ЯМР Биомед 27: 826–834

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    205. 143.

     Kröner ESJ, Lamb HJ, Siebelink H-MJ, Cannegieter SC, van den Boogaard PJ, van der Wall EE, de Roos A, Westenberg JJM (2014) Скорость и поток пульсовой волны в сонной артерии по сравнению с дуга аорты: эффекты старения.J Magn Reson Imaging 40: 287–293

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    206. 144.

     van Popele NM, Grobbee DE, Bots ML, Asmar R, Topouchian J, Reneman RS, Hoeks PGa, van der Kuip MDa, Hofman A, Witteman JCM (2001) Связь между артериальной жесткостью и атеросклерозом: Роттердам изучать. Инсульт 32: 454–460

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    207. 145.

     Vlachopoulos C, Aznaouridis K, Stefanadis C (2010) Прогнозирование сердечно-сосудистых событий и смертности от всех причин с жесткостью артерий. J Am Coll Cardiol 55: 1318–1327

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    208. 146.

     Бен-Шломо Ю., Спирс М., Бустред С., Мэй М., Андерсон С.Г., Бенджамин Э.Дж., Бутуайри П., Кэмерон Дж., Чен С.Х., Крукшанк Дж. К., Хванг С.Дж., Лакатта Е.Г., Лоран С., Мальдонадо Дж., Mitchell GF, Najjar SS, Newman AB, Ohishi M, Pannier B, Pereira T, Vasan RS, Shokawa T., Sutton-Tyrell K, Verbeke F, Wang KL, Webb DJ, Willum Hansen T, Zoungas S, McEniery CM, Cockcroft JR , Wilkinson IB (2014) Скорость пульсовой волны в аорте улучшает прогнозирование сердечно-сосудистых событий: метаанализ отдельных участников проспективных наблюдательных данных от 17 635 субъектов.J Am Coll Cardiol 63: 636–646

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    209. 147.

     van Sloten TT, Schram MT, van den Hurk K, Dekker JM, Nijpels G, Henry RMA, Stehouwer CDA (2014) Локальная жесткость сонной и бедренной артерий связана с частыми сердечно-сосудистыми событиями и всеми причинами. смертность. J Am Coll Cardiol 63: 1739–1747

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    210. 148.

     Ибрагим Э. Ш., Джонсон К. Р., Миллер А. Б., Шаффер Дж. М., Уайт Р. Д. (2010) Измерение скорости пульсовой волны в аорте с использованием высокопольного магнитного резонанса сердечно-сосудистой системы: сравнение методов. Дж. Кардиоваск, магнитный резонанс 12:26

     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    211. 149.

     Grotenhuis HB, Westenberg JJM, Steendijk P, Van Der Geest RJ, Ottenkamp J, Bax JJ, Jukema JW, De Roos A (2009) Валидация и воспроизводимость скорости пульсовой волны в аорте, оцененная с помощью МРТ с кодированием скорости .J Magn Reson Imaging 30: 521–526

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    212. 150.

     Bargiotas I, Mousseaux E, Yu WC, Venkatesh BA, Bollache E, de Cesare A, Lima JAC, Redheuil A, Kachenoura N (2015) Оценка времени прохождения аортальной пульсовой волны в сердечно-сосудистом магнитном резонансе с использованием комплексного вейвлета кросс-спектральный анализ. Дж. Кардиоваск Магн Резон 17:65

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    213. 151.

     Fielden SW, Fornwalt BK, Jerosch-Herold M, Eisner RL, Stillman AE, Oshinski JN (2008) Новый метод определения скорости пульсовой волны в аорте с использованием кросс-корреляции на данных скорости 2D PCMR. J Magn Reson Imaging 27: 1382–1387

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    214. 152.

     Westenberg JJM, de Roos A, Grotenhuis HB, Steendijk P, Hendriksen D, van den Boogaard PJ, van der Geest RJ, Bax JJ, Jukema JW, Reiber JHC (2010) Улучшенная оценка скорости волны пульсовой волны в аорте от многосрезовая двунаправленная магнитно-резонансная томография с кодировкой скорости в плоскости.J Magn Reson Imaging 32: 1086–1094

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    215. 153.

     Wentland AL, Grist TM, Wieben O (2014) Обзор основанных на МРТ измерений скорости пульсовой волны: биомаркер артериальной жесткости. Cardiovasc Diagn Ther 4: 193–206

     PubMed
     PubMed Central

     Google ученый

    216. 154.

     Wentland AL, Wieben O, François CJ, Boncyk C, Munoz Del Rio A, Johnson KM, Grist TM, Frydrychowicz A (2013) Измерения скорости пульсовой волны аорты с помощью 4D-чувствительной к потоку МРТ с недостаточной выборкой и определение алгоритма.J Magn Reson Imaging 37: 853–859

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    217. 155.

     Langham MC, Li C, Wehrli FW (2011) Количественная оценка центральной и периферической скорости пульсовой волны без срабатывания триггера. Дж. Кардиоваск, магнитный резонанс 13:81

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    218. 156.

     Markl M, Wallis W, Strecker C, Gladstone BP, Vach W, Harloff A (2012) Анализ скорости пульсовой волны в грудной аорте с помощью чувствительной к потоку четырехмерной МРТ: воспроизводимость и корреляция с характеристиками в пациенты с атеросклерозом аорты.J Magn Reson Imaging 35: 1162–1168

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    219. 157.

     Mandell DM, Mossa-Basha M, Qiao Y, Hess CP, Hui F, Matouk C, Johnson MH, Daemen MJAP, Vossough A, Edjlali M, Saloner D, Ansari SA, Wasserman BA, Mikulis DJ ( 2017) МРТ внутричерепной сосудистой стенки: принципы и консенсусные рекомендации экспертов Американского общества нейрорадиологов. Am J Neuroradiol 38: 218–229

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    220. 158.

     Dyverfeldt P, Bissell M, Barker AJ, Bolger AF, Carlhäll CJ, Ebbers T, Francios CJ, Frydrychowicz A, Geiger J, Giese D, Hope MD, Kilner PJ, Kozerke S, Myerson S, Neubauer S, Wieben O, Wieben O, M (2015) Консенсусное утверждение сердечно-сосудистого магнитного резонанса с 4D потоком. Дж. Кардиоваск, магнитный резонанс 17:72

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    221. 159.

     Недервен А.Дж., Аврил С., Спилман Л. (2014) МРТ-визуализация деформации сонной артерии: нынешние ограничения и будущие проблемы.J Biomech 47: 824–833

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    222. 160.

     van Oorschot JWM, Gho JMIH, van Hout GPJ, Froeling M, Jansen of Lorkeers SJ, Hoefer IE, Doevendans PA, Luijten PR, Chamuleau SAJ, Zwanenburg JJM (2015) МРТ с эндогенным контрастом помимо сердечного фиброза позднее усиление гадолиния. J Magn Reson Imaging 41: 1181–1189

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    223. 161.

     Yang Q, Liu J, Barnes SRS, Wu Z, Li K, Neelavalli J, Hu J, Haacke EM (2009) Визуализация стенки сосуда в крупных периферических артериях с использованием изображений, взвешенных по восприимчивости. J Magn Reson Imaging 30: 357–365

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    224. 162.

     Маковски М.Р., Ботнар Р.М. (2013) МРТ стенки артериального сосуда: молекулярная визуализация от стола до постели. Радиология 269: 34–51

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    225. 163.

     Mulder WJM, Jaffer FA, Fayad ZA, Nahrendorf M (2014) Визуализация и наномедицина при воспалительном атеросклерозе. Sci Transl Med 6: 239

     Статья
     CAS

     Google ученый

    226. 164.

     Duivenvoorden R, Tang J, Cormode DP, Mieszawska AJ, Izquierdo-Garcia D, Ozcan C, Otten MJ, Zaidi N, Lobatto ME, van Rijs SM, Priem B, Kuan EL, Martel C, Hewing B , Sager H, Nahrendorf M, Randolph GJ, Stroes ESG, Fuster V, Fisher EA, Fayad ZA, Mulder WJM (2014) Восстановленные наночастицы липопротеинов высокой плотности, нагруженные статинами, ингибируют воспаление атеросклеротических бляшек.Nat Commun 5: 3065

     PubMed
     PubMed Central

     Google ученый

    227. 165.

     van Heeswijk RB, Pellegrin M, Flögel U, Gonzales C, Aubert J-F, Mazzolai L, Schwitter J, Stuber M (2015) МРТ-визуализация воспаления в атеросклеротической бляшке in vivo. Радиология 275: 421–429

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    228. 166.

     Hess AT, Bissell MM, Ntusi NAB, Lewis AJM, Tunnicliffe EM, Greiser A, Stalder AF, Francis JM, Myerson SG, Neubauer S, Robson MD (2015) Аортальный 4D поток: количественная оценка сигнала до -шумовой коэффициент в зависимости от напряженности поля и усиления контраста для 1.5, 3 и 7Т. Magn Reson Med 73: 1864–1871

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    229. 167.

     Qiao Y, Steinman DA, Qin Q, Etesami M, Schär M, Astor BC, Wasserman BA (2011) Визуализация внутричерепной артериальной стенки с использованием трехмерной МРТ черной крови с высоким изотропным разрешением при 3,0 Тл. J Magn Reson Imaging 34: 22–30

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    230. 168.

     van der Kolk AG, Zwanenburg JJM, Brundel M, Biessels G-J, Visser F, Luijten PR, Hendrikse J (2011) Визуализация стенки внутричерепного сосуда на 7.0-Т МРТ. Инсульт 42: 2478–2484

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    231. 169.

     de Rotte AAJ, Koning W, Truijman MTB, den Hartog AG, Bovens SM, Vink A, Sepehrkhouy S, Zwanenburg JJM, Klomp DWJ, Pasterkamp G, Moll FL, Luijten PR, Hendrikse J, de Borst GJ (2014) Магнитно-резонансная томография семи тесла атеросклеротической бляшки в значительно стенозированной сонной артерии. Invest Radiol 49: 749–757

     PubMed
     Статья
     CAS

     Google ученый

    232. 170.

     Kröner ESJ, van Schinkel LD, Versluis MJ, Brouwer NJ, van den Boogaard PJ, van der Wall EE, de Roos A, Webb AG, Siebelink H-MJ, Lamb HJ (2012) Магнитно-резонансная сонная артерия в сверхвысоком поле 7 Тл Визуализация стенки сосуда: начальный опыт по сравнению с 3-Т полем. Invest Radiol 47: 697–704

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    233. 171.

     Calcagno C, Coolen BF, Zhang B, Boeykens G, Robson PM, Mani V, Nederveen AJ, Mulder WJM, Fayad ZA (2016) Оптимизация трехмерного T2-взвешенного ПРОСТРАНСТВА высокого разрешения для визуализации стенок сонных сосудов на Клинический сканер всего тела 7T.Proc Annu Meet ISMRM 968

    234. 172.

     Koning W, Bluemink JJ, Langenhuizen EAJ, Raaijmakers AJ, Andreychenko A, van den Berg CAT, Luijten PR, Zwanenburg JJM, Klomp DWJ (2013) МРТ сонных артерий с высоким разрешением используя передатчик излучающего волновода и приемную решетку высокой плотности на 7Т. Magn Reson Med 69: 1186–1193

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    235. 173.

     Thalhammer C, Renz W, Winter L, Hezel F, Rieger J, Pfeiffer H, Graessl A, Seifert F, Hoffmann W., von Knobelsdorff-Brenkenhoff F, Tkachenko V, Schulz-Menger J, Kellman P, Niendorf T (2012) Двумерная шестнадцатиканальная передающая / принимающая катушка для МРТ сердца на 7.0 T: дизайн, оценка и применение. J Magn Reson Imaging 36: 847–857

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    236. 174.

     Lustig M, Donoho DL, Santos JM, Pauly JM (2008) МРТ со сжатым зондированием. IEEE Signal Process Mag 25: 72–82

     Статья

     Google ученый

    237. 175.

     Makhijani MK, Balu N, Yamada K, Yuan C, Nayak KS (2012) Ускоренная визуализация сонной артерии 3D MERGE с использованием сжатого зондирования со скрытой моделью дерева Маркова.J Magn Reson Imaging 36: 1194–1202

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    238. 176.

     Li B, Dong L, Chen B, Ji S, Cai W, Wang Y, Zhang J, Zhang Z, Wang X, Fang J (2013) Турбо-быстрая трехмерная МРТ черной крови сонной артерии by объединение трехмерной последовательности MERGE со сжатым зондированием. Magn Reson Med 70: 1347–1352

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    239. 177.

     Gong E, Huang F, Ying K, Wu W, Wang S, Yuan C (2015) ОБЕЩАНИЕ: реконструкция многоконтрастной визуализации с параллельной визуализацией и сжатым зондированием с использованием информации SharablE. Magn Reson Med 73: 523–535

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    240. 178.

     Yuan J, Usman A, Reid SA, King KF, Patterson AJ, Gillard JH, Graves MJ (2017) Трехмерное картографирование Т 2 черной крови со сжатым зондированием и управляемой данными параллельной визуализацией сонной артерии артерия.Магнитно-резонансная томография 37: 62–69

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    241. 179.

     Великина Ю.В., Александр А.Л., Самсонов А. (2013) Ускорение отображения параметров MR с помощью регуляризации, способствующей разреженности, в параметрическом измерении. Magn Reson Med 70: 1263–1273

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    242. 180.

     Doneva M, Börnert P, Eggers H, Stehning C, Sénégas J, Mertins A (2010) Реконструкция сжатого зондирования для отображения параметров магнитного резонанса.Magn Reson Med 64: 1114–1120

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    243. 181.

     Schnell S, Markl M, Entezari P, Mahadewia RJ, Semaan E, Stankovic Z, Collins J, Carr J, Jung B (2014) kt GRAPPA ускоренная МРТ четырехмерного потока в аорте: влияние на сканирование время, качество изображения и количественная оценка напряжения сдвига потока и стенки. Magn Reson Med 72: 522–533

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    244. 182.

     Piccini D, Feng L, Bonanno G, Coppo S, Yerly J, Lim RP, Schwitter J, Sodickson DK, Otazo R, Stuber M (2017) Коронарная МР-ангиография всего сердца с разрешением четырехмерного дыхательного движения. Magn Reson Med 77: 1473–1484

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    245. 183.

     Bhat H, Ge L, Nielles-Vallespin S, Zuehlsdorff S, Li D (2011) Трехмерный радиальный отбор проб и методика коррекции дыхательного движения на основе трехмерного аффинного преобразования для МРА коронарной артерии всего сердца при свободном дыхании со 100% эффективность визуализации.Magn Reson Med 65: 1269–1277

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    246. 184.

     Ginami G, Yerly J, Masci PG, Stuber M (2017) Получение восстановления с двойной инверсией золотого угла в сочетании с гибкой разреженной реконструкцией с временным разрешением облегчает синхронизацию последовательности в МРТ стенки коронарного сосуда с высоким разрешением при 3Т. Magn Reson Med 77: 961–969

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    247. 185.

     Dweck MR, Aikawa E, Newby DE, Tarkin JM, Rudd JH, Narula J, Fayad ZA (2016) Неинвазивная молекулярная визуализация активности заболевания при атеросклерозе. Circ Res 119: 330–340

     CAS
     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    248. 186.

     Tarkin JM, Joshi FR, Rudd JH (2014) ПЭТ-изображение воспаления при атеросклерозе. Nat Rev Cardiol 11: 443–457

     CAS
     PubMed
     Статья

     Google ученый

    249. 187.

     Bini J, Eldib M, Robson PM, Fayad ZA (2014) Коррекция эффекта частичного объема на основе вейвлетов для одновременной MR / PET сонных артерий. EJNMMI Phys 1: A71

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    250. 188.

     LaForest R, Woodard PK, Gropler RJ (2016) Сердечно-сосудистая ПЭТ / МРТ: проблемы и возможности. Cardiol Clin 34: 25–35

     PubMed
     Статья

     Google ученый

    251. 189.

     Jung JH, Choi Y, Im KC (2016) ПЭТ / МРТ: технические проблемы и последние достижения. Nucl Med Mol Imaging 50: 3–12

     PubMed
     PubMed Central
     Статья

     Google ученый

    252. Стоимость акций Cardinal Energy (TSE: CJ) упала на 91% за последние пять лет

     В этом месяце мы увидели, что Cardinal Energy Ltd. (TSE: CJ) поднялись на впечатляющие 90%. Но это не меняет того факта, что доходность за последние полдесятилетия была ужасной.За пять лет цена акций резко упала на 91%. Недавний отскок может означать, что длительное падение закончилось, но мы не уверены в этом. Вопрос на миллион долларов заключается в том, сможет ли компания оправдать долгосрочное восстановление.

     Хотя такая капля – определенно удар по телу, деньги не так важны, как здоровье и счастье.

     См. Наш последний анализ Cardinal Energy

     Поскольку Cardinal Energy понесла убытки за последние двенадцать месяцев, мы думаем, что рынок, вероятно, больше ориентирован на рост доходов и доходов, по крайней мере, на данный момент.Когда компания не получает прибыль, мы обычно ожидаем увидеть хороший рост доходов. Это потому, что трудно быть уверенным, что компания будет устойчивой, если рост выручки незначителен, и она никогда не будет приносить прибыль.

     За пять лет выручка Cardinal Energy выросла на 13% в год. Это довольно хороший показатель для длительного периода времени. Поэтому неожиданно видеть, что акции падают на 14% в год за последние пять лет. Рынок может быть суровым хозяином, когда ваша компания теряет деньги, а рост доходов разочаровывает.

     Ниже вы можете увидеть, как прибыль и выручка менялись с течением времени (чтобы узнать точные значения, нажмите на изображение).

     Прибыль и рост доходов

     Нам нравится, что инсайдеры покупали акции в последние двенадцать месяцев. Даже в этом случае будущая прибыль будет намного важнее, если текущие акционеры будут зарабатывать деньги. Этот бесплатный отчет , показывающий прогнозы аналитиков, должен помочь вам составить представление о Cardinal Energy

     Как насчет общего дохода акционеров (TSR)?

     Инвесторам следует обратить внимание на разницу между общим доходом для акционеров Cardinal Energy (TSR) и изменением цены акций, о котором мы говорили выше.TSR пытается учесть стоимость дивидендов (как если бы они были реинвестированы), а также любых дополнительных доходов или увеличения дисконтированного капитала, предлагаемых акционерам. TSR Cardinal Energy упала на 88% за 5 лет. Это было не так плохо, как доходность его акций, потому что компания выплатила дивиденды.

     Другой взгляд

     Акционеры Cardinal Energy снизились на 66% за год, но сам рынок вырос на 5,7%. Однако имейте в виду, что даже самые лучшие акции иногда будут отставать от рынка в течение двенадцати месяцев.К сожалению, прошлогодние результаты показали плохие результаты: акционеры несут общую потерю в 14% в год в течение пяти лет. Вообще говоря, долгосрочная слабость цен на акции может быть плохим знаком, хотя противоположные инвесторы могут захотеть изучить акции в надежде на улучшение ситуации. Мне очень интересно взглянуть на цену акций в долгосрочной перспективе как на показатель эффективности бизнеса. Но чтобы по-настоящему понять, нам нужно рассмотреть и другую информацию. Тем не менее, имейте в виду, что Cardinal Energy показывает 3 предупреждающих знака в нашем инвестиционном анализе , и 1 из них потенциально серьезен…

     Cardinal Energy – не единственные акции, которые покупают инсайдеры. Так что взгляните на этот бесплатный список растущих компаний с инсайдерской покупкой.

     Обратите внимание, что рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на биржах ЦА.

     Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение.Мы стремимся предоставить вам долгосрочный сфокусированный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительных к ценам, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиций ни в одной из упомянутых акций.

     Хотите оставить отзыв об этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую . Вы также можете написать по электронной почте [email protected]

     Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

     Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

     Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

     Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

     Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

     • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
     • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
     • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
     • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
      браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
     • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

     Почему этому сайту требуются файлы cookie?

     Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
     потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

     Что сохраняется в файле cookie?

     Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

     Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *